Alliansen om lasarettsfrågan

INSÄNDARE/DEBATT. I valrörelsens slutfas sammanfattar Alliansen sjukvårdsfrågorna och varför man ska rösta på Alliansen. Läs debattinlägget här.

Utveckla sjukvården i norra länet, rösta på Alliansen

Nu är det du som väljare som avgör vilka partier som ska styra sjukvården kommande fyra år. Samtidigt som (S)och (Mp) höjt skatterna  med över 60 miljarder de senaste åren har köerna i sjukvården växt, både i landet och i länet.

Vi vill fortsätta utveckla Lindesbergs lasarett som ett akutsjukhus.

Lindesbergs lasarett är viktigt för länet. Därför vill vi i Alliansen fortsätta utveckla Lindesbergs lasarett och vi vill även att Lindesbergs lasarett ska fortsätta vara ett av tre akutsjukhus i vårt län.

Lindesbergs lasarett behöver ett närvarande och lokalt ledarskap.

Ett väl fungerande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Både nya och befintliga ledare behöver få stöd och mandat att utveckla, förändra och förbättra sina verksamheter. Ledarskapet lägger grunden för arbetsplatsklimatet vilket i sin tur är mycket viktigt för både medarbetare och patienter.

Säkra ambulansverksamheten.

Ambulansverksamheten i norra länsdelen behöver utvecklas. Behovet av ambulans- och sjuktransporter har ökat. Det måste finnas tillräckligt många fordon så att behovet klaras. Idag tar det för lång tid för ambulansen att nå bl.a. Fellingsbro och Kloten. Vi behöver se över vad som kan göras för att alla som är i behov av ambulans får hjälp snabbt, oavsett var i länet man befinner sig.

Linde lasarett behöver fler fasta läkare.

I dag är det många hyrläkare på Linde lasarett. Fler fasta läkare skulle innebära större kontinuitet och större säkerhet i organisationen.

Fler sjuksköterskor

Stängda vårdplatser på sjukhuset behöver öppnas. En förutsättning är att det finns sjuksköterskor med rätt kompetens på plats. Då behöver fler sjuksköterskor få betald utbildning till specialist och sedan anställning med lön för tjänst som specialistsjuksköterskor. Att kunna utvecklas och göra karriär på plats i vården är också viktigt för att fler ska vilja stanna, därför föreslår vi ett införande av Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.

Se över psykiatrin

Vi vill se en extern totalöversyn över hela psykiatrin, vilket också innefattar den verksamhet som bedrivs på Lindesbergs lasarett. Tillgången till läkare och annan vårdpersonal måste vara god och kontinuiteten är viktig för att kunna säkerställa kvaliteten på den psykiatriska verksamheten, särskilt den som bedrivs i slutenvården. Därutöver ska vården utvecklas med mer moderna metoder, så som psykiatriambulans och självvalda inläggningar. Patienter ska både kunna tryggheten i att veta att vården är säker, men också att vården leder till att jag successivt blir bättre och att jag får vara delaktig i utformandet av vården.  

Frigör tid för patientarbete

Det är svårt att rekrytera vårdutbildad personal. Därför är det viktigt att avlasta de vårdutbildade medarbetarna så att de kan ägna mindre tid åt byråkrati och mer tid åt att möta och hjälpa patienter. Ett bra exempel är den kirurgiska vårdavdelningen här på Lindesbergs lasarett som arbetat med projektet framtidens vårdavdelning. Servicepersonal har avlastatvårdutbildade medarbetare så att de kunnat ägna sig mer åt patientnära arbete.

Bättre IT- och stödsystem för vårdens medarbetare.

Det är viktigt att vårdens medarbetare får tillgång till effektiva och lättanvända IT- och stödsystem. Det frigör tid för mer patientarbete och ger bättre stöd och hjälp för medarbetarna.

Patienter med brutna höftleder bör kunna hanteras i Linde.

Det finns områden som behöver ses över. T.ex. är det inte rimligt att en patient som är i akut behov av ortopedisk kirurgi ska flyttas långt,  sådan kirurgi bör kunna hanteras på Lindesbergs lasarett.

Mobila team som  hjälper sjuka i hemmet

Vi behöver utveckla och förbättra sjukvården för de mest sjuka äldre. Både för att det blir allt fler äldre men också för att sjukvården inte är tillräckligt bra för dem. En viktig del i förbättringen är att erbjuda mobila team som kommer hem till den äldre multisjuke i stället för att denne ska tvingas ta sig till akuten.

Vi redovisar ett brett program för att förbättra sjukvården, vilket behövs efter många år av (S)-styre. Lägg din röst på att utveckla sjukvården, rösta på någon av Allians-partierna.

Ola Karlsson (M)

Sebastian Cehlin (M)

Behcet Barsom (Kd)

Torbjörn Ahlin (C)

Anna Ågerfalk (L)

1 Comment

  1. Oj,nu plötsligt ska det utvecklas än det ena än det andra,ja just ja,valår!!Sen då??Vad händer efter valet??Är det lika intressant??

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.