BERGSLAGEN. 24i.se arbetar och publicerar efter gällande pressetiska regler och rekommendationer. Samtliga artiklar, inlägg, insändare och kommentarer ska alltså följa dessa regler. Som ansvarig för att dessa regler följs har 24i.se en ansvarig utgivare i Tomas Källberg. Källberg svarar även för andra frågor som rör det redaktionella innehållet. Ansvarig utgivare nås på tomas.kallberg@24i.se eller 072-553 24 24.