Beslut att inte överklaga överklagas

LejonskyltLINDESBERG/NORA. Turerna kring byggnationerna vid Lejonbacken utanför Nora blir allt krångligare. För någon vecka sedan beslutade Bergslagens miljö- och byggnämnd att inte överklaga Länsstyrelsens beslut om upphävande av byggnadsavgift för Mats Olofsson på Vagnskjulsberget vid Lejonbacken. Nu är beslutet att inte överklaga – överklagat.

coop-artikel-15För en utomstående ser turerna vid Lejonbacken mest löjliga ut. Ända sedan 2005, då planerna på en ny villabebyggelse först presenterades, har kilometervis med överklaganden skrivits för att förhindra en nybyggnation.

Det senaste överklagandet slår nog ändå det mesta.

Fastighetsägaren Mats Olofsson hade fått positivt besked för att sätta igång och bygga och fick till och med bygglov innan Länsstyrelsen rev upp beslutet efter det att beslutet överklagats. Istället valde då BMB att vitesförelägga Olofsson för olovligt uppförande av det han hade hunnit bygga, ett beslut som Olofsson överklagade.

För ett par veckor sedan fick Olofsson rätt så tillvida att vitesföreläggandet revs upp av Länsstyrelsen.

BMB-nämnden valde att besluta att inte överklaga detta till förvaltningsrätten.

Men nu överklagar istället en av stugägarna i Lejonbackens fritidshusområde detta BMB-beslut. Grunderna för överklagandet är, enligt personen som överklagat;

 

1)      Att Länsstyrelsens beslut grundar sig på osanna uppgifter från byggherren och hans ombud, vilka ejkontrollerats.

2)     Att BMB:s ledamöter vet att skogsbruk som ändamål ej kan åberopas i detta fall, då det handlar om bostadsändamål.

3)     Att beslutsunderlag saknas, liksom motivering till beslutet. Nämndens majoritet avvisar ett förslag om att frågan bereds innan beslut.

TOMAS KÄLLBERG

3 Comments

  1. Där kan göras kolonilotter till hyresgäster i kommunen. Varför görs det inte fler kolonilotter till invånarna. Skulle inte kommunen ställa om till mer grönt?

  2. Påminner om när man från Nora kommun och bostadsbolagen lägger ut anbudsunderlag, som är hafsiga och helt oprofessionellt utförda.

    Resultat bråk och efterdebiteringar. I värsta fall lagsökningar.(finns några stycken arkiverade)

    Här har man tydligen försökt att köra över grannar, med visat resultat.
    Ett sådant här projekt, måste börja i samförstånd, annars är det på sikt dödfött !

  3. Hur länge kan den här farsen få hålla på? Finns det ingen överordnad myndighet som kan säga att antingen är det okej att bygga eller att det inte är okej. Ja eller nej, alltså. Hur mycket kostar den här farsen? Jag tror myndigheterna skulle kunna göra något bättre än att handlägga överklaganden från ett antal privatpersoner – i en historia där båda parter verkar ha gjort sina missar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.