Budgeten en besvikelse för LPo i Nora

INSÄNDARE/DEBATT. Pia-Maria Johansson, Landsbygdspartiet oberoende, skriver i ett debattinlägg att man är mycket besviken på det budgetförslag som majoriteten i Nora röstat igenom. Det handlar om att spara och effektivisera verksamheter som inte är kärnverksamhet, menar LPo. Läs debattinlägget här.

Vi måste spara på det som inte är kärnverksamhet

Landsbygdspartiet oberoende är oerhört besviket på det budgetförslag som majoriteten röstade igenom i onsdags på kommunstyrelsen i Nora. Inga förslag på reduceringar trots att läget är alvarligt. Den plattform man ska komma överens om ska innebära att budgeten under våren revideras, det är bara det att vi behöver presentera förslag som får effekt snarast och då kan man inte bara lämna över till verksamheterna, även om de givetvis ska vara med i processen och komma med förslag. En revidering under våren får effekt ca 6 månader senare.

Inledningsvis vill vi framföra att social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nora står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Landsbygdspartiet oberoende anser att

 • Vi måste då i första hand spara och effektivisera på verksamheter som inte är kärnverksamheter.
 • Vi måste även se till att ha en kommun som är livskraftig i hela kommunen, inte bara centrala delarna.
 • Vi måste även ta till vara de ideella krafter som finns via byalag, föreningar och idrotten då de gör ett viktigt förebyggande arbete.
 • God målstyrning och budgetdisciplin leder till ökad effektivisering som i sin tur sparar.

Landsbygdspartiet oberoende redovisar här delar av vårt förslag till budget: Landsbygdspartiet oberoende menar att även politiken bör ta ett ansvar i dessa besparingstider. Vi vill spara på kommunalrådsposterna med 10 % opposition, 40% kommunalråd, 10% presidiet

Vi måste se över de medlemskap vi har i kommunen och gå ur där vi kan. Vi kan inte heller i en tid som denna satsa på en kulturskola eller ett allaktivitetshus för miljoner. Vi behöver lägga dessa pengar på våra kärnverksamheter. Landsbygdspartiet oberoende menar att den miljon vi avsatte från början i drift får vara den hyra som tillåts – inget mer.

Vi vill även ta bort föreningsassistenttjänsten 0,5 då tjänsten inte blev som det var tänkt. Vi vill även ta bort fastighetsstrateg och kommunikationsstrategi i samband med pension. Samt ingen tillsättning av miljö och klimatstrateg.

Svensk mat, anpassad till målgrupp är andra delar som vi tycker är viktiga. Vi behöver tänka förebyggande både gällande gamla och unga för att kunna möjliggöra en god livskvalitet Därför är den sociala dagvården och demensdagvården viktiga investeringar som behöver prioriteras, Landsbygdspartiet oberoende vill även att personalen där långsamt börjar arbeta med uppsökande verksamhet för personer över 75 år.

Kostnadsökningarna inom socialtjänsten, funktionsstöd och området ensamkommande är mycket oroande Det är viktigt att omgående få ordning på de systemfel som idag orsakar kostnader som övertidsersättningar, ineffektivitet, effektivare satsning mot ungdomar i missbruk, stegförflyttningar inom funktionsstöd som ej blir av etc. Flera delar inom dessa områden kan effektiviseras och ändå tillgodose behov. Landsbygdspartiet oberoende menar även att en reducering bör ske med 2,5 tjänst på integrationen.

Nora kommun ska ha ett nära samarbete med näringslivet och företagarna i Nora som leder till en utvecklande arbetsmarknad där det sker en samverkan rörande kompetensförsörjning.

Vi vill att tjänsten näringslivsutvecklare ändras till näringslivschef för att tydliggöra att rollen riktas mot företag och deras kompetensförsörjning.

Landsbygdspartiet oberoende tycker inte heller att det är rimligt att riva en skola som är 50 år, samtidigt som vi har andra lokaler som inte är ändamålsenliga. Vi behöver se över vilka delar som kan behållas av den gamla skolan. Det handlar även om att återanvända. Vi vill att kommunstyrelsen ger Norabostäder i uppdrag att redovisa en kravspecifikation för den nya skolan

Renovering av reningsverket och ledningsnätet är två andra viktiga investeringar, medan länspendeln inte är det. Vi hoppas att majoriteten, när de nu inte lagt några egna reduceringar, kanske kan få några tips av vår budget.

Pia-Maria Johansson

Landsbygdspartiet oberoende

3 Comments

 1. Det är inte så svårt att begripa vart pengarna tar vägen..det är ju inte så att det går till vård.äldreomsorg(,politikerna är föräldralösa)en dag kommer för dem åxo,tänk reelt,istället för att mygla,säg ja eller nej direkt istället,enkelt.

 2. Vad har pengar gått till? Har inte Nora en relativt hög kommunalskatt? Varför har man inte hållit efter sina byggnader, läs skolor, bättre? Finns så mycket i denna kommun som det läggs pengar på helt i onödan samtidigt som det snålas på ställen där behov finns. Så därav kan man ju VERKLIGEN fundera över vad dessa sk konsulter bidrar till som Nora kommun hyr in för sjuka summor så fort det ska beslutas om något!? Är det verkligen så otroligt dålig kompetens hos beslutsfattare i Nora så att man måste ha in konsulter för precis allt? Kanske ska börja kolla bland ”fotfolket”, där den riktiga kompetensen finns, om inte de har bättre lösningar/ideer, innan korkade beslut fattas!

 3. Gulligt tänkande, så här inför julen !

  Att ”nomenklaturen” och direktionen, skulle sänka sina apanage, för att bidra till renovering av
  exv reningsverket är en god tanke, som måste ha sitt ursprung bland undersåtarna.

  Kommer naturligtvis aldrig att ske att eliten skulle bidra till samhällsfunktioner.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.