Home » Archives by category » INSÄNDARE/DEBATT (Page 42)

Oscarsson om NP-inlägget

INSÄNDARE/DEBATT. Kommunstyrelsens ordförande i Nora, Solveig Oscarsson (S) menar att Norapartiets Jan Rylander och Johan Lundqvist är både raljerande och osakliga i sitt senaste inlägg om framtidens vattenförsörjning i Nora…

Norapartiet tar gärna över ansvaret

INSÄNDARE/DEBATT. Noras kommunalråd Solveig Oscarsson (S) och BKT-ordföranden Hans-Olof Hake (S) frågade tidigare i debatten om Norapartiet är berett att ta ansvar för att Bälgsjöns vatten ska räcka för Nora…

Landsbygdspartiet på knallarnas sida

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Jonny Sandberg och Pia-Maria Johansson i Nora ger knallarna sitt stöd och menar att riksdagen bör dra tillbaka lagändringen om kassaregister till dess dessa finns i ett billigt…

Vänsterpartiet säger nej till Attendo

INSÄNDARE/DEBATT. Vänsterpartiet i Nora reagerar omgående på moderaten Tom Rymoens avsikt att köpa korttidsvårdplatser av det privata vårdföretaget Attendo – och säger nej. Läs Camilla Andersson Larssons insändare om Rymoens…

Oscarsson/Hake ifrågasätter NP

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattsvar till norapartisterna Jan Rylander och Johan Lundqvist ifrågasätter socialdemokraterna Solveig Oscarsson och Hans-Olof Hake vilket ansvar Norapartiet tar för Norabornas dricksvatten om Bälgsjön skulle bli förorenad.…

M vill se en plan för asyl- och flyktingpolitiken

INSÄNDARE/DEBATT. I en debattartikel efterlyser moderaten Ulf Hilding en sammanhållen och långsiktig asyl- och flyktingpolitik för Ljusnarsbergs kommun. Hilding menar att man bör börja med att anställa en flyktingsamordnare. Läs…

Socialdemokraterna svarar Moderaterna

INSÄNDARE/DEBATT. I en spetsig debattartikel ger socialdemokraterna Marie-Louise Forsberg-Fransson och Solveig Oscarsson svar på Moderaternas tidigare inlägg om Ängens vårdcentral. Läs svaret här nedan. Svar till Hanne Alvner och Tom Rymoen  Det…

Lundqvist/Rylander svarar Socialdemokraterna

INSÄNDARE/DEBATT. Norapartisterna Johan Lundqvist och Jan Rylander är inte överens med socialdemokraterna Solveig Oscarsson och Hans-Olof Hake om kostnaderna för VA-utbyggnaden av Norasjöns östra strand. Här kommer nästa inlaga i…

Alvner och Rymoen om betongpolitik

INSÄNDARE/DEBATT. Mederaterna Hanne Alvner och Tom Rymoen vidhåller att samverkansprojektet Ängen i Örebro inte är något att importera till Nora – i den socialdemokratiska modellen. Läs moderaternas debattartikel här. Ska…

Oscarsson och Hake svarar NP

INSÄNDARE/DEBATT. Nu får Jan Rylander (NP) och Johan Lundqvist (NP) svar på tal av kommunstyrelseordföranden i Nora Solveig Oscarsson (S) och BKT-ordföranden Hans-Olof Hake (S) angående den planerade VA-utbyggnaden på…