INSÄNDARE/DEBATT - page 45

Placeholder
Posted on

Oscarsson om NP-inlägget

INSÄNDARE/DEBATT. Kommunstyrelsens ordförande i Nora, Solveig Oscarsson (S) menar att Norapartiets Jan Rylander och Johan Lundqvist är både raljerande och osakliga i sitt senaste inlägg om framtidens vattenförsörjning i Nora kommun. Läs Oscarssons kortfattade svar… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Norapartiet tar gärna över ansvaret

INSÄNDARE/DEBATT. Noras kommunalråd Solveig Oscarsson (S) och BKT-ordföranden Hans-Olof Hake (S) frågade tidigare i debatten om Norapartiet är berett att ta ansvar för att Bälgsjöns vatten ska räcka för Nora kommun. Nu svarar Norapartisterna att… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Landsbygdspartiet på knallarnas sida

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Jonny Sandberg och Pia-Maria Johansson i Nora ger knallarna sitt stöd och menar att riksdagen bör dra tillbaka lagändringen om kassaregister till dess dessa finns i ett billigt och fungerande utförande. Läs insändaren… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Vänsterpartiet säger nej till Attendo

INSÄNDARE/DEBATT. Vänsterpartiet i Nora reagerar omgående på moderaten Tom Rymoens avsikt att köpa korttidsvårdplatser av det privata vårdföretaget Attendo – och säger nej. Läs Camilla Andersson Larssons insändare om Rymoens tankar här. Angående köp av… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Oscarsson/Hake ifrågasätter NP

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattsvar till norapartisterna Jan Rylander och Johan Lundqvist ifrågasätter socialdemokraterna Solveig Oscarsson och Hans-Olof Hake vilket ansvar Norapartiet tar för Norabornas dricksvatten om Bälgsjön skulle bli förorenad. Läs Oscarsson/Hakes debattsvar här eller… Läs vidare

Placeholder
Posted on

M vill se en plan för asyl- och flyktingpolitiken

INSÄNDARE/DEBATT. I en debattartikel efterlyser moderaten Ulf Hilding en sammanhållen och långsiktig asyl- och flyktingpolitik för Ljusnarsbergs kommun. Hilding menar att man bör börja med att anställa en flyktingsamordnare. Läs Ulf Hildings debattartikel här eller… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Socialdemokraterna svarar Moderaterna

INSÄNDARE/DEBATT. I en spetsig debattartikel ger socialdemokraterna Marie-Louise Forsberg-Fransson och Solveig Oscarsson svar på Moderaternas tidigare inlägg om Ängens vårdcentral. Läs svaret här nedan. Svar till Hanne Alvner och Tom Rymoen  Det märks att det snart är… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Lundqvist/Rylander svarar Socialdemokraterna

INSÄNDARE/DEBATT. Norapartisterna Johan Lundqvist och Jan Rylander är inte överens med socialdemokraterna Solveig Oscarsson och Hans-Olof Hake om kostnaderna för VA-utbyggnaden av Norasjöns östra strand. Här kommer nästa inlaga i debatten. Noras vattenförsörjning är idag… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Alvner och Rymoen om betongpolitik

INSÄNDARE/DEBATT. Mederaterna Hanne Alvner och Tom Rymoen vidhåller att samverkansprojektet Ängen i Örebro inte är något att importera till Nora – i den socialdemokratiska modellen. Läs moderaternas debattartikel här. Ska land(S)tingets betongpolitik styra hela länet?… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Oscarsson och Hake svarar NP

INSÄNDARE/DEBATT. Nu får Jan Rylander (NP) och Johan Lundqvist (NP) svar på tal av kommunstyrelseordföranden i Nora Solveig Oscarsson (S) och BKT-ordföranden Hans-Olof Hake (S) angående den planerade VA-utbyggnaden på Norasjöns östra sida. Läs Oscarssons… Läs vidare

Gå till Toppen