Centern om framtidens sjukvård

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattinlägg redogör centerpartisterna Helena Vilhelmsson, Torbjörn Ahlin, Susanne Forsberg, Niklas Hermanson, Jonas Kleber och Lars-Göran Zetterlund för hur man vill att framtidens sjukvård ska se ut. Läs Centerpartiets inlägg här.

Närmare sjukvård i Bergslagen

En sak är fullständigt klar. Lindesbergs lasarett är en omistlig del av sjukvården i Örebro län. Våra tre sjukhus, USÖ, Lindesberg och Karlskoga, är tillsammans en förutsättning för jämlik vård i hela länet. Alla tre ska fungera som akutsjukhus dygnet runt och ha ett gemensamt länsuppdrag för planerad sjukvård.

Bästa sättet att säkra framtiden för länsdelssjukhus är att ge dem specificerade uppdrag med planerade operationer. Ortopedin på Lindesberg har varit framgångsrik på många sätt. Köerna har kortats till patienternas bästa. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Utrymme har skapats för att sälja vård till andra regioner. Detta är bra i ett läge där den samlade sjukvården i länet måste jobba för att hamna inom budgetram. Ökad såld vård skapar bättre ekonomiskt utrymme för t ex den akuta verksamheten med länets egna patienter.

Sedan är det ingen hemlighet att annan verksamhet på Lindesbergs lasarett haft störningar den senaste tiden, t ex inom kirurgin. Flera läkare har sagt upp sig och måste ersättas med hyrläkare. Roten till detta är att den nya organisationen med länskliniker genomförts på ett sätt som kräver justeringar. Vi menar att kompletteringar med lokalt ledarskap för ökad lokal delaktighet behövs. Detta skulle också stärka den lokala identiteten för lasarettet, något som behövs trots länsklinikerna.

Det är också viktigt att understryka att kravet på nära, jämlik och god sjukvård innebär att akutverksamheten på Lindesbergs lasarett ska ha ett rimligt innehåll. Vi ställer oss frågande till varför vissa olycksfall, som kräver ortopediska ingrepp, styrs om till annat sjukhus från ett sjukhus med en ortopedi i världsklass.

Akuten på Lindesberg ska fungera året runt och dygnet runt. För två år sedan var akuten på väg att stängas nattetid. Genom ingripande i Regionstyrelsen från Centerpartiet förhindrades detta. Centerpartiet vill utveckla akuten i Lindesberg.

Centerpartiet vill också utveckla den nära sjukvården genom en satsning på vårdcentralerna. Inte minst i länets norra del är en del av dessa beroende av vikarier och hyrläkare. Genom att utveckla ledarskapet och det lokala inflytandet på vårdcentralerna vill vi göra det attraktivare att arbeta på vårdcentralerna. Vi menar att alla patienter har rätt till fast läkarkontakt. Både tryggheten och kostnadseffektiviteten ökar med fast läkarkontakt.

Vi vill också att det ska vara möjligt att inom vårdvalssystemet öppna mindre läkarmottagningar, som kompletterar och avlastar de fullskaliga vårdcentralerna. Detta skapar också ett alternativ för personal som vill jobba fristående från den stora regionorganisationen.

Den växande gruppen äldre kräver nya insatser av geriatrisk kompetens inom primärvården. Centerpartiet menar att det ska finnas en äldrevårdsenhet i varje kommun, med den inriktning som nuvarande äldrevårdsenhet i Lindesberg har.

En närmare vård i hela länet är avgörande för att öka tryggheten för medborgarna. En god vård och omsorg i hela länet är grundläggande för ett tryggt samhälle och för samhället framåt.

Helena Vilhelmsson (C), listetta riksdagsvalet
Torbjörn Ahlin (C), listetta regionvalet
Susanne Forsberg (C), listetta kommunvalet, Nora
Niklas Hermansson (C), listetta kommunvalet, Ljusnarsberg
Jonas Kleber (C), listetta kommunvalet, Lindesberg
Lars-Göran Zetterlund (C), listetta kommunvalet, Hällefors

4 Comments

  1. Äntligen klarspråk om Lindesbergs lasarett, nu ser vi fram mot lasarettets utveckling.
    Centerpartiet behövs om sanningen skall fram.

  2. Som boende i Lindesbergs kommun känner jag mig väldigt trygg med den utveckling och inriktning av bl a Lindesbergs lasarett som Centern tydliggör. Med en ortopedi i världsklass och en allt bättre akutsjukvård kommer lasarettets så kallade ”varumärke” att kunna fyllas med ett allt bättre innehåll. Det gör att lasarettet blir allt tryggare för patienterna och allt intressantare (igen) för vårdpersonal att arbeta på och utvecklas i.

  3. Centern skriver en utmärkt rapport kring läget för Lindesbergs sjukhus och kollega Anders Bergs kommentarer ger en perfekt analys hur det kan komma att se ut om sjukhuset nedmonteras. Vi kan försöka lära oss vad som har skett i övriga landet. Bara genom att maktbärande partier nämner och hotar om nedmonteringar av ett sjukhus, så flyr den sjukvårdspersonal som kan, eftersom arbetsmarknaden i landet ropar efter sjukvårdskunniga, och ”politiken” har därmed sett till att man ”sopat rent” kring sig i den aktuella regionen, som ex. i stora delar av Norrland. Det bästa vore om vi i Sverige kan göra som i Norge, dvs överlämna beslutet till patienterna, var man vill ha sin vård.
    Jan Ulfberg, leg.läkare ( L ) kommunvalet, Nora

  4. Tack Centerpartiet detta är raka besked om vårt Lasarett i Lindesberg. Personalen behöver en lokal ledning som kan skapa en stabilitet och ge arbetsro. Vi behöver ett akutsjukhus med röntgen, lab, operation(kirurgi och ortopedi), intensivvård och internmedicin 365 dagar per år. Lindesbergs lasarett kan då säkerligen attrahera läkarspecialister, specialistsjuksköterskor samt unga läkare och sköterskor under vidareutbildning. De som arbetar på vårdcentralerna i norra länsdelen är beroende av god samverkan i den nära vården med ett lokalt sjukhus. Många läkare och sköterskor som senare kommer till vårdcentralerna har gjort sin vidareutbildning på Lasarettet i Lindesberg och det är därför viktigt att sjukhuset är attraktivt att komma till som ung nyutbildad och man sen rotar sig i Bergslagen. Under mina år i primärvården i norr hade cirka 50% av läkarkollegorna på vårdcentralerna börjat som AT läkare eller vikarier i Lindesberg och fortsatt som distriktsläkare efter avslutad vidareutbildning. Vad skulle hända med rekyteringen om Lasarettet nedmonteras i sin funktion?
    Enligt min mening har Centern, Vänsterpartiet, Landsbygdspartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna gett tydliga positiva besked och vill värna om Lasarettet. Ledande Socialdemokraterna ger svävande besked och förefaller hålla alla dörrar öppna men vill tydligen helst fortsätta på den valda vägen, Miljöpartiet har varit tysta, Liberalerna och KDs besked går ej att begripa. Snart är det val Bergslagsbor hur vill Ni ha det?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.