BERGSLAGEN. Vi på 24i ansvarar för allt som läggs ut och publiceras. Vi har valt den vägen trots att webbvärlden ger oss många möjligheter att komma runt pressetik och hederlig moral. Vi kontrollerar allt som publiceras och vill att du som läsare ska känna dig bekväm och trygg med detta.

I gengäld råder copyright på allt material. Det som publiceras på 24i får inte användas eller kopieras utan vårt godkännande. Detta gäller såväl texter, bilder som layout eller något annat.

Den som önskar länka eller använda sig av 24i-material är välkommen att höra av sig.