Debatt: Gör omtag i vattenfrågan

INSÄNDARE/DEBATT. Norapartiets Jan Rylander och Bertil Roden är på hugget igen. Nu menar Norapartiet att politikerna bör göra ett omtag för vattenfrågan då det Ryavatten som är tänkt att levereras till Nora inte håller måttet. Läs Rylanders och Rodens inlägg här.

Olja kan ha läckt ut vid Rya i 50 år

Nu har vi fått svart på vitt om riskerna med grundvatten från Lindesberg. Läser man artikeln i NA 2 mars 2018 har olja runnit ut i vattenskyddsområdet i över 50 år. Är det detta oljeblandade dricksvatten som skall pumpas till Nora i framtiden?

Detta kom fram redan förra året i samband med grävningar för gång- och cykelvägen vid södra infarten till Lindesberg då olja hittades i marken i Rya. Då frågar sig vän av ordning varför SBB (BKT) drev på frågan om samgående och fram för allt att avtal tecknades med vattenleverans från Lindesberg. Detta när man inte ”hade rent mjöl i påsen”. Har man fört både Lindesberg och Nora kommunfullmäktige bakom ljuset? Frågan man även kan ställa är hur mycket visste direktionsledamöterna? Är även dessa medansvariga?

Nu kan man bara konstatera att den beskrivning som konsultföretaget SWECO skrivit i miljökonsekvensbeskrivning 2014 fortfarande är mycket högaktuell, se nedan faktiska texten.

”I Lindes miljökonsekvensbeskrivning 2014 utfört av konsultföretaget SWECO står följande gällande vatten:

Vattentillgången är mycket god, dock klassas den kemiska statusen på grund av riktvärdet för totalhalterna av bekämpningsmedel överskrids.

Delar av grundvattenförekomsten är skyddad som grundvattentäkt. Den kemiska statusen är otillfredsställande och det är risk att den inte uppnås 2015 och 2021. Det främsta miljöproblemet som påverkar grundvattentäkten är miljögifter”.

Nu kan man verkligen ställa frågan på sin spets att det vattenavtal som tecknades 2017 mellan Nora och Lindesberg är med den information som erhållits inaktuell och bör omedelbart inhiberas, att vattenfrågan får ett nytt omtag.

Vårt Bälgsjövatten är alldeles tillfyllest för Nora och mängden räcker många gånger till.

Dessutom, Fåsjön är fortfarande ett projekt för reservvatten (Bovik fritidsområde tar sitt vatten där och många fler runt sjön) till en mycket lägre kostnad än det som Eva Jonsson SBB (BKT) sade tidigare till kommunstyrelsen i Linde att en ledning till Nora kostar i ”runda slängar 60 miljoner”. Bägge kommunerna bör vara rädda om vattenkollektivets pengar, det finns för många andra hål att stoppa i. Framför allt att hålla igen på höjningar av va-taxan.

Norapartiets förslag att göra en konsekvensanalys för möjligheten att ta reservvatten från Fåsjön.

Vi inom Norapartiet har tidigare bromsat Vätternvattnet tillsammans med Landsbygdspartiet och ser in i kristallkulan att vi för en för Noraborna korrekt vattenpolitik.

Jan Rylander och Bertil Roden

Norapartiet

Banner

4 Comments

 1. Norabo C

  Jämförelsen är bildlik och fordrar naturligtvis lite fantasi att förstå.

  Visst bidrar jag till att affärerna i Nora får slå igen. Nu skall väl inte jag bära hela bördan. Men turismen är ju numera nedlagd. (tyska busshorderna har ingenstans att parkera numera)

  Men jag bidrar i alla fall till att anställda på Samhällsbyggnad Bergslagen får avlöning.

 2. Den formuleringen från miljökonsekvensbeskrivningen som lyfts upp här i inlägget sas i debatten kring Vätternvatten vara en felskrivning 🙂 av SWECO !. Reflektion som vi gör i LPo är att det är märkligt att en felskrivning kan släppas igenom både av SWECO och av politiker. Vi i Landsbygdspartiet oberoende håller dock helt med om att avtalet behöver skrivas om så att vårt huvudvatten kommer från Bälgsjön, inte Lindesberg. En utredning ska ju göras för att se över möjligheter att ta vatten i närområdet. När vi mailade förbundschefen 24 januari fick vi följande svar ”Arbetet med en projektplan för långsiktig vattenförsörjning är inte påbörjad ännu” detta trots att de fick uppdraget i september -17. Viktigt inför framtiden är dock att väljarna får besked om hur partierna ställer sig till frågan om Vätternvatten i framtiden, frågan är inte avslutad, även om många tror det !

 3. Konstig jämförelse. Jämföra en anslutning av kommunalt VA med kostnaden för en skjorta på Rusta…. Men av S Johansson kan man ju vänta sig vad som helst Nu handlar jag inte så ofta på Rusta så jag visste inte ens att de har skjortor. Menar du verkligen, SJ, att du är med och bidrar till de papperstäckta fönstren i Nora centrum? Hoppla….

 4. Vattengrejen, som Noras ”elit” fått ihop med Samhällsbyggnadsdirektion/BKT, är ruskig, om man är fastighetsägare, eller ev spekulant på ett hus.

  Fastighetsägare på bortsidan av Norasjön, skall tvingas in i anslutning till VA, vilket kostar mycket mer än en skjorta på Rusta. Dessutom skall
  övriga fastighetsägare tvingas delta i ospecificerade utgifter, som ”direktionen” bara debiterar.

  Som ”samhällsutvecklingsdirektör” i Nora, skulle jag direkt utlösa fallskärmen.

  Bara på kul, kan jag tänka mig ett vattenprov, i utloppet från ”snötippen” (BKT jobb) och så hamnar vi i ett vanskött avloppsverk.

  Tacka tusan för att allt om vatten i Nora är sekretessbelagt inom något utskott.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.