Debatt: Majoriteten måste ta debatten

INSÄNDARE/DEBATT. Vänsterpartiet i Nora menar att den politiska majoriteten i Nora för allmänheten bakom ljuset och att man nu måste sluta gömma sig bakom de stängda dörrarna till kommunstyrelsen. Läs Vänsterpartiets debattinlägg här.

Vänsterpartiet i Nora: Sluta göm er bakom stängda dörrar

Den 9/9 sammanträdde kommunstyrelsen i Nora. Sedan ett år tillbaka är dessa möten bakom stängda dörrar. Denna ordning genomdrevs av den styrande majoriteten. Det som allmänheten inte fick ta del av var hur majoriteten bestående av socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, liberaler och centerpartister, röstade för nedskärningar inom socialtjänst och familjebehandling som riskerar att få förödande konsekvenser. Under punkten ”Effektiviseringsförslag inom IFO” presenterades förslag att minska 1,5 tjänst socialsekreterare, 2 familjebehandlare och 1 fältassistent. 

I Nerikes Allehanda 18/9 säger Tom Rymoen (M) att det handlar om besparing på handläggare för ensamkommande flyktingbarn, som kommunen inte längre handlägger. Eftersom Rymoen är ordförande för Individnämnden vet han att är en sanning med modifikation. Socialtjänsten har inte haft handläggare för ensamkommande på över två år. Han vet att det är dessa tjänster som gjort att socialtjänsten har kunnat uppfylla lagkrav och rättssäkerhet, trots den ökade ärendemängden de senaste åren. I april 2019 säger Rymoen i SR P4 Örebro att ”socialsekreterarnas arbetssituation är allvarlig”. Detta efter att en skrivelse om arbetssituationen inkommit till ledningen från arbetsgruppen. Rymoen vet att situationen inte har förändrats då ytterligare en skrivelse om arbetssituationen inkom så sent som våren 2020. I handlingar till kommunstyrelsen framgår dessutom att socialsekreterarnas ärendebelastning i dagsläget ligger ca 30-40% över rekommenderad nivå. Att Tom Rymoen som högst ansvarig politiker väljer att medvetet föra allmänheten bakom ljuset genom sina uttalanden i NA är allvarligt. 

Majoriteten med Rymoen i spetsen angav i budgetdebatten 2019/2020 att det inte krävdes en skattehöjning för att garantera kvalitet och rättssäkerhet. Vänsterpartiet yrkade på en skattehöjning med 40 öre för att säkerställa nödvändiga resurser för kommunens kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg.  Samtidigt arbetar man långsiktigt och strukturellt med att få en mer hållbar kommunal budget. Nu liksom då anser Vänsterpartiet att en skattehöjning inte är ett självändamål. I sammanhanget var förslaget på skattehöjning något som tvingades fram på grund av majoritetens brist på vision, mål och handlande. I över ett års tid gav majoriteten inte ett enda förslag för att få en budget i balans. Underskottet växte och tiden för att ta igen det blev mindre. Efter en halv mandatperiod kommer majoriteten med ett så kallat ”effektiviseringsförlag” som är dåligt underbyggt. Många av de förslag som anges gällande förändrade arbetssätt används redan inom verksamheten, samt att resterande av förslag på förändrade arbetssätt kräver mer resurser snarare än mindre, åtminstone i ett inledningsskede. Att tro att dessa nedskärningar inte får konsekvenser för kvalitet och rättssäkerhet är att ignorera både profession och forskning. Det är också att vara väldigt oaktsam med de personella resurser som finns inom verksamheten.

Vi måste ändå påtala vad dessa ”effektiviseringar” handlar om. Det är nedskärningar av personal som arbetar med de mest utsatta grupperna i samhället.  Det är en försämring av samhällets skyddsnät för barn som far illa. I en tid när Barnkonventionen äntligen blivit lag och barns rättigheter ska stärkas, väljer majoriteten i Nora att göra nedskärningar som går emot dessa intentioner. Detta i en tid när antalet barn som utsätts för och bevittnar våld ökar, väljer majoriteten att göra ”besparingar” som minskar möjligheten till upptäckt såväl som skydd. För att motivera dessa förändringar anger majoriteten att de ska satsa på förebyggande arbete. Men om resurser inte finns till lagstyrd verksamhet måste dessa tas av icke-lagstyrd verksamhet dvs. förebyggande arbete. I grundförslaget som presenterades i Kommunstyrelsen ingick bl. a. att ta bort en fältassistent. Vad beslutsfattande politiker trodde var en av två. Samma personer som fattade beslut om budgeten borde veta att det är en fältsekreterare budgeterat. Tjänsten är fördelad på två personer (för att möjliggöra fältarbete) som samtidigt arbetar med familjebehandling. När det ska satsas på förebyggande arbete så var majoriteten beredda att offra den enda fälttjänst som finns. 

Vänsterpartiet anser att det krävs ett långsiktigt perspektiv för att minska den sociala problematiken i Nora. Då kan vi minska både ekonomiska och mänskliga kostnader. Det krävs att det finns tydliga visioner och mål för verksamheten, likväl som respekt för professionens kunskap och de lagkrav som styr. Att dessa beslut dessutom fattas utifrån bristande underlag och bakom stängda dörrar från medborgarna är under all kritik. Den politiska majoriteten måste nu stanna upp och tänka efter hur de vill att det sociala skyddsnätet ska se ut i Nora. Vänsterpartiet anser att detta är en fråga som bör tas upp för offentlig politisk debatt i Kommunfullmäktige, då det är en fråga av betydande politisk vikt. Majoriteten ska inte kunna fortsätta gömma sig bakom de stängda dörrarna på kommunstyrelsen. De måste ta ansvar och de måste ta debatten!

Vänsterpartiet i Nora

1 Comment

  1. En liten detalj som hamnat i postlådan !

    ”Vad tycker du om Nora kommun ?”
    En enkät/uppdrag, som någon beställt från SCB och kostar rejält med slantar.

    Men det riktigt intressanta är vem som skrivit under beställningen ?
    Varför ?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.