Debatt: Ny hall eller renovera den gamla?

INSÄNDARE/DEBATT. Ska den gamla Ljusnarshallen renoveras eller ska man bygga en ny hall i Kopparberg? Beslut finns om en renovering, men röster har höjts för att istället bygga en ny. I en debattartikel beskriver Ulf Hilding moderaternas syn i frågan. Läs debattinlägget här.

Ny hall eller renovera den gamla?

I Ljusnarsberg pågår sedan ett par år ett renoveringsprojekt för Ljusnarshallen, som används både som gymnastiksal för skolan och som sporthall. Nu har önskemål om en helt ny hall vuxit fram, främst med argumentet att det skulle bli billigare att bygga nytt än att renovera och att driftskostnaden för en ny hall skulle bli lägre. Initiativ till en folkomröstning har tagits. Många vill bygga nytt, men kommunens kassa är begränsad och det finns stora andra eftersatta investeringsbehov.

När kommunfullmäktige för att par år sedan tog beslutet att renovera Ljusnarshallen och utvidga den vidhängande skolmatsalen byggde det på en professionell kartläggning av renoveringsbehovet. Det kunde därefter kostnadsberäknas och beslut togs att renovera. Nu pågår beredning av underlag för offerering. Det återstår att slutföra projekteringen, göra upphandling av entreprenör och därefter genomföra ombyggnaden. Renoveringen är inklusive projektering budgeterad till 23,4 mkr

Som skäl att i stället bygga en helt ny hall har från olika håll förts fram att

– renoveringen av Ljusnarshallen löser inte problemet med att hallen är för liten för vissa bollsporter,

– man kan få en helt ny hall för samma pengar som renoveringen kostar,

– en ny hall är billigare i drift och mer energibesparande,

– renovering kan bli dyrare än beräknat.

Men är de argumenten är tillräckligt starka för att avbryta den pågående projekteringen av renoveringen? Avbrott kräver ju ett nytt beslut av kommunfullmäktige.

Det går att göra hallen större genom att helt enkelt minska på åskådarläktaren. Det finns inga beräkningar av vad en ny hall skulle kosta, inte ens någon kostnadsindikation från någon leverantör. Och man har glömt att räkna med kostnaden för den nya matsal som måste byggas, om nuvarande Ljusnarshallen läggs ner.

Det finns lite till som måste betalas om man bygger en helt ny hall:

– En ny sporthall måste byggas på en annan plats än den nuvarande, annars blir skolan utan både gymnastiksal och matsal under flera år.

– En ny hall kan bara byggas i skogen ovanför Kyrkbacksskolan. Innan det kan ske måste ny detaljplan tas fram. Det kostar pengar och tar tid.

– Till den nya hallen måste dras fram värme, vatten och avlopp. Det måste också byggas ny tillfartsväg och nya parkeringsplatser och ny utomhusbelysning. Det kostar fler miljoner.

– Nar den nya hallen är klar måste den nuvarande rivas. Även det kostar miljoner.

Först när man har fått fram något så när trovärdiga summor för bygge av ny hall, framtagning av detaljplan, bygge av vägar med mera för den nya hallen och rivning av den nuvarande går det att åtminstone något så när jämföra med att renovera den nuvarande. Det finns ett skäl till att de summorna inta har tagits fram. Det var helt enkelt uppenbart, att den totala slutsumman för en ny hall skulle bli avsevärt mycket högre än att renovera den hall vi har, inklusive en utvidgning av skolans matsal. Motargumentet, att renovering kan bli dyrare än tänkt gäller för en ny hall också. Att bygga nytt på ej prospekterad mark blir ofta betydligt dyrare än man föreställt sig.

Hur mycket har kommunen råd att investera? Budget för nödvändiga investeringar fram till år 2020 är 94 mkr. I kassan finns idag 80 mkr. Ljusnarsberg fick mycket stora statliga migrationsbidrag 2015–2017, som inte återkommer. Upplåningar bör undvikas, eftersom kommunen redan har en stor skuldbörda, som behöver amorteras ner. Jämfört med behoven är alltså kassan liten och det gäller att hushålla med de pengar man har för investeringar. Det finns mycket stora eftersatta behov av förnyelse av gator, vägar, belysning, fjärrvärme, vatten – och avloppsverk och annan infrastruktur. Till det kommer krav på utbyggnad av äldreomsorgen.

Visst vore det roligt med en ny modern sporthall. Den skulle skolans 400 elever kunna använda för gymnastik och omkring 400 aktiva använda för bollsport. Men övriga 4 200 kommuninnevånare ska ha sina behov tillgodosedda också. Och det är då det blir för dyrt med en ny sporthall.

Ulf Hilding, gruppledare

Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg

Posted by on 29 november, 2017. Filed under INSÄNDARE/DEBATT,LJUSNARSBERG. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.