Emil Wellander förklarar Moderaternas val

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattinlägg förklarar kommunfullmäktigeledamoten Emil Wellander hur Moderaterna tänkt inför det stundande beslutet om nedläggning av byskolorna i Ramsberg och Rockhammar. Läs Emil Wellanders debattinlägg här.

Småskolorna i Lindesbergs kommun

Idag står Lindesberg inför ett vägval. Det är ett vägval om huruvida vi som kommun skall ta ansvar för vår ekonomiska situation eller inte. Under flera år har vi levt över våra tillgångar och har nu hamnat i ett ekonomiskt läge där vi måste fatta beslut om besparingar för ca 40 miljoner kronor. Nu måste kostymen anpassas efter figuren.

På grund av detta beslutade Kommunfullmäktige i Lindesberg 2018-09-29 om ramar till flera nämnder och däribland ges effektiviseringsuppdrag på -9,3 mnkr för Barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2019. Detta innebär bl.a nedläggning av Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Vedevågsskolan ska göras om till en F-3 skola med fritidshem och förskola. Det görs också besparingar inom gymnasieskolan.

Att man ser nedläggningen av skolorna som en alternativ åtgärd är på grund av flera anledningar, bl.a eftersom elevantalet är så lågt. Det är 22 elever på Ramshyttans skola (F-5), och 14 elever på Rockhammars skola (F-3). I dessa skolor är det mycket små klasser med 1-5 elever. Hur ska skolan kunna lyckas med sitt huvuduppdrag, att förmedla kunskaps- och värderingsuppdraget? Hur ska eleven kunna praktisera demokrati och demokratiska frågor om det endast går en elev i klassen? Och hur ska man kunna säkerställa att de klasser som är ihopslagna, får en god, likvärdig, kvalitativ utbildning liksom de övriga elever i kommunen som går med jämnåriga?

Självklart påverkar situationen både lärare och elever i hela kommunen, inte bara de på landsbygden. Alla medborgare som har en koppling till skolverksamheten i kommunen påverkas. Allt från elever på grundskolor, till gymnasieskola. Detta eftersom ytterligare nedskärningar skulle behöva göras på exempelvis lärare och skolmaterial i hela kommunen. Alla elever i kommunen skulle påverkas. Detta är orimligt då vi lever i en situation där drygt 1 av 4 av eleverna i årskurs nio inte blir behöriga till gymnasiet. För att så många elever som möjligt ska få chansen till en så kvalitativ och bra undervisning som möjligt, så bör man omfördela elever på dessa enheter till andra skolor. Fokus borde läggas på hur man ska få fler elever att få behörighet till gymnasiet. Lösningarna handlar om att vi måste ha kompetenta och behöriga lärare, närvarande stöd, skolledning, och en tillgänglig och förebyggande elevhälsa.

Den redan utsatta lärarkåren skulle med ytterligare nedskärningar kunna få utstå ännu större påfrestningar med t.ex fler utbrända lärare, i en situation där många redan går på knäna. Det råder lärarbrist och därför ska vi värna om de lärare vi har.

Vissa hävdar att en lösning på problemet är att höja kommunalskatten. Detta hade inneburit att Lindesberg, som redan har en av länets högsta kommunalskatter, skulle få ännu högre skatter. Att höja skatten är inte lösningen på problemet.

En del har fått uppfattningen att detta är ett beslut som vi politiker gärna vill ta och att vi vill avveckla landsbygden. Så är inte fallet. Självklart vill vi värna om landsbygden, men vi kan inte göra det till vilket pris som helst. Dessutom vill vi inte lägga ned viss verksamhet helt, utan vi vill ha kvar så mycket verksamhet som möjligt på landsbygden. Men den måste vara ekonomiskt och kvalitativt försvarbar. Ett exempel är förskolan i Ramsberg där antal barn överensstämmer med en rimlig verksamhet, som självklart därför ska få finnas kvar. Likaså verksamheten för F-3, fritidshem och förskola i Vedevåg.

Idag står vi inför ett vägval och en stor utmaning. Det är svåra beslut att fatta, men det är beslut vi måste fatta om vi vill skapa ekonomisk stabilitet för hela kommunen.

Vi står inför vägvalet om vi ska ta ansvar för att så många elever som möjligt, såväl på landsbygden som staden, ska kunna få den kvalitativa undervisning de förtjänar.

Emil Wellander

Kommunfullmäktigeledamot, Moderaterna

10 Comments

 1. Följ pengarna !

  Vem tjänar på den här smörjan ?

  Vi hamnar då hos BUN. Hos Direktionen och fastighetsbolaget. Alla de här behöver privata pengar, snabba cash.

  Dom sitter på total ”demokratisk” makt och förstår inte orden utveckling och hänsyn. (för övrigt flerstaviga svåra ord)

  Att det hela är idiotiskt förstår alla som inte ingår i den penninghungriga eliten. Men att komma åt dom är en svår historia, eftersom dom är skyddade av ansvarsfrihet och är ”förtroendevalda”
  eller ryggdunkskompisar.

 2. Tack Henrik och Inger för bra inlägg!

  Emil, du är varmt välkommen till Ramsbergs skola för att se hur barnen utövar demokrati, hur kvalitén på undervisningen är med arbetsro i klassrummen och kanske ta ett samtal med personalen och barnen.

  Det låter iof inte längre som att det är kvalitén på skolan det handlar om, utan att det endast handlar om besparingar igen. Så jag undrar vilka olika alternativ politikerna utvärderar? För jag har inte hört något annat än att stänga byskolor.

  Det är ju fint iaf att ni vill behålla förskolan i Ramsberg, för barnen finns tydligen där. Just nu. Det är lätt att förutse att försvinner skolan nu så kommer även förskolan på sikt att försvinna.. för hur kommer inflyttningen av barnfamiljer så ut när skolan är borta tror ni?

 3. Hej Emil.

  Det låter nästan som att ni tillhör olika partier, delar inte MUF och Moderaterna lokaler?
  Dessutom låter det som att du inte har varit så insatt i debatten. Här kommer några punkter som har varit tongivande:

  1. Pär-Ove Lindqvist (din partiledare) förklarade i Ramsberg att nedläggningen av Ramshyttans skola inte främst handlade om ekonomi.
  Av de kalkyler vi sett ser det inte ut som att det blir något överskott till övrig verksamhet. Är hyresavtalet med FALAB ens uppsagt? Om inte, vilket det inte borde vara så finns det stora hyresutgifter länge ännu (3 år?) . Ännu ett stort, stort minus på sista raden.

  2. Kvalitén, kunskapsnivå och trivsel är inget problem vilket också kom fram under debatten. Tvärtom har kunskapsnivån i Ramshyttans skolan ofta legat i topp.

  3. När det gäller resurser så undrar jag om du har koll på snittet till antal lärare per elev i svenska skolan. Kolla var Ramshyttans skola ligger i statistiken. Det kommer ju inte direkt att påverka övriga skolor i kommunen om ni lägger ner skolan. Troligtvis negativt då mest sannolikt någon elev kommer behöva hemskolning av dedikerad resurs som idag kan delas.

  4. När allt kommer omkring och med den storskaliga nedläggning av kommunala servicen på småorterna, är det inte rimligt att det lilla, lilla som finns kvar för era väljare/skattebetalare i norra regionen kan kosta någon krona mer? Tänk om det byråkratiska systemet kunde tillåta lägre hyra på fastigheter som saknar lån och har har ett enligt vissa ”ett mycket sämre läge”.

  5. Alla de uppgifter vi fått av BUN, s.k. ”Analyser” har varit så bristfälliga att man har svårt att ta det på allvar. Det är flera meningar som börjar med ”kan innebära”, ”skulle kunna”. Inte särskilt trovärdigt kan man ju tycka. Tar ni ens in någon fackman eller utomstående för att ta fram dessa underlag. Eller är det handuppräckning som gäller?

  6. De skolor som barnen förväntas flyttas till, har inte plats för fler elever, de är redan fyllda till bredden. Hur ska ni lösa det med motsvarande en helt ny klass på skolan. Tänkte ni börja bygga ut där istället? Kan du svara på det?

  Jag tror säkert att ni har goda avsikter, men det här är så dåligt skött från början till slut och så dåligt underbyggt med underlag att man förstår inte hur det får gå till på det här viset. Det känns som att man på riktigt går bakom ryggen på sina väljare.

  Tar man beslutet att lägga ner denna skolan, på grund av besparingar till följd av naiva investeringsnivåer, och med centralisering som följd, IGEN, torde det ses som ett otroligt stort misslyckande för politiken i Lindesbergs kommun, och det parti som i nästa val sätter ut skyltar i kommunen om att ”hela kommunen ska leva” och ”vi vill utveckla landsbygden” hoppas jag inte visar sig Ramsberg (om man faktiskt inte menar det). Man kan ju inte bara ta och ta, utan att ge. Då tröttnar folk…

 4. Till dig som är namnlös och trött på falsarier.
  Du tycker att jag kommer med falska påståenden.
  Jag har faktiskt kurage att lämna den politiska arenan som bara består av ryggdunk.
  Mina politiska värderingar värderar jag högre än att vända kappan med vinden för att vara andra politiker till lags.
  I politiken finns bara egen vinning det är inte min grej.
  Men antagligen den arena du vill spela på med lite fiffel och båg.
  Just nu behöver vi bara vända blicken mot Regeringskansliet för att förstå att partifärg har spelat ut sin roll i Sverige.
  Alla leker tillsammans i sandlådan men dom elaka får bara titta på.Där byter man lekkamrater mot lite mer makt och högre positioner.
  Du är säkert en av dom som tycker att kommunen har gjort bra investeringar.
  Är det så kan du säkert redovisa för skattebetalarna vart alla pengar tar vägen.Är det ner i det berömda slukhålet utan botten?
  I dagsläget får företagen i Sverige inte tag i utbildad arbetskraft.ändå går många människor arbetslösa och lever på försörjningsstöd.
  Men det här stämmer säkert inte i L.kommun.
  Det konstiga är att Socialnämndens individ och familj alltid överskrider budget vilket får till följd att det ständigt måste göras besparingar på gamla sjuka och funktionshindrade för att täcka dessa underskott.
  Varför får aldrig Socialnämnden budget i balans?
  Jag har inte skrivit om fritidspolitikers arvoden.Vilket inte är många kronor.
  Jag tar upp de styrande politikernas löner som även är pensionsgrundande.(Fyra stycken).
  Varför kallar du deras lön för arvode?
  Om vi tittar på Jrja.G.(S)lön och jämför med vad hennes (systrar)inom äldreomsorgen tjänar kan man fråga sig om hennes jobb är så mycket mer värt än deras.
  Ursäkta jag glömde att gamla människor är ju inget värda
  Hur tror du att kommunens kapital som funnits i fastigheter och skog byggts upp.
  Jo genom skatter från hårt arbetande människors svett,blod och tårar.Som i dag belönas med pensioner som inte räcker till livets nödtorft.
  Du måste läsa på om skatter så du förstår vad Sverige är byggt av.
  I Sverige har vi avtal med staten om att betala skatt och ska då ha rätt till samhällets välfärdssystem bla.
  Skola,sjukvård och omsorg,även polis och militär är skattefinansierat.
  Läs på mer så du förstår att samhället är byggt på att alla gör rätt för sig och arbetar och betalar skatt annars faller hela samhällskontraktet.
  Det som nu händer är något som du inte vill höra tals om.Nämligen att allt färre ska försörja allt fler som inte jobbar och betalar skatt.
  Alltså samhällskollaps när systemen överbelastas utan att tillräckligt kapital tillförs.

 5. Nu är det rättning i ledet som gäller vad gäller falska påståenden.
  Inger, du som tidigare förtroendevald borde veta bättre. För jag antar det är den politiske vilden Karlsson som är igång igen, med tanke på vinklingen att det är invandringens fel att vi nu behöver spara.
  Politikerna i Lindesberg eller förövrigt i någon annan kommun har inga löner, det är arvode. I ett arvode saknas många delar som ingår i en vanlig lön. Som exempelvis pensionsavsättningar mm.
  Sen allmänheten i Lindesberg äger varken fastigheter eller skog. Vilka medel bekostar renoveringar, drift och underhåll av fastigheterna? Gör du det på skattsedeln? NEJ du gör ju inte det och inte jag heller, för det gör hyresgästerna som valt att bo där. De lån som behöver tas för att kunna bygga nya bostäder, med räntor och kapitalkostnader och avskrivningar som det innebär bekostas av de som väljer att flytta in i de nyproducerade lägenheterna då dessa kostnader ligger med i hyran, alltså inte på skattsedeln.
  För att återgå till det där med politikers löner så är det endast ett fåtal, för att vara exakt fyra stycken i Lindesbergs kommun som är heltidsarvoderade politiker vad jag vet. Så det blir ju inte så mycket pengar om man skulle sänka deras arvoden, för jag tror ingen vill ta ett kommunalrådsuppdrag utan att få något för det. Men du Inger kanske jobbat gratis hela livet. Övriga lägger enormt mycket ideel tid på sina politiska uppdrag utan att få en krona.

  Men i övrigt kanske jag kan hålla med lite vad gäller det vidlyftiga leverne de haft gällande investeringar mm.
  Det ska exempelvis inte sparas på landsbygden bara för att några stadsbarn ska få nytt och fräscht.

 6. Här börjar det vara dags att ta upp de verkliga utmaningarna för Sveriges kommuner som det varnats för i åratal.
  Nämligen den snabba folkökningens kostnader som kallats för investeringar.
  Den här ekonomiska situationen i kommunen har uppstått på grund av att de styrande politikerna levt i en fantasivärld där pengarna aldrig sinar.
  (M) har ju haft ett oppositionsråd i flera mandatperioder som bara kvitterat ut en fet lön.
  Istället för att ha koll på sossarnas ekonomiska satsningar har(M)röstat ja till den ekonomiska situationen som nu än en gång uppdagas i L.kommun.
  Det här beror på politiker och tjänstemän med storhetsvansinne och utan sans och förnuft.
  Om ladorna är tomma hur har då politikerna mage att bevilja sig själva flera tusen i högre lön när de missköter sina uppdrag?
  Dessa politiker med noll koll på kommunens ekonomi skulle omedelbart få sparken på öppna arbetsmarknaden.
  Med den här styrningen kan kommunen vara med och tävla om första platsen som Sveriges sämst styrda kommun.
  Dom här politikerna höjde kommunalskatten med 1kr för bara några år sen och även sålt kommuninnevånarnas egendom både skog och fastigheter.
  Det här kommer att drabba alla oss skattebetalare.
  Nu är det rimligt att politikerna gör avbön och redovisar vart alla inkomster och skatter har investerats.
  Det räcker inte med gråthistorier för att det ska vara legitimt att spara.
  Vilka fler verksamheter står på tur?
  Är det Socialnämndens tur igen att skära i Kärnverksamheterna den här gången räcker det väl inte med osthyveln,nu får man ta fram murbräckan.
  Vad är det för verksamheter som inte politikerna har koll på kostnaderna för och inte tål att redovisas i dagsljus.
  Med en så här dålig ekonomi kan man tro att pengarna satsas på spel och dobbel.

 7. Bra inlägg – och bra kommentar av sign ”Andreas”. Hoppas att diskussionen nu kan föras på den här nivån – sakligt och ansvarsfullt.

 8. Mycket bra inlägg Emil! Sakligt och tydligt. Självklart är det inte alltid enkla val att göra som politiker. Men ni planerar att göra det jag förväntar mig av en politiker; avväga olika alternativ och sedan fatta ansvarsfulla beslut utifrån ett helhetstänkande. Populister och de som vill satsa på allt, lever i en fantasivärld. Det fungerar inte i privatekonomin heller.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.