Nu kan man tycka till om vad som ska hända med Danfo Arena (Karlsängs IP).

Försenad (!) dialog med medborgarna i Nora

NORA. Många har efterfrågat en dialog med kommuninvånarna i Nora gällande såväl framtiden för Danfo Arena, Allaktivitetshuset som Norvalla och nu, när flera avgörande beslut redan är fattade – kommer möjligheten för vem som helst att tycka till.

Under måndagen gick Nora kommun ut med en webb-enkät där invånarna får möjlighet att tycka till om kommunens kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. Om enkäten är en del av den utredning som pågår om samma frågor framgår inte av enkäten.

Någon kan tycka att enkäten kommer aningen för sent. De segdragna diskussionerna om Norvalla och konstgräs har pågått under flera år och nedläggningen av Danfo Arena hanterades av politiker och tjänstemän. Och det omstridda Allaktivitetshuset tillkom på politiskt initiativ.

Den enkät som nu ligger ute är väldig enkel och där svararen ska prioritera vilka anläggningar som är viktigast inom de tre områdena kultur, fritid och idrott. Man kan även prioritera vilken typ av anläggningar som man tycker är viktigast samt föreslå förändringar.

14 Comments

 1. Nu fattades väl beslutet om bandyplanens vara eller icke vara innan pandemins ordentliga intåg och vetskapen om att uteaktiviteter är A och O, men är det prestige eller vad gör att man inte kan ändra sig i ett beslut? En konstfrusen bandyplan ska/kan väl inte bara användas av ev ”lag” utan även av allmänheten och torde ju vara en ordentlig tillgång, eller? Allaktivitetshuset är ju en bra grundide men den som skrev på kontraktet kan ju inte ha läst igenom detta med ”villkor” innan påskrift! Och tänk om Nora kommun någon gång kunde fatta beslut utan utredningar (med andra ord ”konsulter”) tänk vad pengar som sparats där genom åren! Varför har man inte lagt konstgräs på Ängarna, varför började man lalla om nya planer uppe vid Hagby :/?

 2. Ron Jan

  Är du inte ute på tunn is ?

  Att kräva ”exakta” siffror från dom som klagar, innebär att motsvarande prestation naturligtvis levereras innifrån Nora kommuns stängda dörrar.

  Skall det inte föras en ”dialog” eller är Karlsängsskolan sekretessbelagd, som
  ”affärshemlighet” ?

 3. Efter det kan Jan Rylander försöka uppskatta kostnaden för att anlägga en konstgräsplan på Ängarna och vilka utmaningar en sådan lösning skapar med tanke på markförhållandena.

  Dessutom bör partier som vill uppfattas som seriösa komma med förslag på finansiering av alla projekt, visioner och planer de har. Och med förslag till finansiering menas inte luftiga planer på att sälja mark för att betala idéerna utan reda siffror.

 4. Det är väl konstigt! När ska vissa personer begripa att bandyn är på väg att dö ut. Hur många konstfrusna bandyplaner finns det i länet? Hur många bandylag? Hur många serier? Vad ska stryka på foten om kommunen ska lägga miljoner på detta när det ändå visat sig under flera år att ungdomar inte väljer att spela bandy? Det är ju inte så att kommunen växer och antalet skattebetalare bara ramlar in. Pensionärerna blir snart fler än den arbetande befolkningen, ungdomar flyttar. Nä stäng ner diskussionen om bandy och titta framåt. Vad gör en populär småstad?
  Lycka till!

 5. Jan Rylander, Norapartiet
  Kan Du redogöra exakt vad driftkostnaderna varit de senaste åren för Danfo Arena, hur stora renoveringsbehoven är, vad kostnaden för nytt EU godkänt kylmedia är och hur många ungdomslag som NNBS hade förra året ?

 6. Eftersom de styrande kommunalråden i all iver/panik vill dölja befintliga frysanläggningsrör på bandyplan med en konstgräsplan och på så sätt kasta bort miljoner kronor helt i onödan. Men tänker man lite längre så kommer rören att ligga där som ett monement över en svunnen tid. Men man kan bara konstatera att man ställer två idrotter mot varann fotboll mot bandy. Bara detta bevisar makthavarnas totala ointresse för sport och lever inte upp till sitt idrottspolitiska program som gäller från 2016.
  Om man tänker positivt och ser möjligheter för båda sporterna i centrala Nora kan man lösa detta väldigt smart och använda samma omklädningsrum vid Karlsäng.
  Lägg konstgräsplan på Ängarnas närmaste plan och starta upp bandybanan i kommunal regi. Detta var aktuellt från början när konstfruset var på gång.
  Makthavarna förbrukar våra skattemedel på löpande band med så kallat kvalificerade utredning som mynnar ut i inget blir gjort.
  Gör om och gör rätt, konstgräs på ängarna och bandyis på Karlsäng som även gagnar skolans ungdomar och invånarna. Detta gör Nora till en attraktiv kommun på lång sikt.
  Jan Rylander Norapartiet

 7. ”Enkäten”är ju inte ens roligt,som skämt betraktat.

  Är det Tom eller Solweig som sitter och sorterar svaren ? En hög med dåliga,
  ner i papperskorgen, bra direkt till NA.

  Ett dyrare problem, är vad vi skall göra av dom som förbrukat förtroendet från
  dom som valt dom. Här borde det finnas ett försörjningsansvar, i likhet med
  dom som måste ta ansvar för ungar som produceras.

  En enkelbiljett på flyget till Spanien plus matersättning debiteras ansvariga
  väljare

 8. Enkäten kom ut i måndags och är ett spel för galleriet. I dag föreslog man kommunstyrelsen att lägga ut 400 000kr på utredning om att lägga konstgräs på Karlsäng. Detta torde ha stått på agendan när man skicka ut enkäten. Så vad kan man föreslå om det finns en annan agenda? Verkar finnas pengar i kommunen nu när utredningen om Karlsängs IP nu är uppe i 500 000 kr. Vad kom fram med de första 100 tusen? Troligen inget när 400 tusen måste till. Förtroendet för styrande politiker och deltagande tjänstemän måste sjunka som en gråsten i Norasjön. Vem tror på vad ni säger i fortsättningen? Tyvärr så är politikerna demokratiskt valda och det är bara M och S internt (+ dörrmatta partierna)som kan göra något åt det.Vi andra får vänta till 2022. Hoppas tiden går fort

 9. Vi är många föräldrar vars barn går på någon aktivitet i allaktivitetshuset. Där finns möjligheter till exempelvis både dans och musicerande. Sport är bra, men det måste också finnas andra alternativ för barnen.

 10. De flesta i Nora har väl läst och tyckt något men inte skrivit. Frågan om bandyplan verkar ju vara Rymoens och Oscarssons titt in i framtiden och enkelt att avfärda. Vi som bor i Nora kan väl kräva att de båda avgår. Vad gäller Norvalla är det väl nästan samma sak, jag vet inte riktigt. Jag trodde det var klart med konstgräs för flera år sedan, men jag fattade väl fel. Allaktivitetshuset vet jag inte vem som vill ha?

 11. Kan man påverka vad politikerna håller på med? Kanske inte bara jag isf. Som förälder 30-40 vill jag ha så många sportmöjligheter som möjligt, där ibland möjligheten att åka skridsko. Jag tycker det är bra med kulturkommuner, men tycker att vuxna kan betala för sitt fritidsintresse. Ta bort några politiker och sätt fart på bandyarenan igen.

 12. Lägg ner Allaktivitetshuset! Återöppna Danfo Arena! Skaffa friidrottsbanor! Bygg en innehåll! Bygg en scen på Torget! Använd Rådhuset!

 13. Vad händer om enkätsvaren visar att många vill ha en konstfrusen bandyplan på Karlsängs IP?

 14. Tror att politikerna/tjänstemännen får ta och gogla på ordet ”dialog”.

  Att svara på en ”enkät” som hamnar bakom en stängd dörr har inget med ordet
  att göra.

  Dialog innebär för Noras del, att pöbeln, skall få prata med beslutsfattarna
  även om det blir bakom ”maskering”

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.