Vad tycker partierna om förskolan?

Förskolor_1NORA. I morgon onsdag ska Barn- och utbildningsnämnden i Nora besluta inriktning för en framtida nybyggd förskola. Två alternativ finns och frågan är om en förstudie ska göras för båda elternativen eller för det ena.

Alternativen som förvaltningschefen Anders Danielsson tagit fram är två. Det ena handlar om en bygga en förskola ny förskola förskola vid Hagby ängar omfattande tre avdelningar och det andra alternativet är att bygga en ny förskola med fyra avdelningar vi Lärkeskolan. Vid det första alternativet kan man lägga ned förskolan på Esstorp och vid det andra alternativet kan förskolan Linåkern försvinna.

24i frågade partiernas företrädare vad de tycker. Kanske är politikerna överens om framtidens behov? Kanske är de båda alternativen en förenkling av vad politikerna vill, sett ur kvalitativ synvinkel?

Läs nedan vad politikerna/partierna svarade. Frågorna har gått ut med mejl till två företrädare för varje parti och de partier som inte finns med i sammanställningen har alltså valt att inte svara på enkäten.

1) Tycker ni att det behövs byggas nya förskolor?
2) Om ja, vart ska de byggas?
3) Vad anser ni om olika storlekar på förskolor? Avdelningar, barngrupper etc.
  
Rosen__RGB_liten 1: Ja, det behöver byggas nya förskolor i Nora.
2: Hagbyängar, Lärkeskolan, Södra Haga och någonstans i den norra delen av kommunen.
3: Vi socialdemokrater i Nora anser att en förskola ska ha 3-4 avdelningar.  Vi strävar efter att successivt minska barngruppernas storlek till ca 15 barn/grupp.

——————————-

 nya_moderaterna_rund_logotyp__jpg 1: Ja, de befintliga fastigheterna har brister och är för många. Det är inte kostnadseffektivt att driva för många små enheter. Men utan att det har gjorts ordentliga kostnadsutredningar med konkreta kostnader är vi inte intresserade av att bygga något över huvud taget.
2: Var de skall byggas är svårt att svara på, det bör ju byggas nytt där vi tar bort någon av de befintliga.  Efter dialogmötet i förra veckan så verkar det ju vara Lingården som behöver ersättas på kort sikt. Eftersom det är högt tryck till den förskolan så vore det ju trevligt att genom att bygga fler avdelningar där kunna erbjuda fler barn plats just där.
3: Det är ingen hemlighet att det är mest kostnadseffektivt att bygga större enheter med fler avdelningar. Det finns också många arbetsmiljöfördelar då enheten inte blir så skör när det gäller pedagogernas frånvaro. Man kan hjälpa varandra på ett mer naturligt sätt. Man får också möjlighet till till ett bättre vikarieutnyttjande då en vikarie kan vara på flera avdelningar under en och samma dag. Det finns också möjligheter för barn som inte trivs på en avdelning att få möjlighet att under delar av dagen vidga sina vyer och gå in till en annan avdelning. Man kan också arbeta mer med tvärgrupper och dra fördelar av pedagogernas olika intressen och kunskaper och därmed bredda innehållet i verksamheten. Det är lättare att erbjuda längre öppettider och även nattis.Även om enheten i sig är stor med flera avdelningar behöver det inte betyda att avdelningarna i sig skall vara stora. Avdelningarna bör vara ganska små och avskiljda från de andra med möjlighet att öppna upp emellan då det är få barn kvar. Om man bygger fler avdelningar i ett hus blir det inget problem med att öppna och stänga och bära med sig kläder mellan husen eller avdelningarna.

——————————-

Norapartiet 1: Om det behövs nya förskolor eller inte, det vet egentligen ingen, då det inte finns något underlag, som bedömer behovet av antal platser på längre sikt, inte vilka lediga lokaler som finns idag och som kan användas för förskoleverksamhet och inte heller finns det något underlag, som anger nuvarande förskolors skick.
2: Principiellt tycker vi, att förskolor ska finnas där barnen finns, d.v.s om barnfamiljer bor nära centrum så bör de finnas där.
3: Enheterna ska inte vara särskilt stora, då det ofta är lättare att ha en nära kontakt mellan föräldrar, barn och förskola om inte alltför många är inblandade. Närhet, småskalighet och goda relationer är viktiga ju mindre barnet är.

——————————-

logo_ordmarke 1: Vi behöver fler förskoleplatser. Det behöver inte betyda nybygge, även om vi inte rent principiellt har något emot det. En ny högstadieskola och renovering av Tullbacken behöver prioriteras före en ny förskola. Dessutom ligger ett nytt trygghetsboende i pipen. Det är dyra investeringar. Därför tycker vi att det just nu är bäst att renovera eller bygga till istället för att bygga nytt.
2: Om det ska byggas nytt föreslår vi en utbyggnad av en avdelning på befintliga Esstorp.
3: Vi anser att det ska finnas barnomsorg i varje kommundel. Hur många avdelningar avgörs av hur många barn som behöver omsorg. Naturligtvis är det bra med små barngrupper.

  ——————————-

Kristdemokraterna 1: Vi förutsätter att nuvarande lokaler inte räcker och då blir svaret ja.
2: Bygg en tvåavdelningsförskola vid lärkeskolan och behåll Lingården och Esstorp
3: Två och max tre avdelningar. Barngruppeerna ska vara max 15 barn.


 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.