Gustavsson och Svahn svarar Ling

INSÄNDARE/DEBATT.  För några dagar sedan skrev liberalen Carl-Henrik Ling om varför kommunalråden Irja Gustavsson (S) och Linda Svahn (S) inte var värda någon löneförhöjning. Nu svarar de båda kommunalråden på Lings inlägg.

 

Svar till Debatt ang Misslyckande politiker skall bytas ut

Carl-Henrik Ling (L) skriver i sin insändare att det är viktigt att en politisk ledning tar ansvar och levererar resultat. Det har han rätt i. Därför vill vi istället för att skriva populistiska politiska insändare eller personliga påhopp på våra politiska motståndare gärna berätta lite om vad vi gjort under dom senaste fyra åren.

Tillsammans har Socialdemokraterna och Centerpartiet tagit ett stort ansvar att få till en utveckling av hela Lindesbergs kommun. Med det investeringsutrymme vi har till vårt förfogande har vi prioriterat att bygga bostäder. Bakgrunden för detta är att vi vill kunna erbjuda bra boende för de medborgare som redan valt att bo i vår kommun samt att kunna få till inflyttning av nya medborgare till kommunen.

Det har inte byggts så många lägenheter i Lindesbergs kommun på 30 år som det gjort dom senaste åren. Vi har också gett ett ägardirektiv om att bygga bostäder på landsbygden och där kommer förslag inom kort. Vi har också säkerställt att det finns färdig industrimark för etableringar – vi gör en riktig storsatsning i Frövi som kommer bli ett stort logistikområde för hela länet. En ny brandstation i Lindesbergs har också kommit på plats.

Vi har fördelat våra resurser i hela kommunen, vi har byggt och rustat upp lekplatser på olika ställen, exempelvis i Rockhammar, Öskevik, Fellingsbro, Frövi, Guldsmedshyttan.  Vi har byggt utegym i Fellingsbro, Lindesberg och Guldsmedshyttan. Spontanidrottsplatser har anordnats i Fellingsbro och det är en på gång i Lindesberg. Vi har påbörjat byggandet av ett nytt ridhus i Lindesberg. Vi har även stöttat tennisklubben i Lindesberg så att de kunnat rusta upp sina tennisbanor och bygga en padelbana. Allt för att stimulera till fysisk aktivitet bland både unga och gamla.

Vi har stöttat vägsamfälligheter ekonomiskt för att kunna stärka upp vägnätet och förstärka vissa broar. Vi har även asfalterat gator och vägar samt byggt nya gång- och cykelvägar. Detta för att underlätta kommunikationer och transporter för våra medborgare.

När det gäller skolan så har Storåskolan prioriterats från både politiskt håll och från förvaltningen genom att exempelvis möjliggöra studiegårdens verksamhet där elever som varit hemmasittare eller riskerar att bli hemmasittare får sin undervisning. Vi har också valt att utöka rektorsorganisationen med en biträdande rektor för att rektor ska kunna ägna mer tid åt att vara ute i verksamheten och vara pedagogisk ledare.

Bättre resultat i skolan uppnås inte i en handvändning. Det viktigaste i skolan är inte hur mycket pengar vi lägger på skolan utan vad vi gör med pengarna. Utifrån det är det systematiska kvalitetsarbetet jätteviktigt. Där har vi strukturerat upp arbetet mer än tidigare samt tillsatt en verksamhetsutvecklare för grundskolan för att stötta rektorerna i deras pedagogiska ledarskap.

Under den här mandatperioden har vi arbetat hårt på att lägga grunden för eleverna i de lägre åldrarna och höja resultaten i årskurs 6. Det har vi lyckats med och därmed är grunden lagd för goda resultat i årskurs 9.

Vi har under den här mandatperioden satsat på att minska barngrupperna i förskolan, vi har byggt en ny förskola i Frövi samt en ny förskoleavdelning i både Vedevåg och i Storå. Vi erbjuder lovskola, och säkerställer att vi har bra och ändamålsenliga skollokaler och därför bygger vi ut Björkhagaskolan och Brotorpskolan samt renoverar Brotorpskolans lokaler.

Vad gäller Vätternvatten har Irja Gustavsson aldrig vacklat.Däremot jobbar hon alltid med att ta fram fakta innan beslut. Frågan om att eventuellt bilda ett gemensamt bolag förbereddes i en styrgrupp med representanter från kommunens tekniska nämnd, Samhällsbyggnadsförbundet. Därefter kom frågan till Lindesbergs kommun och kommunstyrelsen i april månad som information. Socialdemokraterna är ett stort parti där medlemmar i alla föreningar ska ges möjlighet till information och dialog. Fakta ska hämtas in och förslaget till beslut ska tas fram gemensamt. Utifrån diskussionerna i partiet och framkommen fakta föreslog Irja Gustavsson att Lindesbergs kommun inte skulle gå in i ett gemensamt bolag och i september togs beslutet i kommunfullmäktige.

Samma sak med järnvägskorsningen vid Lidl i Lindesberg. Det var en fråga från Trafikverket som kräver respektfull hantering. Det är Trafikverket som beslutar i sådana frågor, men som valde att rådfråga Lindesbergs kommun. Då trafiksituationen vid järnvägsövergången vid Lidl inte är bra bjöd kommunen in medborgare för att tycka till så att vi kunde få in så många synpunkter som möjligt. både positiva och negativa synpunkter kom in. Därefter tog Trafikverket beslutet om att inte göra om järnvägskorsningen.

På kommunstyrelsemötet i augusti kommer Loppholmsbadet upp som ett ärende – då ska vi ge uppdrag att inför kommande år eventuellt få in det i investeringsbudgeten. Allt handlar om vilka prioriteringar vi gör!

Det finns så mycket mera som vi är stolta över, exempelvis så har sysselsättningsgraden ökat för många inom vård och omsorg, sommarjobb till ungdomar och gratis lovaktiviteter till barn under loven. Fältassistenter som jobbar med ungdomar i hela kommunen. Dessutom pågår utredning om var i organisationen en eventuell ungdomsgård ska ligga samt hur vi ska finansiera driften av den.

När det gäller arvoden till politiska företrädare i kommunen ska alla känna till att Liberalerna sa ja i kommunfullmäktigetill höjda arvoden till de nya ledamöter som väljs för nästa mandatperiod.

Det här är ett urval av saker vi gjort under den här mandatperioden. Vi vill tillsammans med de partier som vill och vågar ta ansvar fortsätta utveckla hela Lindesbergs kommun.

Irja Gustavsson Kommunstyrelsens Ordförande
Linda Svahn Ordförande Barn och Utbildningsnämnden.

 

4 Comments

 1. Här försöker politikeradeln bevisa att de har gjort sig förtjänta av högre lön.
  Det ni beskriver handlar nästan uteslutande om satsningar på idrottsverksamhet och olika skolor. Men tyvärr har inte skolresultaten förbättrats.
  Ni uttrycker att ni fördelar resurserna i hela kommunen renoverar och bygger ut skolorna.Ni skriver inte att ni vill lägga ner Rockhammars byskola i stället framhåller ni att Rockhammar fått en lekplats alltså har landsbygden fått sin del av resurserna och borde vara tacksamma.
  I den här beskrivningen av prioriterat byggande nämns inte ett ord om de gamlas behov av nya boendeformer.Vart har äldreomsorgsutredningen tagit vägen den skulle redovisas i början av 2018.Pengar kan inte fattas och vara orsaken till att det inte byggs med tanke på de höjda arvodena.
  De gamla betalar skatt men får inget med av kakan. Istället är det ständiga besparingar i Socialförvaltningen på de svagaste gamla, sjuka och funktionshindrade som får stå för de stora budgetunderskotten i Socialnämnden som fortsätter att hinka ut pengar till allt utom kärnverksamheterna.
  Ni nämner inte heller de stora låneskulder ni byggt upp under åren genom en oansvarig politik som kommer att påverka många generationer framöver.Med ert styre skulle ni på öppna arbetsmarknaden blivit avskedade och fått leva på a-kassa.Som folkvalda politiker ska ni kunna svara på medborgarnas frågor och inte sticka huvudet i sanden när det kommer obekväma frågor det är vi som betalar era löner och kan avskeda er.
  Pensionärerna är i årets val en maktfaktor med 2,5 miljoner väljare över 65 år.Vilket betyder var fjärde väljare.Det är dags att pensionärerna visar sitt missnöje med den förda sossepolitiken.
  Rösta rätt det finns alternativ för Sverige.

 2. Sossarna ägnar sig som vanligt åt att klappa sig själva på axeln när dom gjort nåt med skattebetalarnas pengar.
  Det är väl självklart att pengarna ska gå till skola, vård, omsorg, vägnät osv…men politiker framhäver gärna att dom gjort nåt exeptionellt bra när dom gör självklarheter som man betalar skatt för.
  Det dessa två damer inte vill ägna ett ord om är hur dom ryckte undan benen för de som är allra svagast i samhället. Det vill man inte ens höras talas om, är anledningen till det att det är en grupp som inte kan föra en högljudd diskussion eller skiter man i dom som är mest utsatta?
  Men att höja avgifter på allt för utsatta grupper är som väldigt bra på, aldrig att dom som har det sämst ska få lite lättnader…nej varför skulle dom få det…det är ju grupper som inte kan vara högljudda.
  Under sossarnas år vid makten så har bensinskatten höjts med 1,42kr litern och gett ytterligare ett par hundra miljarder rätt ner i statskassan…och allt har bara blivit sämre…varje ”hushållsekonom” dvs vanlig människa borde förstå att något är fel när miljarderna rasar in i statskassan o välfärden blir sämre för varje år som går.
  Sossarnas trovärdighet är raderad, finns inte ens på kartan längre faktiskt.
  Det partiet som är mest trovärdigt i pensions o välfärdsfrågor kommer att vinna valet…det är inte socialdemokraterna!

 3. Den så kallade ”lekplatsen” i G-hyttan kostade ca:1 miljon,men det fanns ju redan lekplats där som ALLA kunde utnyttja,bortkastade slantar.

 4. Ni glömde bort att tala om att ni försämrat för den svagaste och mest utsatta gruppen av handikappade, de som omfattas av LSS. Genom att dra in resorna till och från daglig verksamhet, så har ni gjort det svårt och i vissa fall omöjligt för vissa att kunna delta i den dagliga verksamheten. Där sparade kommunen in 425 000 kr. Som gick till annan verksamhet. Dessutom fick kommunen 76 miljoner kronor från staten för det höga flyktingmottagandet. Så vilka har betalt för era sk investeringar? En del av svaret finns att läsa i kallelsen SN 2018-01-18 sid 113-115.
  Det är besynnerligt att läsa hur bra ni Socialdemokrater tycker att ni är, men faktum kvarstår att jag har under en längre tid här på 24i försökt att få svar på frågor om dels varför ni politiker far med osanning samt även varför personalen som inte ska köra bussarna fortfarande gör det. Men då svarar ni inte. Vilket jag tolkar som att den som inget säger den samtycker.
  Nu skall jag inte anklaga Socialdemokraterna på lokal nivå, men på riksnivå har Socialdemokraterna höjt det totala skattetrycket med 65,9 miljarder.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.