Susanne Cederlund, hälsostrateg, sitter och samtalar med deltagaren Caisa Berntson.

”Hälsosamt åldrande” inspirerade seniorer

Susanne Cederlund, hälsostrateg, sitter och samtalar med deltagaren Caisa Berntson.

NORA. Studieförbundet Bilda inbjöd till en kursdag för seniorer onsdag den 11 april i Bergslagskyrkans gemenskapslokaler. Ett 40-tal deltagare fanns med.

Berit Carlström, tidigare bland annat studierektor på Örebro Missionsskola, inledde med tankar om människan och livet.

Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare talade om möjligheter under åldrandeprocessen att uppleva hälsa och välbefinnande. Hon nämnde fyra faktorer: fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfullhet och visade genom statistik hur seniorer mår bra.

I det hälsosamma åldrandet ingår naturligtvis rörelser och för alla deltagarna kändes det skönt att under god ledning och musik träna hela kroppens rörelser i balans.

Efter en god och hälsosam lunch berättade Berit Carlström om seniorsamtal och reflektioner. Om hur personliga och utvecklande samtal i grupp har stor betydelse för ett hälsosamt åldrande.   Samhörigheten förstärktes via samtalen vars tema var: Mitt liv idag, när jobbet tar slut, att bli ensam, att behöva flytta, när kroppen sviker, livsglädje och livslust.

Erik Hellmén.

Erik Hellmén, som arbetar på folkhälsoenheten fick sedan ordet.  Han talade om livsstilsfaktorer och gav många goda och praktiska råd, som inverkar positivt på det hälsosamma åldrandet.  Bl.a. om muskelstyrka, lungvolym, nybildning av celler i hjärnan och den goda kostens betydelse för hälsosamt åldrande, där allting hör ihop.  Där livsmod är viktigt!  Skavanker kan lagas och det går att leva med det kantstötta.

Ett trasigt liv kan bli ett vackert liv.

Seniorerna vandrade sedan hem efter trivsam dag, inspirerade till ett hälsosamt åldrande genom goda vanor och samtal.

Text: Gunbritt Lindén Parsmo

Foto: Bert Parsmo

Ett 40-tal deltagare fanns på plats i Bergslagskyrkans gemenskapslokaler när Studieförbundet Bilda bjöd in till kursdag.
Berit Carlström.
Ruth Landh, Örebro, 92, pratar med Gunbritt Parsmo, 85, Nora.

1 Comment

  1. Det här är vad man kan kalla, ”att ge sig ut på tunn is” !

    Gäller det här ALLA gamla, eller bara det pensionerade toppskiktet, från kommun och politik ?

    Mannerström, har en del avvikande åsikter om hur gamla äter och har det.

    Här skulle en enkät, platsa. Men en offentlig sådan, inte någon som går ut till utvalda på E-post.
    Fast går enkäten på Allehanda, måste Du betala !

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.