Karlsson klargör för kostnaderna

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattinlägg klargör socialnämndens ordförande i Lindesberg, Susanne Karlsson (C), för hur bidrag till pensionärer hanteras. Det är inte ett svar till Inger Karlsson, som ställt frågor, men väl en förklaring med exempel. Läs Susanne Karlssons inlägg här.

Information från Socialnämnden!

Socialnämndens uppgift är att hjälpa de med behov av stöd. Nämnden har ansvar för människor med olika behov, det vill säga alla som gör en ansökan om en eller flera insatser, oavsett om du är äldre eller ung, har du som medborgare rätt att ansöka om olika insatser eller ekonomiskt bistånd.

Är du i behov av att anpassa ditt hem och alltså är i behov av bostadsanpassning ansöker du först hos kommunens arbetsterapeut inom socialförvaltningen.

Behöver du hemtjänst eller annat stöd ansöker du hos biståndshandläggare på socialförvaltningen och ditt ärende prövas. Du kan alltså få en eller fler insatser beviljade.

För att kunna beräkna hur mycket en individ kan betala i avgifter görs en individuell prövning. Det är ett förbehållsbelopp som ligger till grund för att täcka normalkostnader.

Avgiftsberäkningen bygger i samtliga fiktiva exempel nedan på formeln:

Nettoinkomst-Boendekostnad-Förbehållsbelopp=Avgiftsutrymme

Tre avgiftsexempel utifrån förutsättning att personen är ensamstående i ordinärt boende:

Exempel 1:

Nettoinkomst: 8000

Boendekostnad: 5500

Förbehållsbelopp: 5057

Avgift: Negativt avgiftsutrymme (-2557). Betalar ingen omsorgsavgift.

Denna person bör söka bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.

Exempel 2:

Nettoinkomst: 11000

Boendekostnad: 5500

Förbehållsbelopp: 5057

Avgift: Avgiftsutrymme 443 kronor. Personen kan inte betala upp till maxtaxan utan betalar som mest 443 kronor för omsorgen, oavsett omfattning. Rekommenderas söka bostadstillägg.

Exempel 3:

Nettoinkomst: 13000

Boendekostnad: 5500

Förbehållsbelopp: 5057

Avgift: Avgiftsutrymme 2443 kronor. Högkostnadsskydd (maxtaxa) idag: 2013kronor per månad. Innebär att personen får betala maxtaxa för omsorgen om personen har sådan omfattning på hjälpen (t ex två besök per dag för läkemedelsöverlämning).

Exempel utifrån makapar som bor tillsammans med make/maka i ordinärt boende:

Nettoinkomst: 11000

Makars inkomst räknas samman och delas lika per person.

 I detta exempel kan man tänka sig att den ena personen har en nettoinkomst på 13000 och den andra 9000 vilket blir 11000 vardera i beräkningen.

Boendekostnad: 3000

3000 utgör hälften av den sammanlagda boendekostaden som i exemplet får vara 6000 kronor

Förbehållsbelopp: 4273

Makapar/sammanboende har ett lägre förbehållsbelopp i beräkningen.

Avgift: Avgiftsutrymme 3727 kronor (per person).

Högkostnadsskydd (maxtaxa) idag: 2013 kronor per månad. Innebär att personen får betala maxtaxa för omsorgen om personen har sådan omfattning på hjälpen. Make/maka betalar egen avgift upp till högkostnadsskydd (maxtaxa) om även hen har omsorg till sådan omfattning.

Makapar i ordinärt boende är mycket sällan reducerade vad gäller omsorgsavgiften.

Vidare information:

När en person i ett makapar flyttar till särskilt boende blir avgiftsberäkningen en helt annan. Flytt till särskilt boende innebär ofta att en eller båda personerna i makaparet blir starkt eller helt reducerade vad gäller omsorgsavgiften. Detta gäller även ensamstående som flyttar till särskilt boende. Vid flytt till särskilt boende påtalas alltid vikten av att söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten vilket automatiskt även innebär en ansökan om äldreförsörjningsstöd. Det är viktigt att båda personerna i makaparet ansöker om bostadstillägg om make/maka flyttar till säbo.

Observera även att samtliga exempel ovan är förenklade beräkningar som förutsätter att personerna är över 61 år.

Alla variationer vad gäller inkomster och omkostnader (inte minst boendekostnad och merkostnader utifrån till exempel fördyrade matkostnader i form av matdistribution och mat på korttidsboende eller särskilt boende) påverkar de individuella avgiftsberäkningarna.

Under senaste året har arbetet pågått i förvaltningen med att ta fram en äldreplan, där bland annat intervjuer gjorts med pensionärer som fått säga vilka önskemål och behov de har och även vilken typ av boende de kan komma att behöva eller önska. Förutom intervjuer ser utredarna till befolkningsstatistik mm. När detta är klart kommer beslut om vilket/vilka boendeformer som ska byggas. Socialnämnden kommer politiskt att ta beslut om äldreplanen i början av 2018.

Socialnämnden går enligt prognos minus 20 miljoner 2017 och nämnden har följt upp detta och vidtagit åtgärder under året. Nu är en lista med besparingsåtgärder tagen i nämnden och har skickats vidare till Kommunstyrelsen. Utöver detta har vi tagit andra åtgärder där nämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta följa åtgärdsplanen samt att:

 • Uppmuntra personalen inom hela förvaltningen att komma med förslag om hur man ska kunna utveckla verksamheten för att hålla budgeten i balans.
 • Förvaltningen inte tillsätter några extra resurser (personal) utan delegationsbeslut av förvaltningschef.
 • Införa inköpsstopp fram till maj år 2018 och att förvaltningen är restriktiv gällande utbildningar.
 • Förvaltningen ser över möjligheten till ett vikariestopp, med redovisning till beredande nämnd i november år 2018.

Under denna mandatperiod har majoriteten valt att prioritera vård och omsorg med 14,1 miljoner, för att öka kvalitén.

Socialnämnden har ansvar för och ska jobba för alla kommuninvånare, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Susanne Karlsson

Ordförande i Socialnämnden

2 Comments

 1. En upprapning av bestämmelser, à la betongsocialister.

  Vart exakt har migrationsverkets pengar hamnat. Verkar inte finnas problem med redovisningen, internt. Externt ?

  Går det att som skattebetalare få veta hur pengarna slussats ut ? vilka fickor det hamnat ?

 2. Är det enbart besparingar som ska ske inom äldreomsorgen?
  Hur kan man ens fortsätta att skära i äldreomsorgen när vi blir allt äldre och mer vårdkrävande. Vad som behövs är väl en genomlysning av ALLA kommunens verksamheter. Det finns verksamheter som fullkomligen simmar i resurser, medans andra inte får kosta någonting alls.

  Vad som behövs är en rättvis fördelning efter BEHOV, inte efter politisk korrekthet. Det sticker i ögonen när men ser vilka resurser en del har, medans en annan verkligt behövande grupp inte ens når upp för att klara absolut minimikraven.
  För inte diskriminerar ni väl en storgrupp i linde kommun, medans ni överkompenserar en annan grupp?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.