Kyrkodebatten: Trakasserier och mobbning

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. I ett långt debattinlägg frågar sig Håkan Kangert vad han kan göra ifråga om den infekterade debatten i Nora Bergslagsförsamling. Kangert konstaterar att det behövs ett kyrkoråd som inte enbart består av röstboskap. Läs Håkan Kangerts inlägg här.

Hur har det kunnat gå så illa?

Mycken uppskattning och mycket beröm har gått till vår organist. Mycken kritik har getts till dem, som har avskedat församlingens populäraste och duktigaste medarbetare. Hon är eller har varit den som har lockat flest besökare till våra kyrkor. Hon har i över trettio år försett Nora med musik av hög kvalitet.

Hur och varför har detta kunnat ske? Det är fler än jag som har funderat över detta.

Organisten har varit hackkyckling i många år och har fått utstå både trakasserier och ren mobbning. Det har hon levt med samtidigt som hon har fortsatt med sitt uppskattade arbete som kyrkans främste musikleverantör. Hur allvarlig situationen var blev tydligt för ett drygt år sedan, då hon blev avstängd från sitt arbete under några veckor. En avstängning som inte ledde till något och som rann ut i sanden, men som organisten tog mycket hårt.

Redan tidigare hade hon blivit påhoppad och beskylld för diverse förseelser, men efter avstängningen accelererade påhoppen. Hon blev kritiserad för att på sin fritid ha spelat på en bortgången väns begravning; för att hon låtit ett barn, som redan var inne i församlingshemmet, gå på toaletten och för att ha spelat i paviljongen också det på sin fritid. Sammantaget ser man ett tydligt mönster i hur hon har blivit trakasserad.

Kulmen nåddes den 22 december, då hon blev varslad om avsked. Hon blev kallad till Britta Landin, och fick beskedet rakt i ansiktet. Avskedsbeskedet skulle lämnas över till henne inför alla medarbetare. Ännu ett sätt att försöka förnedra henne.

Det är tydligt att församlingsledningen vill få bort henne från församlingen. Men i och med avskedet har de uppnått det målet. Varför då fortsätta att trakassera henne? Det senaste är att hon inte får hämta sina personliga tillhörigheter på kontoret.

Vilka är aktörerna i den här sorgliga historien? Jag kan identifiera följande personer och grupper:

 • Kyrkorådet
 • Arbetsutskottet (AU) och Personal- och Lönedelegationen (PLD)
 • Nomineringsgrupperna (dvs ”partierna” i Kyrkorådet)
 • Biskopen

Kyrkorådet har inte varit involverat i den här processen. Kyrkorådet har delegerat många beslut till PLD och AU, bl. a. befogenheten att säga upp och avskeda personal. Man kan kritisera Kyrkorådet för att delegationen har gått för långt.

AU består av Bärnövall (POSK), Wildhammar (S), Wedberg-Andersson (-) och Britta Landin. PLD består av samma personer, så PLD rapporterar till sig själva. Det är PLD som har beslutat att avskeda organisten och att vägra henne att hämta sina tillhörigheter. Med andra ord valda politiker står bakom behandlingen av organisten.

Bärnövall är ordförande i POSK. Ett flertal medlemmar har protesterat mot Bärnövalls agerande, men han lyssnar inte på sina medlemmar.

Jag har frågat Solveig Oscarsson om S hållning och bett henne att S ska sätta ner foten och stoppa den psykiska misshandeln av organisten. Hon svarade att S är neutralt, men att man kommer att rätta sig efter utgången i arbetsrättsprocessen. Fattas bara annat. Men det finns ingen neutral position. När man låter sin representant (Wildhammar) aktivt trakassera organisten, då är man inte neutral. Då har man tagit ställning. Det är både sorgligt och förvånande att S agerar på detta sätt mot bakgrund av sin historiska roll som arbetarparti.

Den tredje ledamoten av PLD, Wedberg-Andersson, är utesluten ur Vår Kyrka och agerar helt på egen hand.

Jag har länge försökt hitta någon logik i PLD:s agerande. Det är uppenbart sedan åtminstone ett år tillbaka att de vill bli av med organisten. Dessförinnan var jag osäker på om agerandet bara var dålig ledning. Men efter avstängningen och de fortsatta trakasserierna var det ingen tvekan längre. Församlingens duktigaste och populäraste medarbetare vill man bli av med. Hon är en stor tillgång för församlingen. En medarbetare har beskrivet henne som den bästa organist han har samarbetet med.

Jag trodde att trakasserierna skulle upphör i och med avskedet. Men trakasserierna fortsätter. Varför? Det finns tyvärr en förklaring; lika närliggande som förskräcklig. Man vill att hon ska lida och våndas. En medarbetare har skrivit till organisten ”… de vill dig illa, särskilt (några namngivna medarbetare)…”.

PLD:s moraliska kompass har gått sönder. Församlingens ledning behärskas av avundsjuka och illvilja. Den kristna etiken är bortblåst och i stället har vi fått hat och hämnd.

Hur har det kunnat gå så illa? Det är PLD som fattar besluten, men Bärnövall, Wildhammar och Wedberg-Andersson har ringa eller ingen alls personlig kontakt med organisten. Det tyder på att det är Britta Landin, den enda med personlig kontakt med organisten, som ligger bakom angreppen, och att hon sedan får med sig de övriga.

Vad kan jag göra? Vad kan du göra? Vi kan stötta organisten på alla tänkbara sätt och vi kan uttrycka vårt avståndstagande från ledningen.

På längre sikt måste det bli en radikal förändring. Vi behöver ett kyrkoråd som inte bara består av röstboskap, en ledning som verkar efter demokratiska principer och att kristen etik blir vägledande. Nora Bergslagsförsamling ska gå in i en ny epok.

Håkan Kangert

9 Comments

 1. Detta är återkommande liknande problem även på andra kyrkor ! Mobbning utfrysning och hackkyckling finns på flera kyrkor jobbat flertal säsongs anställningar och sett hur chefer fryser ut och försöker få anställda att självmant säga upp sig samt hittar på lögner där de påstår att andra håller med dom om falska påståenden ! Det särbehandlas och görs skilnad på folk och folk !

 2. Jag bara undrar vill inte kyrkan ha besökare eftersom Britta Landin med flera har avskedat en av Sveriges bästa organister.

 3. Till Katarina och andra som tycker att detta ärende ska sluta diskuteras eftersom ”vi” inte är tillräckligt insatta och inte har med saken att göra,

  Visst hade det varit skönt att bara blunda, hålla för öronen och låta en liten grupp verksamhetschefer och ledning fortsätta ta personalbeslut som strider mot kollektivavtal m.m. Det svider när locket lyfts, särskilt för dem som driver på och/eller gynnas av kränkande särbehandling.

  Det är vi församlingsmedlemmar som till stor del finansierar kyrkans mycket viktiga och fina verksamhet. Nu finns en stor risk att intäkterna istället går till skadestånd, vilket verksamhetscheferna och personerna i PLD bär det fulla ansvaret för.

  Nuvarande verksamhetschefer har tydligt visat att de inte är lämpade att inneha befattningen. De struntar i kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar och är dessutom pådrivande i den kränkande särbehandling som AMV har konstaterat. Vissa anställda får fördelar medan andra som inte passar in i det så kallade ”kollektivet” eller som ”brinner för det man gör” (citat kyrkoherden i NA 29/11 2019) blir tvungna att sjukskriva sig eller avskedas.

  Det finns mycket för Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige att jobba med. Jag hoppas att de partier som ställer upp i årets kyrkoval har en tydlig plan framåt. Lämpligen en omorganisation med större transparens och tillsättning av chefer med rätt kompetens för uppdraget.

 4. Jag har arbetat hela mitt liv och betalat enorma summor i kyrkoavgift. Ska det gå till detta/dessa ärenden? Är det var jag arbetat för och gett av min inkomst till? Jag vill veta vad mina pengar går till = insyn! Mina pengar ska alltså riskera att gå till skadestånd bara för att någon vill få igenom sin vilja, baserat på känslor hos en/några få personer? Snacka om själviskt…Vilken fin kristen församling. Hur kan man behandla anställda såhär?

 5. Jag anser att vi har med detta att göra då det är folkvalda personer som sitter och tar beslut som dels är vidriga för den drabbade och dels kan komma att drabba andra anställda (och tidigare har drabbat andra). Det finns en anledning till att Arbetsmiljöverket varit inkopplat i så många år. Varför skulle inte vi ha rätt till insyn i hur de behandlar anställda? Man betalar avgift. Klart insyn och krav ska ställas på en sådan verksamhet. Det här berör mer än bara ett personalärende – som i sig dock är ett ärende värt att lyfta då kyrkan anser sig i detta fallet stå över kollektivavtal och arbetsrätt. Varför ska det inte vara insyn och granskas då?

  Ja det är jättetråkigt för församlingen. Men ta då ett proffesionellt ansvar från början och basera inte avsked i en sådan organisation på att en chef drivs av hat-känslor. Hur kan man inte räkna med att bli granskad/folk reagerar då?

  Dessutom raderar man bilagor till protokoll som tidigare legat offentliga för att NA (och andra) inte skulle få tillgång till dessa då det bevisar hur dålig ledningen är. Varför hoppar personer i kyrkorådet av pga den förfärliga arbetsmiljön för de anställda?
  Mer insyn i detta skulle jag vilja säga! Jag vill veta vart folk står i denna fråga innan jag ska rösta i nästa val. Jag stöttar inte att man behandlar anställda på detta sätt.

 6. Vad?
  Säg mig vad har vi med detta att göra?
  Det är en arbetsplats som har anställda.
  Jag lider med de anställda att behöva utstå detta! Att deras arbetsplats ska smutskastas, är för mig obegripligt.
  Vi är flera med mig som frågar oss.
  Vad, säg mig vad har vi med det att göra?

 7. Gud förbjude att en person varit framgångsrik i sitt arbete i en liten ort. Och framförallt som kvinna. Och framförallt som kvinna som är stolt över sitt arbete!
  Nej nej, en sån person måste uppenbarligen bort. Och helst på ett så ovärdigt sätt som möjligt.

  Vissa män klarar uppenbarligen inte av att se en kvinna uppmärksammas för sitt arbete (hänvisar till en kommentar i den förra insändaren…). Inte heller vissa kvinnor klarar av sådan framgång – Som kyrkoherden/chef ska man vara en bra ledare och stå bakom/vid sidan av sina medarbetare och lyfta dem. Inte vara avundsjuk och bitter på deras framgångar. Och bara för att en chef personligen inte skulle klicka med sina medarbetare är detta inte skäl att maniskt leta fel och avskeda dem. Man ska vara större än så och särskilt inom kyrkan…
  Det är en sak att agera som chef och ta till den makt man besitter, men det är lång ifrån samma sak som att vara en bra ledare! En bra ledare bör åtminstone (!) visa hänsyn till kollektivavtal och arbetsrätt, samt vara medmänsklig.

  När allt är så uppenbart illa skött i vår församling kan inte beslutande personer förvänta sig tystnad och acceptans! Har läst att medarbetaren inte ens får rensa sitt arbetsrum själv. Har aldrig hört om motsvarande och symboliserar väldigt tydligt nivån på församlingens ledning…

 8. Det vi kan göra är att utöva vår rätt enligt lagen kring yttrande- och demonstrationsfrihet. Rätten att engagera oss i frågor som påverkar oss. Den som ser problemet men blundar för det accepterar vad det är, ofta i rädslan att misslyckas. Men, den som misslyckas har i alla fall gjort vad den kan. En kyrkopolitik som faktiskt fungerar vore trevligt och jag hoppas det lyckas, inte för den enes skull, för ALLAS skull.

 9. Jag har full förståelse, att Oskarsson inte vill höra talas om sina Sossekamraters
  övningar i kyrkan..Skit kletar som bekant av sig och hon har nog med att tackla ”stordagis”.
  eller ”kindergarten”, på gammeltyska.

  Men för Nora är det ruskigt, när en ”Knutbystuk”dyker upp i turistidyllen
  Uppenbara marknadsföringsproblem.

  Hur säljer Turistbyrån det här conseptet ?
  Vad man kan se i statistiken är att folk sticker; folkmängden minskar !

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.