Långt debattinlägg sammanfattar avskedandet

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. I ett väldigt långt debattinlägg sammanfattar signaturen ”Kyrkobesökare med musikintresse” turerna kring avskedandet av Nora bergslagsförsamlings organist. Läs själv och begrunda.

Nora Bergslagsförsamling

I en insändare den 24 feb tog jag upp det märkliga avskedandet av Nora kyrkas Organist, Körledare, Dirigent, Konsertproducent, Inspiratör, PR-för-Nora-fixare, med mera.

Utöver sina övriga uppgifter i kyrkan, har hon under 25 år byggt upp Nora Kyrka till en av länets absolut främsta konsert scener. 

En misskött församling

– Underskottet på flera miljoner, kommer att öka rejält efter fackets krav på ekonomiska ersättningar, skadestånd, mm. Nora bergsförsamling spenderar alltså stora belopp för att avskeda en skicklig medarbetare.

– Församlingen har tydligen låtit fyra personer sitta i två separata utskott och därmed rapporterat till sig själva. Utgår normal ersättning, så verkar det ju bli Arvode x 2 för Arbete x 1.

– Detta året ströks den traditionella och öppna debatten om sakfrågor inför Kyrkovalet. EPOK inbjöd då till en debatt, men det avslogs. 

Så i stället för fokus på själva problemen i Nora bergsförsamling, fastnar vi i hot och arga insändare. 

– Åtskilliga personer i Kyrkoråd och fullmäktige har valt att avgå. En trend som verkar fortsätta.

– En mångårig process med Arbetsmiljöverket.

– Avskedandet av organisten. Som Elin skriver 11 sep: ”Avskedandet är en sakfråga för sig”. Exakt.

– Svenska Kyrkan drabbas årligen av sjunkande medlemsantal. Men i Nora bergsförsamling avskedas en anställd, som under 37 år lockat många besökare till just församlingens kyrkor.

Avsked på grund av…?

1. Nidskriften från ”Tudde och Mudde” antyder avundsjuka.

2. Sven Olof Bergström är en ca 80 årig man boende i norra Norrland. Enligt sin egen insändare 26 mars, lägger han ibland örat till en bit räls och erhåller då riktigt hemska rapporter om en organist 100 mil söderut.

3. Kyrkoherde Britta Landin å sin sida, hänvisar till pandemin.

Som skäl till avskedandet, anges att ”Hon utsatt sig själv och andra för livsfara”. 

En allvarlig anklagelse. Men finns det något stöd för yttrandet? Söker man på Avsked på grund av Corona, hittas mycket information: (Du kan ju välja att läsa utvalda delar)

Under su.se (Stockholms Universitet):

Välj ”En medarbetare har…” 

Vid punkt 3, välj ”Anmälan av allvarliga…”. Några citat från Arbetsmiljöverket:

1. Om corona: ”Om en arbetstagare exponerats för (corona) är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till AMV”.  

2. Även: ”Om en person exponerats för coronaviruset måste det vara bekräftat, via exempelvis provtagning”.

3. Även: ”För att det ska vara en händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa, ska händelsen ha inneburit att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset”. 

OBS: Arbetsmiljöverkets skrivning (punkt 3) innebär i klartext, att en icke smittad person, INTE kan anklagas för att, citat ”Ha utsatt sig själv och andra för livsfara”. Så detta påstående, som Britta Landin anger som själva grunden till avskedandet, har inget stöd.

4. Enligt vad som framkommit hade organisten under den aktuella perioden:

-Känt sig fullt frisk.

-Har varken då eller senare, uppvisat några som helst symtom som kan kopplas till corona.

-Har varken då eller senare, insjuknat i corona.

-Har inte kunnat exponera andra för corona smitta.

-Ingen av de personer hon då hade kontakt med, insjuknade i corona.

5. AMV även: ”Arbetsgivaren ska dokumentera … vilka arbetstagare som blivit exponerade. Dessa uppgifter ska sparas i minst 10 år. Om det inte sker … kan arbetsgivaren behöva betala en sanktionsavgift”.

Däremot kan man förlora arbetet om pandemin orsakar arbetsbrist. Se följande sidor:

ledarna.se

hrf.net

kommunal.se

unionen.se

edgehr.se

verksamt.se

foretagarna.se

6. Under kollega.se skriver Birgitta Nyström, professor i civilrätt: 

”Om man struntar i symtom och går till jobbet … bedömer jag att det kan leda till uppsägning/avsked”. 

Se även hennes kommentar under punkt 7.

Elisabeth Ohlsson, förbundsjurist på Unionen: ”Det ska föreligga väldigt särpräglade omständigheter … för att avsluta en anställning”.

7. Under svd.se: Birgitta Nyström: ”Om man inte vet att man är smittad, så kan man förstås inte lastas”. 

Även: Anders Nyberg, kammaråklagare med ”inriktning på brott i tjänsten” skriver: ”Inget fall har prövats.” 

Även: ”Att det skulle vara uppsåtliga brott är inte troligt … men kan vara oaktsamhet. Men då krävs det att någon verkligen blivit smittad … Smittvägarna måste kunna utredas innan det går att lagföra någon”.

OBS Det är en åklagare som menar detta.

8. Även: ”Riksåklagaren har föreslagit böter på 2 000 kr vid brott mot regler i pandemilagen”.

9. Under vici.se: ”Kan en arbetsgivare säga upp en anställd som kommer till jobbet med konstaterad corona … ?  ”Finns idag inget entydigt svar på frågan … ”

Även: ”Skulle det vara så att en familjemedlem har bekräftad smitta, men du själv saknar symptom och går till arbetet, är det mera osäkert om det kan leda till uppsägning. Avsked är i vart fall, med hög grad av sannolikhet, uteslutet”.

10. Under fastighetsfolket.se: En städare på Gekås i Ullared, som även var huvudskyddsombud, blev avskedad pga att han bar på corona smitta när han jobbade, men han upplevde först inga symptom. Ärendet gick till centrala förhandlingar, där en intern uppgörelse nåddes.

11. På familjensjurist.se, finns väldigt klara regler enligt LAS. Se rubrik:

1. Avsked eller …  får endast ske vid:

”Avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden” … ”Exempelvis illojal konkurrens, avslöjande av yrkeshemligheter eller brott på arbetsplatsen”.

12. na.se: I en artikel den 3 sep berättas om en kvinna i Hällefors som gick till jobbet med covid smitta. Efter polisanmälan väcktes åtal, där åklagaren hävdade att kvinnan utsatt både patienter och kollegor ”för livsfara och fara för allvarlig sjukdom”. Hon blev då av med jobbet.

Men efter överklagan och kontakter med FHM och smittläkare, lades fallet ner och kvinnan friades helt. Enligt åklagaren ”kom jag fram till att det inte gick att räkna med en fällande dom”. 

Samt: ”Även om hon hade covid, kan man inte säga att hon kunde smitta någon annan”.

OBS Det är en åklagare som menar detta.

13. Text TV 2 juli: En kvinna i Karlskrona gick till jobbet med misstänkt covid smitta. Åtal väcktes och enligt åklagaren ”utsattes omsorgstagare och kollegor för fara”. Men Blekinge Tingsrätt ogillade åtalet och friade henne då ”det inte går att fastslå att kvinnan var smittsam”.

14. Text TV 16 maj: En vårdanställd kvinna i Göteborg försökte medvetet att bli covid smittad, då hon flera gånger, utan skyddsutrustning, behandlade covid smittade patienter. Hon ska då ha ”utsatt kollegor för smittorisk”.

Arbetsgivarens åtgärd: En skriftlig varning.

15. Lärarförbundet kom fram till att ”Saklig grund för avsked saknas”. 

Kvarstår oenigheten vid kommande centrala förhandlingar i Stockholm, återstår Arbetsdomstolen.

Sammanfattning

– Hur man än letar, hittas absolut ingenting som kan stödja avskedandet av organisten.

– Däremot finns massvis med fakta, som visar att avskedandet var genuint felaktigt.

– I Sverige har fyra blivit åtalade angående corona, men ingen har fällts. 

– Organistens omedelbara avsked, antyder att hon anses ha begått ett synnerligen allvarligt brott. Men det gjordes ingen polisanmälan. Så en noggrann utredning kanske ville undvikas?

Ansvariga för avskedandet

Som framkommit togs beslutet i en liten grupp på fyra personer:

* Kyrkoherde Britta Landin

* Jan Åke Wildhammar (S)

* Peter Bernövall (POSK)

* Ida Andersson Wedberg (-)

I våras avgick Peter som ordförande och ersattes av Ulla Bergström. Hon sitter nu inte kvar som ordf.

Ida är utesluten ur sitt parti och sitter kvar som politisk vilde. Hon kandiderar nu för (POSK)

Det mesta av informationen ovan, fanns på nätet vid avskedandet i dec 2020 och hittas på några få sekunder. Att avskeda en person som arbetat 37 år i församlingen, är en väldigt drastisk åtgärd. 

Så jag och många andra, önskar svar från Britta, Jan Åke, Peter och Ida på följande fråga:

Hur tänkte och reagerade ni när ni fann att ett sådant avskedande inte bara saknar allt stöd, utan även verkar vara helt felaktigt? 

För ni hade väl något på fötterna, inför beslutet?

Ni är ju förtroendevalda av era väljare, företrädde ni dem i beslutet?

Med vänlig hälsning,Kyrkobesökare med musikintresse

19 Comments

 1. Ps: Matti J, med organisationen menar jag Svenska kyrkan, Nora Bergslagsförsamling. Bara så du vet innan du kommer med nåt nytt ”hittepå”…

 2. Snälla Matti J. Jag ställer frågor som jag inte får svar på överhuvudtaget! Jag är inte aktiv i EPOK och kommer heller aldrig att sitta i någon kyrkofullmäktige. Varför har du fått för dej att jag är förtroendevald? Du kan inte hitta mej någonstans inom EPOKs verksamhet. Ta reda på fakta innan du kritiserar! Jag är dock, än så länge, medlem i organisationen och vill ha var på mina frågor. Nästa fråga är på vad sätt jag är elak och mot vem? Mig veterligt så är de två personer jag nämnt fortfarande anställda…

 3. Agda, om du ska sitta i kyrkofullmäktige för Epok kanske du ska sluta vara elak mot personalen. Du ska jobba FÖR dem, inte MOT dem. Det finns kurser för förtroendevalda du kan gå så att du åtminstone lär dig vem/vilka du är där för. Församlingens bästa du vet. Inte enskilda anställda som inte längre arbetar kvar.

 4. Fråga till Nisse: ”Den gemytliga sångstunden”, är det Lucia-konserten 2020 som finns att tillgå på nätet? Där deltog både P. Gustafsson och B. Eckerot som ansvariga för ”foto” och båda dessa har fortfarande kvar sina anställningar, varför?
  Dessutom tror jag inte EPOK existerade vid den tidpunkten…

 5. Då får man gratulera epok till valsegern då. Tydligen går det dryga och nedlåtande sättet hem hos Noraborna!
  Nu ser jag verkligen fram emot att hoten mot oliktänkande upphör samt att personalen i församlingen blir trygg och glad och att ni i epok slutar hacka på de anställda. För det där vallöftet om trygg och glad personal gäller väl ALLA anställda och inte bara kantorn i Näsby/Fellingsbro?

 6. Jo Malin
  Glömde en grej. Jag gillar kyrkor men för mig är inte Jesus dragplåstret
  utan själva byggnaden och omgivningen.

 7. Malin.
  Dåligt skött arbete…..?
  Den varianten har jag inte sett förut. Men jag kanske missat något bland allt (varav en hel del ”dravel”) som skrivits.

 8. jag som trodde Jesus var kyrkans dragplåster? Sen finns det fortfarande bra musik i Nora församling. Alla körer är inte borta, enbart en körledare som fick sluta pga dåligt skött arbete.

 9. Okej, Göran tack för förklaringen. Jag kan erkänna att jag inte är lika insatt och påläst som du, helt klart. Men varför du hela tiden måste vara så otrevlig och ha en så dryg ton mot de som inte vet så bra som du, det fattar jag faktiskt inte. Tror inte du vinner några röster till Epok på det sättet iallafall.
  Nisse förklarar ju också en del om hur det här med personalärenden funkar. Skillnaden är att han gör det på ett lite trevligare sätt. Där har du något att lära dig av Göran. Vill man att folk ska lyssna på vad man säger, behöver man vinna deras förtroende först. Det har jag lärt mig i MITT arbete, som har varit med ungdomar under många herrans år. Ett lika viktigt arbete som bankchef, kan jag tycka, om än inte lika prestigefyllt.

 10. Matti J. Jag tycker att Du ska ta reda på fakta innan Du skriver. Att Du inte kan ge mig lagrummet på den sekretessbestämmelse som Du åberopar det förstår jag eftersom Du själv har hittat på den lagen.
  Vad det gäller svensk sekretesslagstiftning så är huvudregeln att alla handlingar som förvaras hos stat eller kommun är offentliga. Detta kommer i uttryck i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen, där det klart anges att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmän handling. Detta gäller även för statliga och kommunala bolag. Utanför denna krets finns det ingen offentlighetsprincip med ett undantag, Svenska kyrkan, som har valt att tillämpa offentlighetsprincipen. Detta innebär att personalärendet i Nora Bergslagsförsamling är offentligt, åtminstone till största del. Kyrkorådet kan välja att sekretessbelägga vissa delar för att skydda motparten men detta kan överprövas av svensk förvaltningsdomstol.
  Orsaken till att ärendet debatteras i detta forum är för att så många församlingsmedlemmar som möjligt ska kunna få ta del av kyrkorådets grava misskötsel av församlingsmedlemmarnas medel. Slutligen så tror jag att kyrkorådet icke lämnar ut några handlingar frivilligt utan man måste nog få ett
  domstolsbeslut på det och det tar lite tid.
  Göran Skoglund

 11. Konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare är alltid komplicerade. Det är viktigt att arbetstagarpart förhåller sig neutral under avtalsstrid. Så för mig som f.d förhandlare är det mycket graverande att person i ärende väljer att framträda med part i kyrkovalrörelse. Där part och bihang till dessa, mycket gravt förtalat anställda, tillika arbetskamrater till den som skribent i inledning avser.
  I dagens mediala anstormning så får man se upp för alla kameror som dyker upp! Detta vittnar ju Polis och annan räddningspersonal om!
  Musik i all ära! Ni i EPOK, ni borde ju ha avrått organisten den gemytliga sångstunden. Eller låtit bli att visa upp den för beskådan!
  Detta är inte till gagn för den stundande förhandling.
  Högaktningsfullt
  från En som är mer än välsutten i förhandlingar.

 12. Till Matti J.
  Ja der hade väll varit bäst om så varit att kyrkovalet inte hade handlat om personal ärenden. Tyvärr så har det inte skötts på ett sådant sätt utan att den kommit i fokus. Handlingar är en del av politiken oavsett var det händer. Nu är det kyrkan i Nora och det har lyfts till kännedom. Utfallet får vi på söndag kväll. Hoppas på förändring

 13. Okej, ni som är så duktiga och insatta, om ärendet är offentlig handling kan väl de som vill veta läsa dessa handlingar då? Istället för att tjata och fråga här?
  Tycker ändå inte att personalärenden hör hemma i en valrörelse!

 14. Jag förstår att majoriteten med alla medel vill tysta ned ett så vanskött personalärende, ett ärende som med all sannolikhet kommer att gå till AD och med lika stor sannolikhet kosta församlingen mycket stora pengar. Jag ber också Matti J hänvisa mig till var i sekretesslagstiftningen jag kan läsa det Du hänvisar till. Slutligen kan jag meddela Matti J att när ärendet en gång har dragits i AD, ja då finns ingen sekretess att hänvisa till för den nuvarande majoriteten.
  Göran Skoglund
  Nora

 15. …och Matti har fel igen. Den som ska skyddas i personalärenden är ju den avskedade. Hen har rimligtvis inget intresse av att bli ”skyddad” från offentlighet efter detta avsked. De som beslutat är demokratiskt valda och deras beslut är offentliga. Övriga handlingar ägs av den avskedade att använda som hen vill. Polisanmälningar är inte offentliga men det finns ju ingen.

 16. Man fattar ju verkligen inte att så många människor inte begriper att ett avskedande är ett personalärende som inte FÅR diskuteras i media eller kan behandlas som en valfråga i diverse manifest. Det handlar om sekretess! Fatta nån gång. Det här börjar bli tröttsamt.

 17. Man fattar ingenting. De ansvariga måste ställas till svars, det är ju en person som jättemånga saknar. Hur kan politiker ta sig igenom en hel valrörelse utan att ens andas om det här? Vad säger dom på sina partimöten?

 18. Du får inte något svar här av de 4 personer du nämner i ditt inlägg.
  De läser inte och skriver inget här.

 19. Tack för sammanfattningen! Jag är också mycket intresserad av att få ett svar/en förklaring från de ansvariga.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.