Många ville vara med och diskutera kulturen i Lindesberg.

Många förslag vad man vill med kulturen

Många ville vara med och diskutera kulturen i Lindesberg.
Nils Detlofsson.

LINDESBERG. På torsdagskvällen hölls ett öppet samtalsmöte om kulturen i Lindesberg på Lindesbergs stadsbibliotek och många förslag kom fram i samband med frågeställningen ”Vad vill vi med kulturen i Lindesberg?”.

– Vi behöver mötesplatser där kreativa människor kan träffas, sade Nils Detlofsson (L). Just nu blir Linden tom, så varför inte göra ett föreningshus av detta?

”Samtal om kultur” var temat för torsdagskvällens möte och inbjudare var initialt kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S). Regionbibliotekarien Peter Alsbjer var inlånad för att leda samtalen och på dagordningen fanns enbart frågan – vad vill vi med kulturen i Lindesberg?

Ett 40-tal personer hade slutit upp till mötet och tanken var kanske att de inbjudande politikerna Irja Gustavsson, Daniel Andersson och Susanne Karlsson skulle få en något sånär samlad bild av tankarna hos kulturintresserade i arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program.

Efter det att Nils Detlofsson lagt fram sitt förslag om att omvandla Linden till ett föreningshus visade det sig att behovet av lokaler som kunde inrymma kulturaktiviteter stod på mångas önskelista. Ett annat förslag som var tydligt var att man ville återinföra en kulturnämnd i kommunen och en tredje gemensam nämnare var att allt ideellt arbete som idag görs inom kultursektorn måste mynna ut i en vuxenkultur värd namnet. Flera pratade också om ett stadsmuseum.

– Visst borde vi kunna ha vuxenkultur, men vem ska stå för arrangemangen, frågade Ove Magnusson? Kulturbudgeten är ju felräkningspengar i en budget på flera miljarder. Kanske finns inte tillräckligt med pengar och engagemang hos politikerna? Vi behöver engagemang och handlingskraft från de som kan besluta.

Frågan är förstås komplicerad. Vad är kultur och i vilken omfattning eller form ska en kommun bedriva kulturverksamhet? Försök diskussionerna gjordes för att avskilja eller sammanföra barnkultur, som är en självklar del, och vuxenkultur.

– Om vi nu ska skapa en kulturpolitisk plan är det ju viktigt att vi hittar en riktning där alla drar åt rätt håll, sade Marita Blixt. Vi måste följa styrdokumenten i praktiken och se till att planerna blir till handling. Alla måste inkluderas.

Hur tydlig listan till politikerna blev är svårt att uppskatta, men Irja Gustavsson sade avslutningsvis att man för närvarande arbetar med att försöka hitta en lösning för någon form av lokaler för föreningarna.

Peter Alsbjer ledde mötet och kulturchefen Kristina Öster redogjorde för nuläget.
Efter grupparbeten (!) i fri form utkristalliserades ett antal frågor som var gemensamma för många.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.