Många invändningar mot flyglarna

StrandskolanLINDESBERG. Bergslagens miljö- och byggförvaltning får ta emot fler och fler invändningar mot byggplanerna för Strandskolan i Lindesberg. Främst handlar det inte om själva skolan, utan om de planerade flygelbyggnaderna.

Att bygga om Strandskolan till lägenheter tycks falla i god jord, men de planerade flyglarna är inte lika accepterade hos de sakägare i närområdet som berörs. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har fått flera skrivelser från sakägare som motsätter sig de kontroversiella utbyggnaderna.

En tur på stan och en diskussion om ombyggnaden av Strandskolan och alla tomma butikslokaler är ofrånkomlig. Det är något många lindesbergare upplever just nu. Att bygga om Strandskolan till lägenheter verkar många tycka är bra, men att därefter bygga två flyglar – som de planerade – faller inte i lika god jord.

Någon anser att man gjort en felbedömning av vilka vattenflöden som kan komma att bli fallet. Någon annan menar att flyglarna liknar Finlandsfärjor och någon tredje menar att Kungsgatan inte klarar den trafiksituation som ett utökat boende innebär. I den sistnämnda åsikten ingår flera synpunkter på situationen för avlämnande och hämtande av barn från Kristinaskolan.

Vad tycker du? Skriv en kommentar?