MP i Nora ”bjuder” S och M på en budget

NORA. Miljöpartiet i Nora är först ut med att visa upp en budget för Nora kommun och Jan Larsson (MP) menar att det är fritt fram för Socialdemokraterna och Moderaterna att knycka så mycket de vill ur budgetförslaget.

– Med vårt enda mandat i kommunfullmäktige har vi på förhand ingen påverkansmöjlighet, säger Jan Larsson. Därför bjuder vi på hela vårt förslag innan S och M slutligt bestämt innehållet i sin budget. Generöst och utan prestige, för Noras bästa.

Miljöpartiets budgetförslag är självklart grönt, men också mjukt. Man vill satsa på en solcellspark och barn och ungdomars psykiska hälsa. MP menar att Nora kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och man vill därför både gasa och bromsa för att lösa ekvationen och möta klimatförändringen. En grön investering som innebär minskade kostnader ska satsas på barn och ungdomars psykiska hälsa.

– Det står helt klart att kommunen måste sänka kostnaderna de kommande åren med många miljoner kronor, säger Jan Larsson, ordförande i MP Nora. Inte ens en rimlig skattehöjning kommer att kunna täcka underskottet och därför behöver kommunen vara smart och strategisk samt försöka få nya intäkter.

Den stora satsningen för MP är att bygga en solcellspark som beräknas producera drygt 1 kWh per år, vilket enligt Jan Larsson skulle minska kommunens elräkning med över en miljon årligen.

– Solcellsparken kommer att kosta ca 10 miljoner och skulle kunna finansieras via så kallade gröna obligationer, vilka Noraborna får förtur att teckna, säger Jan Larsson. Därutöver vill vi lägga 5 mkr på energisparåtgärder på fastigheter och utbyggnad av cykelbanor.

Beträffande barn och ungdomars psykiska hälsa är denna fråga en prioriterad del av Miljöpartiets budget för 2019. Studier visar att framför allt flickor i högstadiet i allt högre grad anger att de känner psykisk ohälsa, menar MP.

– Därför vill vi att elevhälsan ska stärkas, alla elever ska få schemalagd motion dagligen och att en visselblåsarfunktion inrättas dit bland annat sexuella trakasserier kan anmälas, säger Larsson.

Övergripande i MP-budgeten vill ha en översyn av exempelvis verksamheten inom hemtjänst och försörjningsstöd, detta för att få kommunens ekonomi i balans.

– Vissa av Nora kommuns verksamheter är dyrare än andra jämförbara kommuners, säger Jan Larsson. Vi är jätteduktiga i vår kommun på många saker och förhoppningsvis kan vi fortsätta vara det, men kanske på andra sätt. MP föreslår att budgetarbetet därför fortsätter efter årsskiftet och att vi sträcker ut förändringsarbetet under flera år. På så sätt värnar vi välfärden i Nora.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.