Norapartiet om den nya rondellen

INSÄNDARE/DEBATT. Norapartiet fortsätter att argumentera i sakfrågorna i Nora kommun. I ett remissyrkande säger man sig nu stå bakom en rondell, men man motsätter sig resten av planerna i rondellens närhet. Läs Norapartiets debattinlägg/remissyttrande här.

Remissyttrande, samråd om detaljplan för Älvestorp 11:3 Nora kommun

Oaktat rätten att medverka till ett remissyttrande har Norapartiet följande invändningar mot redovisat förslag.

Vi anser att en rondell samt en gång- och cykelbana kan vara bra ur en framtida trafiksäkerhetsaspekt för att förändra trafikkulturen kring detta s. k centrum.

Däremot vänder vi oss mot att anlägga en bensinmack i området, då det finns ett mycket bra alternativ till lösning, nämligen att placera en mack i anslutning till väg 244. Macken bör på ett enkelt sätt kunna angöras från befintlig cirkulationsplats. I Pershyttans industriområde finns redan idag behov av en mack som service för företagen. All infrastruktur finns i området liksom vatten- och avloppsförsörjning, vilket utgör en bra förutsättning för att hålla ner kostnaderna.

Detaljplanen bör inskränka sig till att göra en parkeringsplats för friluftsområdet intill samt rondell, gång- och cykelbana.

Samhällsvinsten är uppenbar, då vi vill välkomna så många som möjligt till vår fina trästad med de små mysiga butikerna. Dessutom slipper man dra dit vatten- och avloppsledningar för cirka 1,5-2 miljoner kronor.

Vi måste tänka på våra befintliga näringar, att butiker med mera i centrum får möjlighet att fortleva.

Jan Rylander och Bertil Roden

Norapartiet

Banner

3 Comments

 1. Den här ”snurran”,(rondellen) är uppenbarligen ett politiskt påhitt !

  Socialistpartiet, med vidhängande bolag, är tydligen på gång med nya fastighetsaffärer och lite konsultarvoden.

  Rondellen blir intressant, eftersom den blir vänsterinriktad. Behövs lite lokala trafikregler, för att köra vänster i rondellen, skyltar mm.

  När det gäller tankstället, så utgår man troligen från små personbilar. Sen ”sket det sig”. Kom liksom några lastbilar ! ”Oh gud vad lång han är” !

 2. Hur tänkte ni här? Det här får inte jag ihop.
  ”alternativ till lösning, nämligen att placera en mack i anslutning till väg 244. Macken bör på ett enkelt sätt kunna angöras från befintlig cirkulationsplats. I Pershyttans industriområde finns redan idag behov av en mack som service för företagen.”

  Den enda ”befintliga cirkulationsplats” vi har ligger väl i korsningen Storgatan-Tingshusgatan och det är ju ganska långt från både rv44 och Pershyttans industriområde.
  Inte vet jag om centrum blir mer levande med en mack så långt utanför att man bara tankar och åker vidare. Kanske ändå lite lättare att ”lura” in folk om man ändå är halvvägs på väg in mot centrum.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.