Nytt debattinlägg om kyrkan i Nora

INSÄNDARE/DEBATT. Gör och gör rätt. Så skriver Birgitta Borg i ett debattinlägg om den infekterade situationen i Nora Bergslagsförsamling. Birgitta föreslår dessutom att man tillsätter en haverikommission för att komma tillrätta med problemen. Läs debattinlägget här.

Gör om och gör rätt

I en tid när kyrkan ifrågasätts mer än någonsin accepterar ansvariga i Svenska Kyrkan och Nora Bergslagsförsamling att omfattande arbetsmiljöproblem debatteras i insändarspalter utan att de på något sätt försöker ta tillbaka frågan och hantera den där den hör hemma, nämligen i kyrkorådet.

Vi som församlingsmedlemmar har under ganska många år förstått att det funnits arbetsmiljöproblem inom församlingen. Men de personer som varit valda att leda verksamheten, dvs kyrkoråd och kyrkofullmäktige har tyvärr misslyckats med att ta hand om och lösa problemen på ett konstruktivt sätt. Tyvärr har man inte kunnat motsvara de förväntningar man som församling kan ha på sina företrädare.

Nu har kyrkoherden avskedat en medarbetare som har en för verksamheten mycket central funktion. Avskedande får enligt arbetsrätten ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Något sådant har inte framkommit i detta sammanhang. Att bli avskedad kan som i det här fallet innebära att man får gå på dagen, inte får tillträde till sin arbetsplats för att hämta sina saker och blir helt utan avgångsvederlag dvs utan någon som helst ekonomisk ersättning. Avsked liknande detta brukar kunna drabba kriminella personer som begår allvarliga brott eller misshandel eller annat, knappast någon som chefen tycker är jobbig.

Nu har situationen gått så långt att det mer är frågan om ett haveri än ett arbetsmiljöproblem. Det är dags att ta till uttrycket: Gör om och gör rätt. Det svåra verkar vara att hitta den instans som tar på sig ansvaret att lösa frågan. Kyrkorådet verkar helt förlamat. Medarbetarna på expeditionen håller tyst om den kultur som varit rådande.

Mitt förslag är att tillsätta en ”haverikommission” där en grupp betrodda, utifrån kommande personer ser över hur verksamheten vid församlingsexpeditionen kan organiseras framöver. Under tiden ger man ledningen på kansliet time out. Beslutet om avsked dras tillbaka eftersom det verkar tillkommit helt utanför de arbetsrättsliga regler som hanterar den här typen av ärenden. Då församlingen för närvarande dessutom dras med krav på neddragningar i verksamheten kan det vara lämpligt att se vilka administrativa funktioner som faktiskt behövs framöver.

Birgitta Borg

12 Comments

 1. Tack Ulla Karlsson för ditt klargörande inlägg om POSK där vi får veta att POSK-gruppen eller delar av gruppen tar avstånd från hanteringen av ärendet om avsked genom en skrivelse, som jag antar kommer att hanteras på nästa kyrkoråd. Även om du menar att arbetsrättsprocessen bör få ha sin gång hoppas jag att fler i kyrkorådet inser att det är dags för mer kraftfulla åtgärder än de vi sett senaste åren. Här vilar ansvaret tungt på POSK och socialdemokraterna, som tillsammans har majoritet i kyrkoråd och fullmäktige. Problemen har nu eskalerat fram till ett rejält misslyckande.
  Det jag med min insändare ville lyfta fram är att hela denna sorgliga historia är symtom på en problematisk situation som funnits mycket länge. Hittills har vi som medlemmar i kyrkan inte märkt av att problemen hanterats eller lösts.
  Jag ser kyrkan och dess verksamhet som en viktig samhällsfunktion och känner en stor otillfredsställelse över att kyrkan i Nora genom sitt agerande skymmer sikten för sitt eget budskap och därmed minskar sin trovärdighet.
  Därför vill jag uppmana er som sitter i kyrkoråd och fullmäktige att ta ert ansvar för den situation som uppkommit och först av allt se till att avskedet av en medarbetare dras tillbaka. Sedan bör ni starta den krävande färden som leder fram till en väl fungerande verksamhet.

 2. Nu är det väl änfå dax att skilja på sak och person.
  Tiiti är en av få i Nora kommun som rakryggad vågar stå för sina åsiktet i eget namn.
  H B

 3. Det skrivs många inlägg när det gäller skriverierna om Nora Bergslags församling.
  Vi i POSK dras in i diskussionerna , både som en politisk grupp, vilket vi inte är , utan vi är politiskt obundna och som ledamöter i Kyrkoråd och Kyrkofull mäktige.
  Det skrivs att vi inget gör, vilket ni inte har en aning om utan bara spekulerar i, vilket inte alltid leder till något bra.
  Som upplysning är vi flera i POSK-gruppen som lämnat in en skrivelse där vi tar avstånd från hanteringen i ärendet om avsked.
  Nu avvaktar vi så att arbetsrättsprocessen får ha sin gång, vilket för några av oss i POSK är det naturliga.

 4. Till Centerpartisten.
  Åter en som inte vågar sätta ut sitt namn som dessutom påstår att jag gör detsamma. Nej, det gör jag inte.
  Jag vet vad som INTE behövs för att det någon gång ska bli ordning och reda i kyrkan, och det är att låta det fortgå som hittills, alltså att vara tyst, sopa allt under mattan och låta ett fåtal bestämma över många. För hur tycker du det har gått? Har det blivit bra? Kunskap om arbetsrätt eller intresse för rättvisa finns inte hos de styrande och inte heller hos lokalfack.

 5. Titti Hansson. Alla vet att du skriver anonyma kommentarer till andra artiklar så bara för att du skriver under eget namn här ska du inte sitta på några höga hästar nu.

  Sedan undrar jag hur du inte kan inse hur mycket skada du gör för den du representerar med din attityd och ditt tonfall. För någon som varit med sedan du var ung centerpolitiker ser man hur den här frågan följer samma mönster som alla du engagerar dig i. Från början finns stort stöd men din aggressivitet och ditt beteende gör att människor runt omkring tar avstånd.

  I den här frågan är det bäst för personen som detta handlar om att ta sina råd och låter de uttala sig som har kunskap och erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Istället för att du ska klampa runt som en elefant i en glasbutik och ställa till dig för den det egentligen gäller. Dina egna aggressioner och vendettor är det bättre att du hanterar på annat håll.

 6. Till Enade. Vilken utomordentligt fjantig kommentar. Jag bryr mig inte om att tjafsa med någon fegis som inte vågar stå för sina påhopp.

  Men när jag ändå får chansen kan jag ju passa på att påminna om lokalfackets ”agerande” förra gången deras medlem behövde hjälp. Inte en enda gång tog man kontakt, tvärtom skickade man representanter på möten som skrev under papper utan att ens tala med sin medlem. Det verkar vara samma mentalitet som hos Socialdemokraterna nu, inget intresse finns för att det ska gå rätt till. Lyckligtvis har regionfacket både vilja och kompetens.

 7. Titti Hansson, spännande att en centerpartist tar hjälp av fackliga framförhandlade rättigheter för en anställd arbetare. Sist jag såg en centerpartits nämna LO var det Martin Ådahl när han stolt håller en tavla av LO-borgen i lågor. Men ibland passar det tydligen även centerpartister att LO i åratal kämpar för arbetares rättigheterer och anställnings trygghet.

 8. Att detta är en osund arbetsplats har ju varit tydligt ett tag nu, men det är tydligen ingen som vågar ta tag i saken. Även om det handlar om kyrkan så måste man tillämpa vanlig jordisk lagstiftning och krav på arbetsmiljön. Det är dags att de ansvariga vaknar och löser detta problem, det kommer inte fösvinna av sig självt.

 9. Jag förstår poängen och jag kan hålla med känslan av ”gör om, gör rätt” och en ”haverikommission” låter bra på papper, men följer man lagarna så ska det fungera ändå. Det handlar mer om delegationsordningen och begränsningar i grupperna samt avsaknad av definition av vissa uttryck och detaljerade ansvarsområden. Notera att någon som inte bokstavligt är delegerat fall er på högst ansvarig, i detta fall då definitiv VD saknas så faller det på styrelse, DVS kyrkorådet. Det innebär att även om kyrkoherden får utföra avsked så innebär det en omorganisation, vilket faller på kyrkorådet, så kyrkoherden måste först lyfta ärendet i styrelsen. Notera även att all (ALL!!) omorganisation skall riskbedömas för att det inte ska påverka arbetsplatsen negativt enligt AFS 2001:1 8 §, läs gärna https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
  Hoppas att kyrkoherden, kyrkorådet, faktiskt alla arbetsgivare som ev. läser detta, förstår att detta är inte frivilligt. Jag kämpar med det dagligen på min egen arbetsplats med denna och det är en svår AFS att följa, men när det är konflikter i denna kaliber så skall den alltid vara din handbok i att hantera och gå vidare för att företaget inte ska riskera lösas upp på grund av interna konflikter eller dålig organisation. Hade man gjort en ordentlig riskbedömning innan man skrev delegationsordningen kanske detta inte hade hänt utan man hade kunnat nöja sig vid att vara ovänner och bara gjort sitt jobb. I det fallet så kör: Gör om, gör rätt!

 10. Ta in ”betrodda” personer från Nora, är ett passerat skede, eftersom ”ryggdunket” och repressalier
  är legio inom kommunen.

  En gång i tiden gjordes det biskopsvisitationer, när något spårade ur. Där kan något
  finnas Beställa ett ”konsultjobb” skall inte ens tänkas tanken.

  Skicka hem dom värsta på ”time out” och ta in några kontorister från någon
  grannkommun för att sköta nödvändiga plikter

 11. Alla som använder uttrycket ”gör om och gör rätt” bör diskvalificeras från all debatt för all framtid. Användarna tror att de får till en snärtig formulering när det egentligen bara visar hur trött man är.

 12. Bra, Birgitta! Skönt att någon av Noras kommunpolitiker reagerar. De som ska ha riktig skämskudde är Socialdemokraterna, som har majoritet i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Ulf Carlson är dessutom LO anställd och väl insatt i fackliga frågor. Men att saker ska gå rätt till verkar inte intressera dem, trots löften när jag pratat med dem. ”Jag har ingen aning” är standardsvaret – fortfarande – hos de som är satta att förvalta vår kyrkoavgift.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.