Pia-Maria Johansson: Ett skandalavtal

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Pia-Maria Johansson är starkt kritisk till att Nora kommun, utan ett fullständigt politiskt underlag, tecknat avtal om att hyra före detta Windahls lokaler i 25 år och till ett värde av 60 miljoner kronor. Läs debattinlägget här.

En guldaffär för hyresvärden

Nora kommun har skrivit ett 25 års kontrakt med fastighetsägaren till f.d. Windahls lokaler på 25 år till ett värde av ca 60 miljoner kronor.

Detta utan ett fullständigt politiskt underlag för beslut.
Vi missunnar ingen förening att få tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler, vi har till och med varit positiva till denna lokal, men i ljuset av kostnaden och hur frågan sköts är vi djupt kritiska och ifrågasätter kompetensen rörande hur detta har hanterats både från tjänstemannahåll och den styrande minoriteten.

Tanken var ett Allaktivitetshus för föreningar, riktade till ungdomar.  Idag ska Bågskytteklubben, AMV/Verkstaden, Dagligverksamhet och Fritidsbanken vara inne i lokalerna. Efter sommaren är det tänkt att KomTek (Kommunal Teknikskola) också flyttar in i lokalerna. Vidare meddelar utvecklingschefen att många står i kö, Studiefrämjandet, dansföreningen och andra olika intressenter för tillfälliga aktiviteter. Hur många av dessa som riktar sig till ungdomar är oklart.

Såsom avtalet är skrivet ställer vi oss frågan om man överhuvudtaget vet vad man har skrivit på?
För 60 miljoner kan man ha byggt nytt och få över 2 000 m2 nya lokaler.
Nu betalar man från 1,3 till 1,9 miljoner per år fram till 2022 då etapp tre beräknas klar. Då blir hyran 2,5 miljoner. Anmärkningsvärt är också att i hyran ingår inte kostnader för el eller vatten utan detta bekostas av kommunen, liksom underhåll och installation för krav från myndigheter och försäkringsbolag. Man har avsagt sig rätten till nedskrivning av hyra under eventuell renoveringstid och förtida uppsägning Vad kommunen får förutom befintliga lokaler är snöröjning.
Enligt vår mening är detta en guldaffär för hyresvärden med andra ord.

Solveig Oskarsson gick tidigare ut, i oktober 2017, i Ärligt talat och vurmade sig varm över ett Allaktivitetshuset. Hon måste således vara väldigt involverad vilka kostnader detta skulle medföra

Hur är detta då möjligt?
Vi diskuterar politisk om hur våra skattemedel ska fördelas till olika föreningar Diskussionerna brukar vara intensiva och svåra då vi tycker det är mycket pengar det ofta handlar om ex fotbollsplaner, kylaggregat för bandyn, alternativt underlag på Norvalla osv. Men i jämförelse med vad detta kostar oss per år är de kostnaderna/år små. Nu har en tjänsteman skrivit på ett kontrakt för en driftkostnad på i snitt drygt 2 miljoner per år och kostnaderna har helt gått under radarn politiskt. Det är uppenbart att vi i LPo varit naiva nog att tro att sådana här beslut, med så långtgående ekonomiska konsekvenser, redovisas tydligt till politiker av berörda tjänstemän och styrande minoritet.
Verkligheten visade sig vara en helt annan Därför kommer LPo att kräva ändringar i delegationsordningen, som reglerar vem som på kommunens uppdrag får ta beslut. Det är också vår uppfattning att ansvariga politiker och tjänstemän nu måste stå tills svars för affärer som kostar oss skattebetalare miljonbelopp. Enligt vår uppfattning så är 3 personer ansvariga för avtalet.
Kommunstyrelsen ordförande Solveig Oskarsson, kommunens avtalsansvarige och utvecklingschefen.

Landsbygdspartiet oberoende
Pia-Maria Johansson
Bengt Magnusson
Klara Sandberg

20 Comments

 1. Av den gamla stammen. Vad vet du om vilka sossemöten jag varit på? Vad jag vet har jag inte varit på ett dylikt på ett par år. Jag borde ju veta eftersom det är mig det handlar om. Visst jag är sosse och det skäms jag inte för. Men jag är pragmatisk och har bekanta och vänner i alla läger utom SD. Sen är det så att jag brukar ALDRIG gå till att angripa person anonymt. Det är jävligt fegt att skriva under synonym och angripa folk. Men det är klart, då behöver man ju inte stå för vad man skriver. Problemet med politiken i Nora anser jag är alldeles för personhats inriktad. För min del tycker jag att det är ynkligt att man inte kan prata med varandra. Utan detta personhat (från alla läger) skulle man ha ett mycket trevligare politiskt klimat i Nora. Vi måste alla visa respekt för varandras åsikter även om vi inte delar dom. Man ska stå för sina åsikter även när det blåser.

 2. Det är Bengt-Åke Windh som ska skämmas. Kastar ur sig ett argument han snappat upp på något sossemöte men som han inte har en aning om vad det egentligen innebär, bara för att försvara sosseriet. Men pratar man om såndant man egentligen inte vet något om, ja då får man stå där med rumpan bar.

 3. I valfläskets tider är inga kostnader för höga!

  Det behövs bara en enkel uträkning för att se hur många föreningar som har råd att hyra lokalerna.
  Eller är det kommunen(skattebetalarna) som betalar hyran åt föreningarna?
  Det verkar finnas mycket att gräva i, dags att ta fram dynggrepen o plasthandskarna innan 9:e September!

 4. Bengt-Åke det blir inte en krona i inkomster. Det enda som blir är avräkning av bidrag till föreningar. Således små pengar som kan fördelas på övriga minuskonton. Du säger att du inte går något partiets ärenden men det finns ingen i Nora kommun som tror något annat än att du är sosse. Så fort det är det minsta mothugg mot sossarna så är du där och försvarar dem. 2,5 MSEK årligen kan diskuteras beroende hur många föreningar som nyttjar lokalen MEN hyrestiden är hål i huvudet. Låt nu Solveig Oskarsson, Lars Skoghall och Ida Kliest svara på hur de har tänkt och vad netto kostnaden blir. Kommunen ska betala el, vatten, material samt underhåll. Så summan är nog större totalt per år än ca 2,5 MSEK. En enig polikerkår får stå för dit parti d.v.s. sossarna. Avtalet har de tagit beslut om själva.

 5. Av den gamla stammen, borde skämmas för sina påhopp. Mina argument har inte alls tagit slut. Och jag går inte alls något partis ärenden. Det är väl självklart att det blir inkomster också. Inte tror väl hen att föreningarna ska utnyttja lokalerna gratis. Det är väl självklart att föreningarna ska vara med och finansiera sin hyra. Det var det jag menade med att dom kan utnyttja sina föreningsbidrag till. Vad jag vet har alla föreningar bidrag i paritet med antalet medlemmar. Ingen, inte ens du ska inbilla mig att det är meningen att föreningarna ska utnyttja lokalerna gratis. Mina argument är definitivt inte slut, men som jag skrev så är det så låg nivå på debatten att det närmast är pekoral. Sen tycker jag att man kan ha lite hyfs och god ton

 6. Nettokostnad? Tja, om man mest flyttar in kommunala verksamheter i Windahls kan det ju bli en del internfakturering. Men tittar man på kommunens totalkostnad är det väl tveksamt om verksamheter som Fritidsbanken har råd att betala vad som krävs. Föreningar som eventuellt kan få plats lär väl inte bidra med speciellt mycket. Bengt-Åke Windhs resonemang förstår jag inte alls, men är typiskt för ett visst parti som inte har den minsta respekt för HUR skattepengarna används. Sluta tänka koncernmässigt, sånt funkar enbart om det finns en mjölkkossa. Men kanske är det skattebetalarna som är mjölkkossan?

 7. Nu drar en del ”pers” in på skylla på andra fasen och duckar under galgen.

  Nu är lämpligt tillfälle, för Oskarsson och Norlund,
  (saligen avgången), att redovisa debet och kredit,
  för försöken att gå i Skara Berts fotspår, dvs ösa in pengar på flyktingar, från Migrationsverket.

  Nu är det dags att redovisa signaturerna på byggnadsloven runt barackerna och Hittorp.

  Nu skall Oskarsson i egenskap av ledare för integrationen i Nora visa resultat.

  ”bidde bara en fingertutt” !

 8. Det är Windh som skriver att det kommer att genereras inkomster i form av redan beviljade föreningsbidrag… Det är risken med att vara papegoja och bara upprepa det som partiet säger och det inte stämmer, då får man skamset lämna debatten med svansen mellan när argumenten tryter.

 9. Mia det är nettokostnaden jag frågar om. Hur ska jag kunna ge en kalkyl på något jag frågar om? Jag tycker att det är en relevant fråga som jag vill ha svar på. Nu tenderar det här bli rena pekoralen så jag avslutar min medverkan i den här debatten med frågan: Vad är nettokostnaden?

 10. Svar till: Av den gamla stammen. Du har nog missat poängen med att värna om föreningslivet. Att jag för några år sedan reagerade på priset för båtplatserna var inte för egen vinning. Jag påpekade att det var ett brott mot arrendeavtalet som regleras i lag. Jag hade inte alls reagerat om uppsägning av avtalet gjorts i den tid det skulle göras. Kommunen insåg att dom gjort fel och höjde året efter arrendekostnaden. Jag tycker nog att man ska följa de regler och lagar som finns. De har inte kommit till för skojs skull. För övrigt är jag inte politiskt aktiv över huvud taget. Vad det gäller Allaktivitetshuset är det fortfarande så att det är nettokostnaden som är intressant

 11. Ja du Bengt-Åke Windh, vid sidan av att det är du skriver om föreningsbidrag som genererar inkomster är helt obegripligt så är ingen förvånad att du i egenskap av socialdemokratisk propagandapapegoja skriver som du gör. Jag tycker dock att det är lite hårdsmält att skattebetalarna, långt efter att både du och jag är döda, skall betala det socialdemokratiska valfläsket. Tänk om du var lika engagerad i att hushålla med kommunens pengar som du var med dina egna när du rev upp himmel och jord för att du skulle få betala någon hundralapp extra för en båtplats i Norasjön.

 12. Det är inte utan att man blir förvånad över gnället om kostnaden 60 miljoner på 25 år. Det betyder i verkligheten 2,4 miljoner om året i bruttokostnad. Föreningslivet i Nora har under många år varit oerhört trångbodda och i många fall utan lokaler. Här har en enig politikerkår i Nora beslutat om ett Allaktivitetshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. Sen ska man komma ihåg att verksamheterna i huset kommer att generera inkomster i form av redan beviljade föreningsbidrag, alltså budgeterade pengar. Varför ska man gnälla över att 2,4 miljoner om året går till våra föreningar? Vad nettokostnaden för Allaktivitetshuset blir är den intressanta frågan. Att göra politiska poäng i ett valår är tydligen viktigare än att föreningslivet får möjligheter att bedriva sin verksamhet.

 13. S Johansson. Här kommer svar på din fråga: Flyktingbarackerna är en annan sorglig historia som hanteras flyktigt. Kommunen har kontrakt fram till februari 2019. Barackerna kostar oss ca 1 miljon /år. Landsbygdspartiet har vid upprepade tillfällen tagit upp frågan om att vi måste hitta en lösning så de inte står tomma. Vi har till och med föreslagit en lösning, som Örebro kommun eventuellt skulle vara intresserade av. Örebro har önskat kontakt.. Tyvärr har tjänstemän i Nora endast sagt upp barackerna med önskan om att de hämtas tidigare. Det vill säga inte aktivt sökt för att lösa problemet i avvaktan på februari. Här kan vi i LPo inte göra mer än i höst ifrågasätta varför man inte agerat kraftfullare.

 14. Men vafan gör dom, politikerna? Visa i vilket beslut man gett ett okej till detta. Om inte kommer det att bli anmält. Det här är inte okej.

 15. Typiskt sossar,inbördesbeundrare med icke så raka ryggar.Någon bör sova dåligt på nätterna.Sverige= anarki!

 16. Jag har sagt det förut !

  Teckningsrätten för ledande politiker och tjänstemän, skall tas bort. Vid alla byggkontrakt/överenskommelser, skall avtalen granskas av samtliga partier/revisor.

  Det ligger alldeles för mycket lättförtjänta pengar i avtal. En signatur kan vara värd miljoner.

  Eftersom vi tycks ha en hög med olika byggavtal, är det stor risk att sossarna kör Nora i bankrutt.

  Hur står det förresten till med avtalet för flyktingbarackerna ?

 17. Enbart politiker kan teckna avtal som detta, och visst är det en stor skandal.

 18. Vem tecknar ett hyresavtal för 25 år? Det låter ju inte klokt. 60 mille är väldigt mycket skattepengar, men inte kan väl Sossarna och några tjänstemän ha fattat ett beslut som detta? Som skattebetalare skulle jag vilja veta vilka politiker som haft kännedom om det här. Är ryggarna så raka att någon kan meddela detta?

 19. Ja så var det hänt igen !! Sossarna är ”duktiga” att förvalta våra pengar !!!??
  Hur kan sånt här ske i dagens ”demokratiska” samhälle ???

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.