Pia-Maria Johansson.

Pia-Maria Johansson om upphandlingen

INSÄNDARE/DEBATT. Oppositionsrådet i Nora Pia-Maria Johansson har analyserat Förvaltningsrättens dom mot Nora Fastigheter AB och menar att frågan återigen bör bli en politisk fråga. Läs Pia-Maria Johanssons debattinlägg här.

Lpo menar att frågan bör bli politisk – igen

Ytterligare ett mål har avgjorts i förvaltningsrätten efter överklagan.

Förutom att Nora Fastigheter gjort fel enligt förvaltningsrätten är det oerhört tråkigt att Nora kommun överhuvudtaget hamnar i dessa situationer. Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) menar att flera av den senaste tidens överklagningar hade kunnat undvikas genom utökad samverkan med inblandade parter och invånare. Vi är en liten stad och arbetssätten som vi använder kan inte appliceras från större städer där beslut och processer är mer anonyma. Med det menar vi att planer, idéer måste förankras tidigt och kommunen måste ta till sig synpunkter. Det finns ett tydligt mönster att först när ett förslag ligger klart tas synpunkter in, alternativt bollar man idéer i ett extremt tidigt stadium och sedan är det tyst. Vi har sagt det förut och säger det igen, transparens, öppenhet och delaktighet.

En annan mycket tråkig aspekt är att Nora Fasligheter haft en konsult inne som hjälpt till i upphandling och som sas ha stor erfarenhet. Visste då inte denna konsult om de olika kammarrättsdomarna som kan sägas vara vägledande så man kunde formulerat sig annorlunda?

Dessutom har styrelsen hållits utanför i stor utsträckning och man stämde inte ens av resultatet av utvärderingen innan man gav tilldelningsbeslutet. Man måste ställa sig frågan om både kompetens, förtroende och arbetssätt.

En upphandling har flera faser som exempelvis kvalificeringsfasen som syftar till att utröna vem som bäst har förmåga att utföra projektet, medan utvärderingsfasen syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Medan de överklagande hävdar att en sammanblandning av dessa två faser skett, menar Nora Fastigheter att utifrån projektets komplexitet kan liknas vid reglerna för intellektuella upphandlingar Leverantörens erfarenhet och kompetens kan därför aven utvärderas och gäller även andra tjänster än ex utbildning och rådgivning. Både de överklagande och Nora fastigheter hänvisar till olika kammarrättsdomar.

Förvaltningsrätten skriver ”Den aktuella upphandlingen avser inte intellektuella tjänster utan en totalentreprenad för nyproduktion av en högstadieskola. Arbetssättet för uppdraget är s.k. partnering, vilket kan sammanfattas som en entreprenad med utökad samverkan mellan byggherre och entreprenör.

Även med hänsyn till projektets komplexitet så har Nora Fastigheter sammanblandat kvalificerings- och utvärderingskriterier.  Genom att Nora Fastigheter använt dessa kriterier i utvärderingen har förfarandet skett i strid mot de grundläggande principerna i LOU.

Dessa situationer som kommunen försätter sig i blir både onödiga, kostsamma och misskrediterande.

Lpo menar att frågan bör bli politisk – igen – utifrån den situation vi befinner oss i. Förhoppningsvis har gamla skolan utvärderats då kommunen haft en tjänst på 40% under dessa månader och man tog beslut 2019 om att befintliga skolans framtida bruk skulle utredas vidare.

Lpo har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om ovan som vi hoppas på svar på vid kommunfullmäktige i juni.

Pia-Maria Johansson (LPo)

Oppositionsråd

1 Comment

 1. Det kommer mera !

  ”äldrevården” vid vårdcentralen, där kommunen, skall hyra vårdplatser av ett
  byggföretag.

  Kommunledningens prio, för närvarande, ligger ju på att utrota bandy. En konsult
  för 100 000 skall ungefär som en legoknekt leda jobbet, med ett knippe ”handläggare” viftande med detaljplaner.

  Dom pengarna, gick äldreomsorgen näsan förbi, trots att det finns klirr i
  kommunkassan, eller är det ”kaffekassan”.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.