Rylander om detaljplaneändringen i Nora

NORA. Debatten har varit het om detaljplaneändringen på Hitorp i Nora där politiker och tjänstemän vill göra om en gång- och cykelväg till en väg där tung trafik ska köra. Här kommer en insändare i ämnet, skriven av norapartisten Jan Rylander.

Genomförandet av detaljplaneändring Linåkern 2 i Nora tätort m.fl. ändring av GC-väg till gata för tunga fordon.

Syftet med detaljplanen är att ge planstöd för pågående servicetrafik och leveranser till Lingårdens förskola vid Hitorp i Nora.

Således att ändra befintlig gång- och cykelväg till en gata med en vändplan. Där skall lastbilar samsas med gångare och cyklister.

 • Lingårdens tomt sträcker sig i dag fram till vändplan vid Rättarevägen där p-plats för personal och avlämnandet av barn sker. Här kan man anordna mottagning för servicetrafik och leveranser inne på tomtmark. Således finns endast ett förslag till lösning, men det kan finnas flera andra lösningar om detta undersöks.
 • Barnkonventionen har inte beaktats, när man inte behåller den säkerhet för skolbarn som idag finns med bara gång- och cykelväg.
 • Närmiljön till närmaste radhusbebyggelses uteplatser i sydväst nonchaleras av Samhällsbyggnadsnämnden helt, samt hänvisar till annan uteplats som ligger i nordost.
 • Men vid beslutet den 23 augusti säger ordförande Kristine Andersson i Samhällsbyggnadsnämnden

att det finns ingen i nämnden som inte är medveten om att det finns synpunkter på förslaget

att men det påverkade inte utgången

att vi antog förslaget så som det lämnats från tjänstemännen

att det var endast 3 ledamöter från Nora av 13 ledamöter, men ingen reserverade sig

att varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i Nora har yttrat sig över detaljplaneändringen.

 • Att bara flytta soptunnorna, som redan gjorts temporärt, flyttar bara arbetsmiljöproblemet till förskolan i stället, säger Kristine Andersson. Man kan undra vems problemet är?  Kan det vara Nora Fastigheter AB:s  problem? Med ett sådant uttalande kan man undra om Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsroll är neutral.
 • Planerad gata ligger i direkt anslutning till uteplatsen i sydväst, där kommer sopbilar och större varubilar av tyngre fordon att passera cirka 10 meter från bostadsbebyggelsen. Byggnaden är cirka 70 m lång med 8 lägenheter och täcker mer än halva längden planerad gata. Där kommer maximal ljudnivå på 70 dBA att överskridas vid uteplatser vända mot sydväst. Antalet överskridande bedöms bli 3-5 per vecka. Samhällsbyggnadsnämnden påpekar att berörda bostäder har tillgång till uteplatser åt nordost.
 • Detta innebär att fastighetsägarna inte kan använda uteplatserna mot sydväst när det kommer fordon.

Uteplatsen mot sydväst är den som används mest. Men i handlingarna påstås att maximala ljudnivån inte överskrides om man använder uteplatsen mot öster. Det är helt felaktig bedömning.

 • Med en stor insändare i Nerikes Allehanda 10 september informerar Socialdemokraterna och miljöpartiet om ” Miljöpolitik på lokalnivå” hur Nora tar nya klimatkliv.

Där kan man läsa under punkt nr. 6 följande:

”En plan skall tas fram för kommunens framtida cykelvägar. Bättre och fler cykelvägar ger ett bra alternativ för den som vill ställa bilen för kortare resor. På så vis gynnas både miljön och folkhälsan.”.

Redan på 1970-talet när planarbetet med utbyggnaden av Hitorpsområdet i Nora var det en framsynt grundtanke att de oskyddade trafikanterna skulle ha separata gång- och cykelvägar. Framför allt gällde det skolbarnens möjligheter att gång- och cykelbanorna till skolorna Lärke- Karlsäng- och Järntorgsskolan skulle vara utan biltrafik och endast korsa vissa gator med förhöjd säkerhet.

Det var viktigt att alla oskyddade trafikanter fick bra möjligheter att cykla och att gå.
Det resulterade i en trafikcykelplan med befintliga och framtida cykelleder i mitten av 1980-talet. Därefter har flera nya cykelprojekt färdigställts.
Hur klarar man transporten idag till förskolan Lingården?
Jo det är på cyklisternas och gångarnas villkor.
De som planerar idag måste också tänka långsiktigt hur vårt samhälle kommer att se ut i framtiden.
Man får inte förstöra ett långsiktigt planerande av cykelvägar med en ”kvickfix-lösning” som ovannämnda beslut är.

Norapartiet undrar hur kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson har tänkt sig lösa den uppkomna konfliktsituationen som uppstått när man skall ändra en 40 årig gång- & cykelväg till gata för tunga fordon. Detta till en kostnad av ”bara” en halv miljon enligt förslag till budget 2018.

Gatan kommer att ligga 10 meter från HSB Bostadsrättsförening Linåkerns  8 stycken uteplatser i sydväst.

Jan Rylander                               

Norapartiet

Banner

2 Comments

 1. jag föreslog en rondell vid turistinfarten
  samt en paralell gata från den till östrasund infarten

  i stället satsas på kamror !! inte trafiskerhet

 2. Detaljplan, är ju det första, som man kommer körande med från det ”demokratiska” ledarskiktet.
  (Se Solbergas kommande gatlopp)

  Men om Samhällsbyggnadsmyndigheten är demokratiskt vald vete gudarna Direktionen verkar mer vara någon feodal självvald överstatlighet, som sätter egna regler, för hur medborgarna skall leva och bo.

  Nu är det så att Solweig är demokratiskt vald, smord och korad som Noras överhuvud, ungefär som en kejsarinna och fan ta den som vågar ifrågasätta de beslut som kommer från det hållet.

  Inte roligt att bo i Hitorp under de premisserna.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.