S i Hällefors motionerar för bättre överförmyndarverksamhet

HÄLLEFORS. Socialdemokraterna Susanne Grundström och Annalena Järnberg i Hällefors vill ha en bättre Överförmyndarverksamhet. Därför motionerar man nu för att få nuvarande verksamhet utvärderat och förbättrad till nästa mandatperiod.

I snart två mandatperioder har Ljusnarsbergs kommun hanterat KNÖL-områdets samtliga överförmyndarärenden, i samma anda som Lindesberg har Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Nora har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Men verksamheten har stundom haltat, något som socialdemokraterna i Hällefors kommun nu reagerar på.

– Det har inte varit helt oproblematiskt, stundtals har kritiken varit hård, skriver man i en motion till kommunfullmäktige. Därför anser vi att det är angeläget att verksamheten utvärderas samt att eventuella förändringar som skulle kunna utveckla verksamheten ytterligare inför kommande mandatperiod utreds och presenteras.

Hällefors kommun hade länge varit medvetna om att man inte på egen hand kunde tillhandahålla en tillräckligt bra överförmyndarverksamhet, och trodde att det skulle bli ett lyft när det nuvarande KNÖL-samarbetet trädde i kraft. Nu, med några års facit i hand, funderar man över om KNÖL är ett för litet samarbetsområde och att uppgiften kanske borde vara regiongemensam i framtiden.

Det finns även frågor kring på uppdragen som gode män, förvaltare och särskild tillförordnad vårdnadshavare.

– I diskussionerna om överförmyndarverksamheten har det också framkommit synpunkter på uppdragen som gode män, förvaltare och särskild tillförordnad vårdnadshavare. Dels för att de olika uppdragen skiljer sig åt vilket gör att det kan vara olika typer av stöd som efterfrågas. Dels kring hur många klienter man kan ha utan att kvaliteten blir dålig, skriver man i motionen.

Man avslutar motionen med tre så kallade att-satser.

 • att Överförmyndarverksamheten i KNÖL-området utvärderas,
 • att förslag om eventuella förändringar i organisationen inför kommande mandatperiod presenteras före halvårsskiftet 2018,
 • att de olika uppgifterna och ansvar som ryms inom uppdragen som gode män, förvaltare och särskild tillförordnad vårdnadshavare definieras, samt
  att indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten tas fram.
Banner

1 Comment

 1. Initiativet, är utmärkt.

  Men rent praktiskt, stöter det på problem.
  Den här Samhällsorganisationen, skall vad jag förstår utreda sig själva.

  Resultatet blir att man håller ev ”dikeskörningar”,
  av kollegor, inom ”familjen”. Vi skall ju komma ihåg att godemansverksamheten, är en lukrativ födkrok.

  Men rätt skött skulle en utredning, gjord av utomstående, kunna orsaka svallvågor inom politikerskiktets toppstyrning.

Kommentera

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.