S och M: Varifrån ska pengarna komma?

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattinlägg inför byskolornas ödesvecka frågar sig Barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiska och moderata politiker varifrån pengarna ska komma? Läs debattinlägget från S och M här.

Det är dags att de som vill bevara småskolorna talar om var de ska ta pengarna ifrån

Socialdemokraterna och Moderaterna i Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun vill ta ansvar. Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att se till så att det är bra kvalitet i våra förskolor och skolor, med fler elever i årskurs 9 som blir behöriga till gymnasiet. Samtidigt ska nämnden minska sina kostnader med 9,3 miljoner för år 2019 och ytterligare 7 miljoner för år 2020. Barn- och utbildningsnämnden har varit informerad om detta under en längre tid och har vridit och vänt på frågan om hur besparingarna på nämndens område ska hanteras sedan början av året. Den lösning nämnden har kommit fram till ger möjlighet att bibehålla kvaliteten för kommunens totalt 2600 grundskoleelever och ca 1000 förskolebarn och skulle inte betyda att vi sänker kvaliteten i verksamheten i stort.

En del av de partier som nu offentligt säger att de inte vill lägga ner småskolorna är inte konsekventa. I Barn- och utbildningsnämnden den 12 november var både Miljöpartiet och Kristdemokraterna för en nedläggning av småskolorna. Inget av de andra partierna, dvs C, V och SD har kommit med några andra alternativ eller förslag i nämnden under hela den tid som besparingarna har diskuterats, det vill säga sedan början av 2018.

När de andra partierna i det här läget hänvisar till att det går att ta en tilläggsbudget eller ändringsbudget betyder det att de vill flytta pengar från någon annan verksamhet i kommunen – någon annan verksamhet som också redan har ett sparbeting då kommunen ska minska sina kostnader med ca 40 miljoner de kommande åren. De talar dock inte om varifrån de ska ta pengarna eller om nämnden ska ta pengarna inom den rambudget nämnden har tilldelats.

Om nämnden ska ta besparingen inom sin egen verksamhet så kommer det att sänka kvaliteten i verksamheten då det skulle betyda att vi får säga upp lärare eller annan pedagogisk personal. Detta skulle antagligen resultera i att vi inte får ta del av statsbidrag motsvarande 20 miljoner de kommande åren. Andra alternativ som inte skulle drabba kvaliteten i undervisningen kan vara kraftiga nerdragningar i verksamheter såsom kulturskola, familjecentralerna, fritidsgårdarna och nattbarnomsorgen.

Det är dags att de som vill bevara småskolorna bekänner färg och talar om hur de ska stå upp för kvaliteten i alla kommunens skolor och varifrån de ska ta pengarna för att finansiera verksamheterna i Ramsberg med 22 elever i F-5, i Rockhammar med 14 elever i F-3 och förskolan Lönngården med 7 förskolebarn.

Socialdemokraterna och Moderaterna i Barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun

Linda Svahn (S), ordförande
Pär-Ove Lindqvist (M), ledamot
Zaki Habib (S), vice ordförande
Linda Andersson (S), ledamot
Kent Wanberg (S), ledamot
Tomas Klockars (M), ersättare

12 Comments

 1. Självklart, skall pengarna tas från den ”tärande sektorn” !

  Vad är tärande ?

  Folk, som kasserar in lön, i form av skattemedel, utan att prestera godtagara resultat.

  Vi har en drös med folk, som lever gott på kommunal verksamhet,(ryggdunk) och kallar sig konsulter, mm fantasirika titlar.

  Den kommunala chefskompetensen, är tydligen så låg att man måste ha någon att hålla i handen, dvs två stycken för att prestera ett resultat.

  Här skall man spara, skicka hälften till Arbetsförmedlingen, (om den finns kvar) och låt ungarna få bra skolgång

 2. Att allt åt alla har spelat ut sin roll börjar en del förstå.
  Under den stora flyktingvågen 2013-2015 betalade Socialnämnden gladeligen upp till 6.000:-per dygn för HVB placeringar vilket blir 180.000 per person på en mån.Det här drabbade naturligtvis annan verksamhet inom nämnden.
  När sedan kommunen fick tillbaka en del av kostnaderna från Migrationsverket valde kommunen att investera dessa pengar i fler idrottsanläggningar.
  Vad är kostnaden för underhållet per år för dessa?
  Kostnader för invandringen är inget politikerna vill diskutera.Men att det är enorma kostnader förstår dom som vill förstå.Dom som inte vill förstå tror fortfarande att det är en investering.Dom här investeringarna har fått kommunernas kärnverksamheter i fritt fall.En investering ska ge avkastning vilket nu är upp till bevis för politikerna.Här kan den ekonomiska avkastningen användas för att bevara byskolorna.
  Eftersom Oppositionsrådet Per-Ove L.(M) sitter i knät på (S) kan hans lön bli ett tillskott för byskolorna.
  Någon har tidigare nämnt att L.kommun inte tagit emot några flyktingar i år.Men hur många har flyttat in genom PUT:Permanent uppehållstillstånd och kommunplacerade.
  EBO:Eget boende rätt att bo var man vill.
  Familjeåterförening.
  Det har byggts både bostads och skolmoduler. Konstig politik när det ska sparas på lokaler.Men det gäller nog bara landsbygden.
  Genom att lägga ner byskolorna tror (S)och (M) att fler elever i årskurs 9 blir behöriga till gymnasiet.
  Varför behöver eleverna i 9an så mycket extra resurser till pedagoger och speciallärare?
  Har skolan brustit i undervisningen tidigare? Ni ställer barns behov mot varandra med er politik.
  När det ska sparas bör man först titta på alla verksamheter som inte är lagstyrda.
  Om ni lyckas få bort byskolorna vad blir nästa drag?
  Blir det gatubelysning,plogning,återvinningskärlen, soptunnorna,posten och hemtjänstens tur att läggas ner på landsbygden?
  Kanske blir landsbygden ödelagd.Men har kommunen bostäder åt alla i centralorten?
  Var tror politikerna att maten kommer från?
  Dom här besparingarna har varit kända och diskuterats i BUN sedan början av 2018.
  Varför tog inte C,V och SD upp detta som en valfråga ni har suttit i BUN under hela perioden utan att reagera.
  Det här kunde ha påverkat valresultatet i kommunen.

 3. Frågan om landsbygdsskolornas framtid handlar inte bara om skolorna i sig. Det handlar om landsbygdens utveckling och framtid. Lindesberg är en landsbygdskommun. Därmed är det här en fråga som bör stötas och blötas i en betydligt större och bredare krets än bara i BUN. Att stressa fram ett i beslut i skolfrågan kan ingen vara särskilt betjänt av. Det ser snarare kuppartat ut.

 4. Det stora problemet med ekonomin för skolorna är det nyligen på började skolbygget.
  Som sägs kosta 1/2 miljard. När moderata politiker säger att det kostar bara en viss procent sats av byggkostnaden så det spelar ingen roll vad bygget kostar. Man började
  med ett pris på 320 miljoner nu är det snack om 500 mijoner. Bygg rimliga byggnader så räcker pengarna även till skolor på landsbygden.

 5. Det vore nog lämpligt att kommunens politiker börjar med att se till vad som är kommunen obligatoriska uppgifter.

  Faksimil från SKL

  Kommunernas obligatoriska uppgifter
  Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
  För-, grund- och gymnasieskola
  Plan och byggfrågor
  Miljö- och hälsoskydd
  Renhållning och avfallshantering
  Vatten och avlopp
  Räddningstjänst
  Civilt försvar
  Biblioteksverksamhet
  Bostäder

  Så börja fokusera på kärnverksamheten.

  Nu vet jag inte vad Arena hallen kostar, men när det byggdes fans det resurser. Förmodligen belastar den ekonomin en del.
  Det står ingenting om att kommunen skall bekosta en konstgräsplan för 3 miljoner.
  Vidare vore det intressant att få ta del av hur mycket försäljningen av bostäderna inbringade.
  Redovisa öppet varför kostnaderna har ökat. För varje år så skall det sparas, ni nämner ju 40 miljoner.
  Enligt Stefan Löfven (S) för ca 2 år sedan, så var ju kostnaderna för invandringen en utgift på kort sikt, för att sedan vara en förtjänst lite längre fram. Borde vi inte vara där nu om inte så ganska snart, eller?

 6. Jo, precis så här komplex är frågan om kommunal ekonomi. Jag respekterar att ni går ut med den här debattartikeln. Önskar att ni hade svaren, men eftersom ni ändå pekar på frågorna som måste hanteras så kanske det går att hitta en lösning om partierna orkar och törs samarbeta – trots att det blåser halv storm i skolfrågan.
  Man kan väl tillägga att den här kommunen skiljer sig inte från det absoluta flertalet kommuner i hur man försöker hantera ekonomin – man försöker upprätthålla hög kvalitet men till rejält minskad budget (se https://tankesmedjanbalans.se/ ). Det kommer såklart inte att fungera här heller. Dock skiljer sig Lindesbergs kommun på en väsentlig punkt: Den är betydligt dyrare att driva, på grund av geografin, än många andra kommuner som t ex Nora och Kumla.
  Någon liten ödmjukhet ska man allt ha när man kritiserar politikerna i BUN, det är trots allt de som försöker stå fram och ta ansvar.

 7. Ett litet bidrag till ekonomiskt tänkande, kan var det här !

  Polisen storsatsar i Bergslagen, men tvingas agera taxichaufförer, för att forsla klientelet till häkte och div trams.

  Ungar, skall transporteras runt i bussar, så det måste gå bra att skjutsa runt tjyvar och knarkare.
  (givetvis med AC och värme.

  Skaffa några fångbussar, som rullar i Bergslagen och transportera in dom i större parti.

  Fångarna skall vara fastlåsta, med beväpnad vakt och sen behöver man ett släp med vapenkassun, för förvaring av knark, vapen och sprängämnen.

  Tänk vad koldioxidutsläppen minskar. En grej för MP ?

 8. Vad har C, V och SD gjort i frågan om landsbygdsfrågorna mellan 2014-2018?
  Jag bor på landet utanför Ramsberg och jag har inte hört att någon av dessa drivit kampanj för utvecklandet för någon småskola som nämns vilket gör mig förundrad.

  Jag står inte bakom S och M förslaget om nedläggning men de ger ändå mycket fakta i frågan om hur saker ligger till vilket övriga partier inte gör, jag är kluven i frågan.

  C borde kunna leverera bättre som säger sig vara ett Landsbygdspartiet men inget har de gjort för dessa små orter under tidigare mandatperiod, V och SD har jag ingen förhoppning på att få klara bud från tyvärr utifrån tidigare debattinlägg de presenterat.

  Populismen har satt sig djupt hos dessa partier som inte kommer med konkreta förslag över hur saker och ting ska lösas utan bara kastar ur sig saker utan någon som helst tanke.

  Trevlig helg

 9. Vart pengarna till en fungerande skola för alla ska tas ifrån?
  Varför inte börja i andra änden och undra varför skatteinkomsterna inte växer med antalet medborgare.

  Men det är väl dags att göra indragningar för de grupper som det förut aldrig dragits in på. Jag talar om migrationen, där hör man aldrig talas om några indragningar trots att man vet att det är en grupp som är oerhört kostsamma och där det ständigt skjuts till nya pengar utan något som helst problem. Där finns många många miljoner att hämta utan att det märks, jag är väl insatt i dom kostnaderna så jag VET att det skulle inte vara några problem.

  Sen så kan man undra varför det ska dras ner miljoner VARJE år inom verksamheter som skola, vård och omsorg.

  Som skattebetalare så har vi rätt att kräva att ALLA bidrar, ingen ska komma undan o få gå hemma o enbart åtnjuta stora bidrag utan minsta lilla arbetsinsats.

  Det talas så mycket om mångfald och att den är så viktig, då är väl mångfalden skolor lika viktig eller hur!

  Med tanke påhur många miljoner som andra kommuner är tvugna att bidra med till Linde genom det kommmaunalautjämningssystemet så är det enbart pinsamt att inte ekonomin går ihop då andra kommuners skattebetalare håller denna kommun ovanpå vattenytan.

  Det finns miljoner att spara på ett enkelt sätt, men törs ni politiker göra det? Eller ska vi skattebetalare bara se på hur allt blir sämre ave enda anledning att politiker inte törs göra det som behövs?

 10. Jag trodde att vi valde politiska ledare med visioner. Det här inlägget visar att varken S eller M har några ledare med visioner. Här har man fått en budgetram från tjänstemännen och väljer att börja plocka med kostnaderna, som om det vore det enda man kan göra. Vid nästa val kan vi rösta på tjänstemännen i kommunen istället.

 11. Flr det första borde man väll bromsa en del byggande i kommunen, jag tycker att flöskiga vårdcentraler och annat inte bör innebära minskad kvalitet i skolan. Gör om gör rätt

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.