Små åtgärder för skjutbana

LINDESBERG. Munkhyttans skjutbana har varit miljöriskklassad sedan år 2000 och Lindesbergs kommun har nu, på anmodan från Bergslagens miljö- och byggförvaltning, låtit göra en riktig undersökning av riskerna.

Området har kraftigt förhöjda halter av bland annat bly, men några andra åtgärder än skyltning och information anses inte nödvändiga.

Att det finns miljöproblem med äldre skjutbanor är knappast något lokalt fenomen, men eftersom Länsstyrelsen riskklassat Munkhyttans skjutbana i den största riskklassen (Mifo 1) måste en fördjupad undersökning göras.

När nu den gjorda undersökningen presenterats är resultaten knappast förvånande. Halterna av bly, antimon och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) ligger över de riktvärden som anges. Framför allt är värdena för bly och PAH höga på den del av skjutbaneområdet som rymmer lerduvebanan, men detta är fullt logiskt. Fram till 2006 användes blyhagel och lerduvor innehållande PAH. Numera är lerduvorna miljövändliga och stålhagel har ersatt blyhagel.

Utredningens slutsats är att vissa hälsorisker finns för människor som vistas i området. Miljörisker påtalas också, men utredarna gör bedömningen att risken för en spridning är små. En begränsad användning av marken, information i form av skyltar samt skriftlig information till aktiva skyttar anses vara tillräckligt.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.