Socialdemokraterna i Hällefors vill ha campus kvar

INSÄNDARE/DEBATT. I raden av debattinlägg för att Campus Grythyttan och restauranghögskolan ska vara kvar i Grythyttan är det nu Socialdemokraterna i Hällefors tur. En flytt av restauranghögskolan skulle gå stick i stäv med målet ”Hela Sverige ska leva”, skriver Socialdemokraterna, genom ordföranden Susanne Grundström.

Restauranghögskolan är viktig för Hällefors kommun!

”Platsen Grythyttan är väldigt viktig för själva utbildningens status. Det faktum att man har en utbildning från Grythyttan är en fin stämpel som väger tungt i branschen när man söker jobb.”

”Det finns nog en risk också att det blir mer anonymt om vi studerar i Örebro. Här bor och studerar vi på en och samma plats. Det är mer speciellt mot om vi skulle bo i en storstad allihop. Gemenskapen främjas av att vi är här i Grythyttan och denna gemenskap gör också att vi lär oss mer under utbildningen tror jag.”

Ovanstående citat är hämtade ur en artikel om studenternas upplevelse av Grythyttan som studieort och har uttalats med anledning av att Örebro universitet just nu utreder framtiden för Campus Grythyttan och restaurang- och hotellhögskolan. Orsaken är kraftigt minskat söktryck till utbildningarna och stora renoveringsbehov av Måltidens hus där verksamheten är förlagd. Vi respekterar naturligtvis att en utredning görs, men vi oroas precis som många andra över vad som händer sedan. Många har på olika sätt argumenterat för att utbildningen ska fortsätta vara förlagd till Grythyttan, studenter, lärare, politiker på olika nivåer, m fl. Vi socialdemokrater är glada för alla goda krafter som på olika sätt visar engagemang och god vilja till att utbildningen ska få vara kvar i kommunen och vi delar de farhågor som finns både för utbildningen själv men också för vår kommun.

Hällefors kommun är en landsbygdskommun och när nu ”Hela Sverige ska leva” så går ju själva tanken med en flytt av utbildningen från Grythyttan till Örebro stick i stäv med det målet. Många års slit och kreativitet ligger bakom etableringen av restauranghögskolan i Grythyttan. Måltidens hus och utbildningen har haft och kommer fortsätta ha stor betydelse för vår kommun. Låt utbildningen vara kvar i Grythyttan!

Vid sidan av restaurangutbildningen var, det numer nedlagda projektet, ”Formens hus” också betydelsefullt för landsbygdskommunen Hällefors. Men, det som under en rad år byggdes upp av kommunen i samarbete med andra aktörer inom branschen försvann efter en konkurs som dåvarande politisk majoritet inte hade kraft att förhindra. Nu har ju kommunen inte makt över Örebro universitet på samma sätt, men nog vore det synd om restauranghögskolan försvann från Grythyttan pga. att kommunen inte kraftsamlar för att förhindra en flytt av utbildningen från vår kommun.

Hällefors kommun var delaktig i arbetet med att få en högre utbildning för restaurangbranschen förlagd till Grythyttan på många sätt, mycket möten och diskussioner, mobilisering av politiken men också ekonomiskt, i ganska stora mått mätt utefter vår lilla kommuns möjligheter. Vi tycker därför att det är helt naturligt att kommunen också ges möjlighet att vara delaktig i det här skedet. Vi socialdemokrater välkomnar en diskussion om vad kommunen skulle kunna bidra med, strukturellt och/eller ekonomiskt, för att Campus Grythyttan blir kvar i Hällefors.

Är det ekonomiskt stöd som behövs för att klara lokalförsörjningen för utbildning och boende på längre sikt?  Ska kommunen bidra till att det blir bättre kommunikationer som underlättar och skapar attraktivitet både för boende/pendling och en aktiv fritid i och utanför Grythyttan? 

Vi socialdemokrater anser att restauranghögskolan ska vara kvar i Grythyttan.

Vi gläds över alla goda krafter, från regeringen till det lokala näringslivet, som stödjer och arbetar med frågan.

Vi kommer stödja konstruktiva kommunala förslag/insatser som bidrar till att Campus Grythyttan lever vidare.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Hällefors
Susanne Grundström
Ordförande

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.