Strandat mellan Libo och Hyresgästföreningen

LINDESBERG. Hyresförhandlingarna mellan Lindesbergsbostäder, Libo, och Hyresgästföreningen har strandat. Parterna står långt ifrån varandra och Hyresmarknadskommittén kommer att fungera som medlare.

Lindesbergsbostäder vill ha en hyreshöjning på 3 procent och Hyresgästföreningens motbud ligger på 0,7 procent och parterna kommer inte överens. Förhandlingarna handlar om Libos bestånd på 1200 lägenheter i kommunen, där besked om ny hyra för 2018 alltså kommer att dröja.

En 3-procentig höjning skulle innebära 180 kronor mer i månaden för den som har en hyra på 6000 kronor. Med 0,7 procents höjning stannar ökningen på 42 kronor.

– Det är tråkigt att vi hamnat här, säger Marcus Johansson, förhandlare för Hyresgästföreningen. LIBO:s höjningskrav ligger klart över det snitt som hittills har förhandlats fram bland företagen i Örebro län. De andra överenskommelserna har hamnat på cirka 1 procents hyreshöjning.

Posted by on 8 januari, 2018. Filed under LINDESBERG. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

13 kommentarer till Strandat mellan Libo och Hyresgästföreningen

 1. S Johansson

  11 januari, 2018 at 13:11

  Att man vill pressa ut mer pengar av hyresgästerna, är inte förvånande. Det kostar liksom !

  I Nora kör man ett löp ungefär som amöbor. Man förökar sig genom delning. Nora bostäder och Nora fastigheter, har exakt samma personer i resp ”styrelser”. (behövs två styrelser inom ”kåkförvaltningen” plus en hög med tjänstemän.

  Inte dumt tänk ! Två styrelser, betyder naturligtvis dubbla arvoden. Lite kreativ bokföring och slantarna är fixade.

  Men att hyresgästerna, skall dra veven, är nog ett socialistiskt tänk, där allmogen föder politiska adeln.

 2. sven Erik Larsson

  11 januari, 2018 at 10:42

  Förstår mycket väl att VD är lojal med bolagsstyrelsen.
  Något annat vore omöjligt. Så det har varit som så att
  LIBO tagit ut nio miljoner för mycket för brukslokaler
  och FALAB kan driva dem billigare, Att ett tapp på dessa
  miljoner inte skulle svida är omöjligt att förstå.
  VD nämner det själv i NANT
  Bolagsstyrelsen skall värna bolaget till varje pris.
  Känns inte som om styrelsen har gjort det i nuläget.
  LIBO har kö till lägenheterna. Allt uthyrt utom golf-
  husen där det sägs stå några tomma, Ekonomien borde vara
  god.
  Ägarstyrelsen får väl kliva fram och förklara hur det
  inte kan hänga ihop .Nio miljons tappet påverkar inte
  LIBO s krav på tre procents hyreshöjning

 3. Roger Sixtensson

  11 januari, 2018 at 09:06

  …..ååååå så hälsar vi Jante välkommen, eller pseudonymet ”Sixten Rogersson” som hen har valt att gömma sig bakom.

  – Hyror höjs inte för att bekosta tjänstebilar, inte för vd eller någon annan i LIBO och FALAB.
  – Tjänstebilar i våra bolag är kostnadsneutrala för företaget. Den person som innehar en av de tjänster som erbjuds tjänstefordon kan, efter löneavdrag, erhålla fordon som är miljöklassat enligt skatteverket. Lönen sänks motsvarande totalkostnad som företaget har för motsvarande fordon. Samtliga fordon leasas. Det positiva för individen är effekten som arbetsgivaravgiften gör i ekvationen. Därför förmånsbeskattas också individen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga tjänstebilsförare får jobba för att förtjäna sitt fordon, vi håller oss till lagar & förordningar och det belastar inte hyresgästerna.
  – Den XC90 undertecknad har förmånen att framföra kostade långt under den miljon som pseudonymet tycks tro.
  – Vår tjänstebilspolicy kan fås vid förfrågan.

 4. Roger Sixtensson

  10 januari, 2018 at 22:04

  Ett citat från vår nationalidol Ingemar Stenmark ligger nära till hands……

  -Ägardirektiven skrevs/skrivs av tjänstemän, konsulter och revisorer för att godkännas och beslutas av politikerna.
  -Ägardirektiven i Lindesbergs bolagskoncern är beslutade med en bredare politisk enighet än den herr Larsson tycks tro.
  -LIBO:s hyresgäster drabbas inte av hyresjusteringen på knappa 9 miljoner som var möjlig att genomföra då ägandet av lokaler flyttades från LIBO. Detta för att renodla LIBO:s fastighetsportfölj. Flerbostadshusen/hyreslägenheterna måste bära sig själva utan att ”dopas” med lokalhyresintäkter. Det vi vill är att få en hyreshöjning för 2018 som täcker en del av de kostnadsökningar driften av lägenheterna står för. Detta för att även fortsättningvis erbjuda ett tryggt boende som beskrivs i vårt svar från kl 13.40 idag.
  -Politikernas generella oskuld är inte upp till oss att utreda. Vad vi dock kan tydliggöra är att de politiker som sitter i fastighetsbolagens styrelse, med ett strikt personligt ansvar, gör ett otroligt bra jobb. Alltid med hyresgästernas bästa högst prioriterat.
  Appropå Ingemar Stenmark……nu får det bli lite TV och Sportnytt.

 5. Sixten Rogersson

  10 januari, 2018 at 21:36

  Man måste höja hyrorna så personer med högre befattningar kan köra dyra tjänstebilar/förmånsbilar… eller?
  Hur man man tillåta att VD för det kommunala bostadsbolaget LIBO kör en stor dyr SUV, en Volvo XC90 T8 som kostar över en miljon?

  Tjänstebilen/förmånsbilen är den klassiska statussymbolen och det är företrädesvis män som kör den.
  Det är ett tecknet på att du är framgångsrik. Och naturligtvis är det bekvämt att bara plocka ut en bil,
  i stället för att spara ihop till den – eller kämpa med dyra räntor och amorteringar.

  Den tiden borde vara förbi när en stor och fin bil är arbetsgivarens kvitto på att du har gjort ett bra jobb.
  Det är något att fundera över både för dem som fattar beslut om löneförmåner och för lagstiftare som reglerar löneförmåner.

  Hur ser tjänstebil/förmånsbilspolicyn ut i kommunen och dess kommunala bolag ut egentligen?

 6. Eva Henebäck

  10 januari, 2018 at 20:22

  Fakta kring Norabostäder / Nora Fastigheter

  Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB är två separata aktiebolag där Norabostäders verksamhet främst består av uthyrning av bostäder och Nora Fastigheters verksamhet främst består av uthyrning av lokaler.

  Kvarteret Bryggeriet ägs och hyrs ut av Nora Fastigheter och påverkar därför inte Norabostäder eller dess hyresgäster.

  Inga hyresintäkter/kostnader förs mellan bolagen, att bostadshyresgästernas pengar skulle försvinna in i Nora fastigheter är alltså en uppfattning som är helt felaktig.

  Alla intäkter stannar i bolagen då ägaren, Nora kommun, inte tar någon utdelning från bolaget.

 7. Sven Erik Larsson

  10 januari, 2018 at 20:15

  Politiken skriver direktiv för bolagen. Att socialen
  fick minskad hyra med nio miljoner är ingen tillfällighet. Ägarnas direktiv står S o C för.
  Försök inte inbilla mig att politiken är oskyldig.
  Tappet för LIBO på nio miljoner får hyresgästerna
  stå för.

 8. S Johansson

  10 januari, 2018 at 14:06

  Roger Sixtensson

  Mycket snygg skrivning !

  I Nora fungerar det så att Norabostäder, gör affärer med Nora fastigheter, utöver egna fastighetsaffärer, sk ”ryggdunkare” som inte har med hyresgästernas väl och ve att göra.(underhålla av befintligt bestånd)

  Man laborerar alltså med pengar, Hyresintäkter mellan bolagen. Hyresgästernas pengar försvinner mao in i Nora fastigheter, som bla sysslar med kvarteret Bryggeriets olika affärer, krog, ölbryggeri, flyktingbostäder mm.

  Ett kommunalt bolag, skall vad jag förstår endast syssla med bostäder för skattebetalarna och inte driva andra verksamheter för ”de närmast troende” !

 9. Roger Sixtensson

  10 januari, 2018 at 13:40

  Vi fortsätter att tillrättalägga fakta:
  – LIBO:s budgeterade besparing i egen verksamhet plus en 3% hyresökning landar på ett netto av 7,4 miljoner.
  – Politiken har inte sänkt några hyror i LIBO, dessa är ett resultat av LIBO och FALAB:s anpassning till ägardirektiven. Ett beslut fattat av styrelsen på inrådan av företagsledningen.
  – Utav den skattehöjning på 1 krona som beslutades i slutet av 2012 ”fick” LIBO noll kronor!
  – Ägaren/kommunen har aldrig tagit ut någon utdelning/vinst ur LIBO.
  – LIBO behöver 3% för att garantera företagets långsiktiga och hållbara ekonomi. Då kan vi ge våra hyresgäster en kvalitativ bra förvaltning med ett underhåll på en rimlig nivå i ett tryggt boende. Det går inte att vidmakthålla en god nivå på ovanstående med 1%-ig hyresökning när alla kostnader som drabbar företaget stiger med 2-9%.
  – Hyran hos oss erläggs för att vi skall klara av ovan beskrivna förutsättningar för det trygga boendet vi erbjuder. Ägaren/kommunen har, som ovan nämnts, aldrig tagit någon utdelning från LIBO. All vinst återförs till fastigheterna och därmed hyresgästerna.

  ”Hem för alla. Hela livet”

 10. Förundrad

  9 januari, 2018 at 22:30

  Hyrorna höjs väl för att kommunen ska kunna ta ut max i aktieutdelning/vinst för att bekosta andra verksamheter.
  Och varför ska LIBO ha tre gånger så mycket som andra i hyreshöjning kan man undra!
  Först så betalar LIBOS hyresgäster skatt till kommunen…sen får ni betala samma saker en gång till genom hyran(ja vinsten tar ju kommunen ut o lägger på samma verksamheter som ni betalat skatt för redan en gång)

 11. Sven Erik Larsson

  9 januari, 2018 at 19:56

  Lägger vi ihop önskad hyreshöjning och LIBOS
  egen besparing hamnar vi på nio miljoner.
  Lika mycket pengar som politiken tog från LIBO
  När de sänkte socialen hyror.
  Sist politiken var inne och rörde i hyrorna kostade
  Det 30 miljoner.1krona i skattehöjning som gick
  direkt till LIBO

 12. Roger Sixtensson

  8 januari, 2018 at 16:38

  Vi känner att ett par kommentarer är på sin plats…

  Att det kommunala bostadsbolaget agerar ”vinstdrivande” är i lag tvingande.
  I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag står det att läsa:
  ”2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).”
  Vilket gör att vi måste yrka på en hyreshöjning som garanterar ett resultat för att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad. Detta för att vi skall ha förutsättningar att leverera ett tryggt boende till våra hyresgäster med möjligheter till en acceptabel underhållsnivå.
  Sedan är uttalandet från Hyresgästföreningen ett tragiskt exempel på anledningen till att vi strandat. ”LIBO:s höjningskrav ligger klart över det snitt som hittills har förhandlats fram bland företagen i Örebro län. De andra överenskommelserna har hamnat på cirka 1 procents hyreshöjning.” Vi har förgäves försökt fått hyresgästföreningen att titta på vår budget, våra förutsättningar att nå en långsiktig trygghet för våra hyresgäster. Det vi får till svar är just jämförelser med andra utan någon grund i våra förutsättningar i Lindesberg.

 13. S Johansson

  8 januari, 2018 at 11:53

  Mja !

  Det kommunala Bostadsbolaget, agerar som ett vinstdrivande företag.
  Kommunala SK BOLAG, finns till för att ordna bostäder åt innevånarna, eller ?

  Bolaget finns INTE till för att generera vinster åt ”direktionen”, i form a fallskärmar, lyxbilar och andra förmåner.

  Med vinstintresset, som främsta morot inom Libo, Norabostäder, är det nog dags för Socialiststyret, att tänka en gång till !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.