Sverigedemokraterna svarar LR

INSÄNDARE/DEBATT. Nu svarar Sverigedemokraternas Jari Mehtäläinen på det debattinlägg som Lisbeth Fasth skrev för några dagar sedan som ordförande för Lärarnas Riksförbund, LR. Läs Mehtäläinens debattinlägg här.

Svar till LR angående småskolor

Verksamheten vid Rockhammars skola har minskats under den föregående mandatperioden. Vi ser med oro på denna utveckling då vi anser att byskolorna är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bo på de mindre orterna. Vi tycker inte heller att det är lämpligt att små barn måste resa långa sträckor för att komma till skolan. Därför är det viktigt att byskolorna får vara kvar.

För att underlätta rekrytering till byskolorna avsätter vi medel för ett lönetillägg till de lärare som arbetar på dessa skolor. På så vis kompenseras lärarna för extra restid och de kostnader det medför att arbeta på platser där kollektivtrafiken inte är utbyggd. Avsikten är att locka fler behöriga lärare att söka tjänster där det idag är få sökande. Satsningen omfattar även vikarier.

Inte minst för att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna; skolan måste få kosta pengar. Vi måste sluta tänka kortsiktigt och i stället se skolan och våra barn och ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara och om möjligt utöka antalet befintliga bygdeskolor

Sverigedemokraterna prioriterar först och främst trygghet för barn, unga och gamla, därefter satsningar i övriga verksamheter.

Sverigedemokraterna har uppmärksammat att kostnaderna i vissa delar av förvaltningen ökat mycket under senare år, men att detta inte alltid inneburit att kvaliteten ökat i samma utsträckning. Kommunen bör därför göra en övergripande genomlysning av hela förvaltningen och utreda vilka områden som kan effektiviseras utan att det sker på bekostnad av servicenivån gentemot invånarna.

Det finns ingen ”snabb-fix” som kommer att ge en positiv utveckling av kommunens ekonomi, men med vår budget finns det en möjlighet att minimera skadan och på sikt komma i fas. Vi skjuter fram investeringar och lägger besparingar på det vi inte anser är kommunens kärnverksamheter för att satsa mer på det vi anser är prioriterade områden. Framförallt satsar vi på de områden som direkt påverkar våra kommunmedborgare.

Med Sverigedemokraternas budget uppnås det som brukar kallas för god ekonomisk hushållning. Samtidigt skapas utrymme för att öka det egna kapitalet, d.v.s. kommunens egna medel. Sverigedemokraternas budget innebär både social trygghet och ekonomiskt ansvarstagande på riktigt.

Antalet elever i grundskolan växer. Trots det har Barn- och utbildningsnämnden ålagts stora besparingar. Samtidigt har skolan ålagts att förbättra elevernas resultat- och måluppfyllelse. Sverigedemokraterna anser att detta är en mycket omöjlig ekvation. Mindre medel men större krav går helt enkelt inte ihop. Vi skjuter till 10 milj till skolan i vår budget för att ge förvaltningen en rimlig chans att arbeta med de uppdrag de har tilldelats.

Jari Mehtäläinen

Vice gruppledare Sverigedemokraterna Lindesberg

6 Comments

 1. Är det ingen som undrar, varför småpartierna och SD
  går framåt i opnionsundersökningar ?

  Kan bero på att visst sunt förnuft finns på den kanten, i motsats till tomma löften.

  Noras marsch i utförsbacken, liknar sovjet på 90-talet. Skiten rasade ihop och det var köer till precis allt.

  Byggare i Hällefors känner tydligen av de kalla fläktarna, när alla hyresgäster, skall få en plats att odla kål på.

 2. Det är beklämmande när Socialdemokraterna ser barn som kostnader, men samtidigt ser Irja Gustavsson(S) en konstgräs plan för 3 miljoner i Frövi som en investering.
  Detta synsätt belyser hur de styrande politikerna handskas med våra skattemedel.
  Investerar man i små skolorna så kommer det att generera framtida avkastning i form av trygga barn.
  Emedan en konstgräsplan är en kostnad som aldrig ger någon framtida avkastning.
  Så synsättet som Socialdemokraterna i Lindesberg har på hur skattemedel skall användas ger vid handen att dom inte förstår skillnaden mellan kostnad och investering.

 3. Fagert tal från läktaren.
  Hur har SD tänkt att få igenom sin budget?
  Lösningarna för framtiden ligger inte i fagert tal eller löften som aldrig kan infrias, utan bredare samarbete. En hållbar ekonomi måste inkludera hela kommunen samt alla innevånare, oavsätt vart man bor.

 4. Schysst svar på en schysst ställd fråga! Svårare än så ska det väl inte behöva vara?

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.