Vänsterpartiet i Nora om lastbilar och barn

INSÄNDARE/DEBATT. I ett debattinlägg menar vänsterpartisten Therese Hoikkala att den nya majoriteten i Nora offrar barnens perspektiv i samband med beslutet att leda lastbilstrafik på en gång- och cykelväg på Hitorp. Läs Hoikkalas debattinlägg här.

Barnperspektivet första offret när Socialdemokraterna och Alliansen formaliserade sitt majoritetssamarbete i Nora

Kommunstyrelsemötet den 28 november var det första politiska mötet sedan den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Alliansen bildats i Nora. På dagordningen stod punkten ”förslag om ändring av gång- och cykelväg” som äntligen kommit uppför politiskt beslut i Nora.

Frågan om att leda tung lastbilstrafik genom ett bostadsområde, ända fram till en förskoleentré är inte en ideologisk fråga. Mer än fråga om barnperspektiv och trafiksäkerhet. Men i sin iver att visa samarbetsförmåga och sammanhållning så vägde barnperspektiv och trafiksäkerhet lätt för den nya majoriteten.

Bakgrunden till ärendet är en skrivelse från Arbetsmiljöverket där man kräver bl. a att ”personal som levererar/hämtar varor, mat, avfall mm vid förskolan Lingården kan utföra sitt arbete utan att riskera att köra på personer eller egendom i området”. Vidare kräver Arbetsmiljöverket att ”chaufförerna inte tvingas bryta mot trafikreglerna”. Dessa krav är naturligtvis helt rimliga och bra. Problemen börjar emellertid då kommunen bestämmer sig på vilket sätt man tänker åtgärda bristerna i arbetsmiljön.

I stället för att förlägga sophanteringen vid vändplanen på Rättarvägen och ge dispenser till lätta varutransporter samt att trafiksäkra området ur ett barnperspektiv så väljer man ett obegripligt alternativ. Nora kommun ansöker om detaljplaneändring för att göra om Hitorps mest använda gång och cykelväg till gata med syfte att utan att bryta mot trafikregler kunna leda den tunga trafiken ända till förskolans entré.

Protesterna lät naturligtvis inte vänta på sig. Samtliga sakägare motsatte sig Lastbilsgatan, samtliga omkringliggande bostadsrättsföreningar gjorde detsamma. Under en vecka i juli 2017 samlades ca 150 namnunderskrifter in på Hitorpsområdet som protest mot planerna och HSB Brf Linåkern överklagade detaljplaneändringen till högsta instans.

Nu gäller inga tidigare utfästelser

I samråd och granskningshandlingar i samband med planändringen bedyrar kommunen vid flera tillfällen att man har för avsikt att trafiksäkra aktuell gång- och cykelväg efter planändring. Man går till och med så långt att man antyder att hela syftet med planändringen är att trafiksäkra området ur ett barnperspektiv. Man informerar om breddning av gatan, flytt av gatlyktor och separering av den oskyddade gång- och cykeltrafiken mm. Dessa handlingar har Samhällsbyggnadsnämnden och Mark- och miljödomstolen fattat sina beslut på. Nu när detaljplaneändringen vunnit laga kraft gäller inga tidigare utfästelser.

Äntligen kom så frågan upp till politiken i Nora och ett stort fel kunde äntligen läggas till rätta, men vad händer? Det enda förslag till beslut som fanns var att bygga en vändplan, ta pengar till åtgärden av medel avsatta till konstgräsplaner och komplettera med en bom för att bromsa cykeltrafik!

Lastbilsparken får återigen göra skäl för namnet

Lastbilsparken på Hitorp kommer återigen att få göra skäl för sitt namn. Inte på grund av att kommunen återmonterar det lekredskap som gett parken sitt namn. Nej framöver, i Socialdemokraternas och Alliansens Nora, så får parken sitt namn pga att barnen i området måste samsas med riktiga lastbilar på sin gång- och cykelväg när det är på väg till parken, förskolan och skolan.

Vänsterpartiet i Nora protesterade ochreserverade sig emot beslutet.

Therese Hoikkala
Kommunstyrelseledamot
Vänsterpartiet Nora

3 Comments

 1. Jag vill bara komplettera med att även Norapartiet reserverade sig mot det vansinniga beslutet!

 2. Måste hålla med. Hur kan det bli så här. Personerna som beslutar kan ju inte vara helt utan kontakt med verkligheten? Är det så viktigt med positioner så att sakfrågorna blir helt oviktiga?

 3. Verkar, som en del inte ännu förstått, att Nora, är en toppstyrd liten skitort,
  som regeras från ”direktionen” i Lindesberg.

  Vad barnfamiljer och andra som berörs av ”detaljplanen” och lastbilars stinkande dieselrök och grova däck på cykelbanan, är inget som berör hälsovårdsnämnd eller eller BUN.

  Däremot kan det bli svårigheter att sälja bostäder i Hitorp.

  Ett korkat beslut, som liknar Lövens, ”serviett” skrynklande. Helt utan konsekvensförstående, ungefär som nedläggningen av skolorna.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.