BERGSLAGEN. Då text, bild och annons är centrala i verksamheten för 24i kommer vi i framtiden även att kunna ta emot externa kunder inom våra specialområden. Det kan handla om produktion av kundtidningar, broschyrer eller hemsideslösningar. Har du frågor redan nu kring detta – kontakta Tomas Källberg på 072-553 24 24 eller tomas.kallberg@24i.se.