Ägartillskott till de kommunala bolagen

i INSÄNDARE/DEBATT

Av naturliga skäl undrar många varför Nora kommuns bolag, framförallt Norabostäder, har hamnat i ett läge där de behöver ägartillskott.

Därför är det rimligt att vi som har varit med ärligt redovisar vad som har lett fram till denna situation.

Helena Wilhelmsson (C) skriver i en debattartikel att ”krisen i bolagen beror på S-majoritet”.

Det är naturligtvis enklare att skylla på någon annan än att ta ansvar för de beslut man har varit med om att fatta.

Vi Socialdemokrater tycker dock att det är bättre att ta ansvar och redovisa vad som har hänt.

Norabostäder gick år 2006 till 2010 med plus.

Situationen i bolagen i dag har många orsaker. Under åren har vi fattat politiska beslut, oftast i samförstånd, som har fått inverkan på bolagen i form av minskade hyresintäkter i miljonklassen. Några exempel på det är att kommunen flyttat ur Ås ålderdomshem och Dalgården i Gyttorp.

Beslutet att utveckla Kvarteret Bryggeriet har skett i fullt samförstånd. Den satsningen, som är enhälligt politiskt beslutad i kommunfullmäktige, innebär också en tuff utmaning för bolagen. Men vi var överens om att satsningen var viktig för att bevara ett kulturarv, utveckla Nora som kulturstad och också för att utveckla företagsamheten i Nora.

Ny lagstiftning gällande allmännyttiga bolag har också inneburit kraftiga förändringar.

Vi har också varit överens om att om ingen annan bygger bostäder i Nora skall Norabostäder se till att bygga. Vi har alla sett det som viktigt för att Nora ska växa och utvecklas positivt.

Ett sådant beslut, som är politiskt, kräver ekonomiskt stöd till bolagen.

Trots dessa beslut har Norabostäder levt upp till ägardirektiven till och med 2010.

Den omorganisation som sedan genomfördes under 2011, av den dåvarande sexpartimajoriteten, var Socialdemokraterna emot. Den omorganisationen har kostat bolagen cirka 5 miljoner kronor och har tärt hårt på det egna kapitalet.

Vi Socialdemokrater står för de beslut vi har varit med om att fatta. Vi är medvetna om att en del av de besluten har varit tuffa för bolagen. Det vill vi ärligt redovisa. Vi tycker det är renhårigt mot väljarna.

Nu har vi varit med i kommunstyrelsen och fattat beslut om ägartillskott, för att ge bolagen möjlighet att fortsätta utvecklas och ge Norabostäder möjlighet att bygga bostäder igen.

Vi hoppas att övriga partier i kommunfullmäktige ställer upp på samma sätt.

Svenerik Nykvist (S)

Ordförande Nora arbetarekommun

2 Comments

 1. Genomgång av det här slaget är förvånande.

  Att de sk ”bolagen” är på något, som kallas ”fisens mosse”är självklart. 99,9 % belåning gör att företagen, är i stort sett döda.

  Ute i europa kallas sådana här företeelser ”zombie
  företag” dvs döda företag, som hålls under armarna av regeringar, banker eller annat. Bolagen kräver tillskott!

  Fastighetsbolag, driver man för att tjäna pengar.
  I Nora är det omvänt. Bolagen driver man för att få skattebetalarna att finansera alla möjliga andra aktiviteter. Höga löner och extravaganser
  knäppa satsningar, kostar.

  Någon med ekonomiskt kunnande bör gå in och sanera.
  Den sk bolagsstrukturen, bör gå ut med soporna och
  Norabostäder, skall gå med vinst. De övriga sk ”bolagen”, skall som sagt gå i soporna, eftersom de inte genererar 1 krona till Noraborna

 2. ”Därför är det rimligt att vi som har varit med ärligt redovisar vad som har lett fram till denna situation.” Absolut.. här kommer lite fakta från en som tagit del i efterhand: Norabostäder har 650 lägenheter. Uthyrningsgraden är 98%. Ca 150 lägenheter hyrs ut årligen, genomsnitt 12 per månad. I Sverige finns 53 allmännyttiga företag i samma storleksklass (500-999 lgh)Soliditeten i bolaget har stadigt sjunkit från 5,7% år 2000 till 3,2% 2012-08 (undantagna är åren 2002,2003,2004,2005 då förvärvet av Gyttorps centrum skedde.)Lånefinansieringen har under samma år gått från 89,2%-99,9%. Jämfört med andra bolag i samma storleksklass ligger vi dåligt till. Då har ofta de företag med sämst ekonomisk ställning höga vakanstal vilket ej Norabostäder har. Inte heller har vi legat i fas med underhållet sedan 2008 jämfört med genomsnittet i landet. Vad gäller hyror ligger bolaget på 30 kr under snittet i länet per kvadratmeter och 80 kr jämfört med övriga landet. Bilden av Norabostäder har genom åren varit att ”företaget gått bra”, den bilden ändrades när vi fick insyn. Vad och vem i styrelsen som visste vad kanske vi aldrig får veta, men självklart faller ett tungt ansvar på ”inner circule”. Vem som satt där vet vi alla. Att ni var emot förändringen vet vi också. Ingen i sexpartikoalitionen trodde nog att förändringen skulle vara gratis,samtidigt har vi idag lägre lönekostnader som mer ligger i fas jämförelsevis. Att konditionen på bolaget var så dålig trodde nog ingen. Dessutom, om vi ska vara ärliga står dryga miljonen på uppgraderingar av administrativa system som varit eftersatta och upplupna räntor som inte bokförts rätt 2010.
  Pia-Maria Johansson Centerpartiet

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.