Alternativ S-artikel från Jansson

i INSÄNDARE/DEBATT

NORA. Socialdemokraten och före detta politikern Thomas Jansson har reagerat på den debattartikel Solveig Oscarsson publicerade på 24i under måndagen. Som replik har Jansson skrivit en alternativ artikel – så kunde en S-artikel ha sett ut.

 

Vad man kunnat önska sig av en debattartikel från (S) i Nora

Det har kommit ett antal debattartiklar från olika delar av S, M, V-majoriteten den senaste tiden och på måndagen kom en från den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden som skulle visa varför Socialdemokraterna i Nora ser på kommunens framtid med tillförsikt.

Det är mycket som saknas för att åtminstone jag ska känna samma tillförsikt och tro på att Nora är på rätt väg. Så här är några saker som jag hade velat se i den programförklaringen. Kanske diskuteras delar redan inom politiken men i så fall ska man förmedla det så att även vi vanliga Norabor känner att det blåser åt rätt håll.

Så här hade en socialdemokratisk debattartikel som vill förmedla framtidshopp och tillförsikt kunnat se ut:

”Snabba säkra kommunikationer till och från Örebro är tillsammans med en ökad inflyttning de två viktigaste förutsättningarna för att Nora ska få resurser att bli en ännu bättre kommun att leva i.

Därför har vi, avseende kommunikationer, bjudit in Trafikverket och andra berörda parter till Nora för att sätta ned foten och avkräva ett svar på frågorna om hur stort engagemanget från deras sida egentligen är och hur realistiskt det är med en framtida länspendel. Istället för att bara sitta på perrongen och vänta på att tåget kanske kommer till Nora arbetar vi parallellt med en plan för att förbättra möjligheterna att pendla med bil eller buss till Örebro.

Vi kräver som ersättning för en eventuellt utebliven eller kraftigt framskjuten tågförbindelse att även sträckan Lilla Mon – Frövikorset blir en vajerförsedd 2+1 väg och att man tittar på att inrätta speciella bussfiler sista biten fram till resecentret i Örebro för att förkorta restiderna. Säkerheten och möjligheten till tidsvinst på länsväg 244 mellan Gyttorp och Lilla Mon måste också prioriteras.

Vi inser att vi måste bygga ett nytt äldreboende i Nora. Lokalerna i Tullbackagården är inte längre ändamålsenliga för att uppfylla de höga krav som vi ställer på boende för våra äldre och som arbetsplats för vår personal. Därför kommer vi att bygga ett nytt marknära äldreboende och/eller bygga ut Hagbyängar med ett utökat totalt antal platser för att möta det allt större behovet av bra boenden för våra äldre.

I den utredning som vi tillsatt för att se över den framtida organisationen av skolor och förskolor kommer vi också att titta på ett alternativ som sträcker sig förbi traditionella alternativen bevarande av befintliga skolor och centralisering. Kan det inte på 10-15 års sikt finnas möjlighet att erbjuda både och?

Kanske ska vi erbjuda alla barn skolskjuts till valfri skola i kommunen så att föräldrar på riktigt kan välja den typ av skola de vill att deras barn skall gå på. Valen behöver då inte handla om att man måste välja den närmaste skolan eller den enda skolan som politiken tycker att vi har råd med. Kanske visar sig kostnaderna så höga att det är orealistiskt men med de satsningar vi gör på nyinflyttning och kommunal service tror vi att Nora kommer att bli en kommun som har råd med satsningar. Då vill vi åtminstone ha ett underlag som gör att vi har möjlighet att prioritera mellan olika lösningar.

För att göra det möjligt för Norabor att bo kvar i kommunen och att locka till oss nya Norabor är det viktigt att kunna tillhandahålla attraktiva tomter för bostadsbyggande. Det bästa och lämpligaste område vi har för nybyggnation är det mellan Hagby och Åsbosjön, vi kommer därför att där erbjuda ett stort antal tomter för villor och flerfamiljshus. Tillsammans med en ny väg ut till Gyttorpsvägen, Lv 244, tror vi att blir ett mycket attraktivt natur- och sjönära bostadsområde med ypperliga pendlingsförbindelser mot inte minst Örebro.

Att flytta äldreboendet från Tullbacka skulle frigöra fastigheter i centrala Nora. Dessa kan säljas till ett privat bostadsbolag  eller byggas om till bostäder av Norabostäder som med den ekonomiska förstärkning kommunens kapitaltillskott inneburit har ännu större möjligheter att satsa på bostadsbyggande.

Eftersom det viktigaste är att det byggs fler bostäder måste detta prioriteras framför planer på idrottshallar och arenor. Visserligen behövs också fler och modernare anläggningar för idrott och kultur men Nora måste komma in i en positiv spiral av inflyttning och ökade skatteintäkter för att vi ska ha möjlighet att satsa på detta. Och då tror vi att bostadbyggandet är rätt ände att börja i.

Ett bra boende, bra kommunikationer, en bra skola och barnomsorg är tillsammans med vissheten om en trygg ålderdom också den bästa näringspolitik kommunen kan erbjuda för att behålla och locka hit nya företag.

För att spara pengar och effektivisera kommunens förvaltning och politiska organisation har vi beslutat att tillsätta en utredning som ska vara klar före valet 2014. För att kunna spara pengar på politiken redan innan den utredningen är klar kommer vi att dra ned antalet kommunalråd till två heltider. En och samma person blir ordförande i Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämnden, detta leder inte till oklarheter eller behöver stöka till det i organisationen. Tillsammans med att vi genomför vi den tidigare föreslagna minskningen av oppositionsrådstjänsten till en halvtid visar vi att även politiken bidrar till besparingar och effektiviseringar.”

 Thomas Jansson
Socialdemokrat och föredetting

 

 

 

12 Comments

 1. Jag tycker verkligen inte att Thomas åsikter är fel. Åsikter är alltid bra och det vore bra att många fler hade det. Det är ju det som Solveig efterfrågar. Men man måste väl som Thomas också ställa sig frågan varför mina partikamrater inte lyssnar på mej? Kanske är det på samma vis som jag uppfattar Thomas. Solveig kommer med en bra artikel som Thomas i princip sågar och kommer direkt med ett eget alternativ. Den har samma innehåll men med lösningarna klara. Solveig förklarar hur man först planerar att göra en genomlysning, sen vill man ha lyssna på invånnarna i Nora för att sedan börja att bygga.För min egen del känner jag detta mer tilltalande. Sen förstår jag inte kopplingen till vad mina åsikter har med min svärson att göra?

 2. Jaa,jag är Per Andreassons svärmor. Min dotter som en gång i tidiga tonår var med och väckte SSU i Nora och tillika var distriktsordförande i SSU, träffade i väldigt unga år sin Per. Tack och lov att hon träffade en pojkvän som även han var intresserad av samhällsfrågor och politik. Jag är mycket glad över detta,
  Nu är ju min dotter 45 år fyllda sen någon dag tillbaka och Per ytterligare några till år över 45.
  De tänker numera sina egna tankar och agerar efter egna viljor.
  Själv är jag inte längre varken medlem eller aktiv inom något parti. Men jag är verkligen nöjd med det jobb som Per gör!

 3. Kan det vara så att Thomas Jansson kanske försökt lämna sina åsikter till sina partikamrater men dessa inte velat lyssna? Ingen enskild människa kan kräva enbart dess åsikter skall tas i beaktande. Men ibland kanske det beror hur tankar idéer tas emot. När den personen i det här fallet Thomas Jansson, vill uttrycka sina tankar i andra media för han känner så starkt för Nora och sina idéer, drar vissa personer värja direkt. Är det inte så att människor med tankar och idéer om framtiden som är till gagn för Nora skall tas tillvara?

  Åsa Leek Noraborna har valt ett fullmäktige det är det ända direktvalda församlingen i en kommun. Sedan väljer fullmäktige till uppdrag så som kommunstyrelsensordförande.

  Lyssna tänk och ta tillvara idéerna som framkommer i artikeln

 4. Vem är Åsa Leek? Nån sade att det är Bun-ordföranden Per Andréassons svärmor. Så kan det väl inte vara. Ett kommunalråd måste väl kunna prata för sig själv.

 5. Bästa Bergjanne.
  Jag lämnar mina åsikter till det demokratiskt valda kommunalrådet,Solveig Oskarsson.
  Hon efterfrågar kontakt och synpunkter i sin artikel.Samtliga frågor som Thomas skriver i sin alternativartikel finns med i det som Solveig skriver om att politikerna i Nora ska arbeta med.
  Som socialdemokrat kan väl Thomas lämna sina synpunkter och sina framtidsvisioner till Solveig?

 6. Thomas har lämnat socialdemokraterna i Nora! Hans reaktion på Solveigs debattartikel är helt ok.Alla får ha en åsikt,även jag! Alla får vi boende I nora ha synpunkter på våra politiker och vi har demokratiska val. Vi har i en demokrati valt Solveig därför att vi ser henne som en kunnig,sansad och duktig företrädare för oss.
  Hoppas att Thomas lägger ett medborgarförslag angående sina framtidsvisioner.

 7. Vad menar du Åsa Lek. Det är bra att flera talar om vad dom vill ska hända i Nora. du säger inget om det som står i insändare utan skriver något helt ovesäntligt. När har Nora innevånarna valt Solweig före Thomas och vad ha det med det här att göra. Och måste man ställa dom båda insändarna mot varann är det tydligt vem som har ideerna och framtidstankarna. Det är inte alla socialdemokrater som tycker att det fungerar bra i Nora och partiet. om du bara visste hur det pratas om den här ledningen.

 8. Människorna i Nora valde av någon anledning Oskarsson som kommunalråd före Jansson.

 9. Egentligen är skillnaden mellan Oskarsson och Janson den att Oskarsson förmedlar en lägesrapport, medan Jansson berättar om sin vision för Nora. Jag tycker att båda har sitt berättigande. Det vore bra om flera partimedlemmar i de olika partierna berättade om sina visioner. Utan framtidsvisioner kommer Nora att vara en kommun i stagnation. 2014 är det val och det är intressant att veta vad man vill med framtiden i Nora.

 10. Nu fick Oscarsson och Nyqvist nått att bita i. Varför hoppade Jansson av s? borde varit kvar…

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.