Barn- och Utbildningsnämnden i Nora: Verksamhet utan styrning och med ett ekonomiskt lättsinne

I revisionsberättelsen för år 2012 riktade revisorerna allvarlig kritik mot Barn- och utbildningsnämnden: De skrev ”detta tyder på brister i Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska kontroll.” I november 2012 lämnandes en prognos för helårets resultat på + 0,8 mkr. Det blev -1,8 mkr. En prognosavvikelse på – 2,6 mkr på mindre än två månader. Nämnden förmår inte heller detta år hålla sin budget. Prognosen är ett underskott på 3,7 mkr.

Elever har under flera år flytt den kommunala grundskolan i ökande takt. Av årets prognostiserade underskott uppges 2,7 mkr komma från att flykten ökat ännu mer än vad budgeterat för och att man inte vidtagit åtgärder. En häpnadsväckande passivitet.

Under flera år har det varit välkänt att förskoleplatser saknas till följd av bl. a. efterfrågetoppar under året. Trots detta lägger man ned och t.o.m. säljer förskolor som fungerat bra och som varit omtyckta av barn, föräldrar och förskollärare. Exempelvis skulle Svanen, som kommunen fått som gåva, kunnat få fortsätta som ett komplement till övriga förskolor.

Vid senaste kommunstyrelsen framförde kommunalrådet paniklösningar för att lösa bristen på platser i förskolan. I dagarna har vi fått veta, att kommunalrådet valde den absolut dyraste lösningen. Man har köpt en villa för 1,95 mkr, som behöver anpassas och renoveras. Svanen såldes nyligen för 1,075 mkr. Hyran för den nya förskolan är 55 tkr/månad. På tre år torde hyran bli mer än en miljon högre än för Svanen.

Man har föreslagit köp av designade skrivbord till personalen. Ytterligare ett exempel på ekonomiskt lättsinne.

För oss vanliga medborgare framstår kommunalrådets agerande och brist på fokus som mycket märkligt. Vi i Norapartiet anser att verksamheten skall bedrivas med god framförhållning i planeringen, välgrundade beslut samt ordning och reda i ekonomin.

Frågan om hur ett oansvarigt beteende hos ett kommunalråd skall hanteras är inte bara en fråga för S och dess stödparti, utan för alla Noras partier. Det är en fråga om legitimitet för den kommunala självstyrelsen och den lokala demokratin. Det gäller förtroendet för den kommunala sektorn.

Vi uppmanar det Styrande partiet att se till, att det finns ett kommunalråd, som förmår leda och styra nämndens verksamhet utifrån barns och elevers behov, fastställda mål samt budgetdisciplin.

Nora 2013-11-11
Karl-Holger Sjöberg
Jan Rylander
Johan Lundqvist
Rutger Ahlbeck

13 Comments

 1. Kan det vara så att dessa politiker är av modell äldre och inte småbarnsföräldrar? Nuförtiden är det ganska vanligt att småbarn inte lämnas ensamma hemma när föräldrar arbetar och studerar. Jag tror till och med att det finns en lag som reglerar hur länge som en kommun har på sig att skaka fram en förskoleplats. Kanske dessa herrar skulle ”skugga en förskollärare” några dagar – det går inte in så många fler barn i befintlig verksamhet.
  Om vi läser i Nora kommuns avtalskatalog – som jag tror även politiker kan titta i så finns Input, Israelssons möbler och IKEA som företag med där kommunen kan köpa inredning som kontorsmöbler ifrån. Om vi tar Ikea som ändå vill höra till det billigare alternativet så har alla deras möbler designats av möbeldesignare. Vilka möbler är inte det? Kanske ni behöver veta vad ni själva syftar på? Var möblerna dyra? eller designade vad var problemet? Feldesignade?
  Vilken smäll NP politikern i BUN fick av sina egna – inte ens tillfrågad och inte ens medförfattare. Sådant gillas inte – taskigt.

 2. De flesta lösningar måste väl ha blivit billigare. Nu fick BUN vända sig till Norabostäder som ska köpa ett hus och sedan hyra ut det till BUN. Norabostäder ska bekosta en anpassning, vilket nog blir dyrt, och sedan utgår man säkert från att värdet på villan sjunker. Alltså räknar man med att finansiera ungefär en miljon och på två år och det blir ungefär 42000 i månaden plus drift. En sån beräkning görs förstås bara mellan två parter som leker med samma pengar i samma sandlåda. Knappast affärsmässigt.

 3. ”Vid senaste kommunstyrelsen framförde kommunalrådet paniklösningar för att lösa bristen på platser i förskolan. I dagarna har vi fått veta, att kommunalrådet valde den absolut dyraste lösningen.”

  Detta är vad ni skriver och jag ställer frågan än en gång, vilka andra billigare lösningar hade man att välja på?

 4. Med den framförhållning, som vi påtalar som såväl naturlig som nödvändig skulle såväl Svanen som Gammelgården funnits att tillgå. Nu fattar man beslut, när nöden är som störst. Paniklösningar kostar pengar.

 5. Camilla Andersson-Larsson.

  Relevant upplysning, att antalet barn är och har varit konstant.

  Orsaken till köpet av villan för 2 miljoner, är alltså inte ett behov av fler förskoleplatser.
  Eftersom hela historien är underlig, finns det en annan orsak till villaköpet.

  Vilken ?

 6. Än en gång svepande antydningar om en sanning som bara Norapartiet verkar sitta på.

  En enkel fråga till Rutger Ahlbeck: Vilka billigare lösningar fanns att tillgå när nämnden fattade sitt beslut (Svanen och Gammelgården var sålda innan nämndmötet så de svaren kommer du inte undan med?

 7. Tack Camilla
  Med dina två inlägg styrker du det som vi i Norapartiet påtalar, dvs dålig styrning, kort framförhållning, bristande uppföljning, bristfällig analys, ofullständiga beslutsunderlag samt ekonomiskt lättsinne. Det är i huvudsak dylika förhållanden som gjort Nora till en av Sveriges absolut fattigaste kommuner på mindre än trettio år.

  Det finns fler än de två faktorer som du nämner vad gäller budgetering av förskoleplatser. Det anmärkningsvärda är att tillgängliga fakta inte används, utan plötsligt står kommunalrådet där med stirrig blick och föreslår en paniklösning. Fastighetsbolaget hade andra billigare lösningar än de du nämner. Med lite framförhållning skulle även fd förskolan Gammelgården mitt i stan kunnat vara ett alternativ.
  Vid kommunstyrelsemötet, som föregick senaste fullmäktige, kunde kommunalrådet inte svara på frågor rörande den då konstaterade budgetavvikelsen, utan meddelade att det skulle ske på fullmäktige. Kommunalrådet kom inte på fullmäktige, utan skickade dit sin förvaltningschef. På i princip samtliga frågor sa denne:”Det vet jag inte”. Till slut begärde du Camilla ordet och meddelade att det visst fanns svar på vissa av frågorna och att de varit uppe i nämnden. Förvaltningschefen såg mycket bevärad ut. Det du gjorde med ditt oskyldiga anförande var att skapa insyn i nämndens funktionsätt. Ni i V har tidigare skapat klarhet genom inlägg i fullmäktige. I ett känt fall fick M sitta med ”Svarte Petter” och så var ni ute ur samarbetet. Vi uppskattar att ni visar politiskt mod.

 8. För snålt ställda ramar Bosse? Vi får anpassa verksamheten efter ett mindre antal elever istället eller göra Noras skolor bättre så att föräldrar väljer inte väljer friskolor och skolor i andra kommuner. Jo, det är faktiskt politikernas och nämndens ansvar.

 9. När jag läser Norapartiets debattartikel så ser jag det som uppenbart att budgetramarna för BUN är alldeles får snålt ställda. ”Det fria skolvalet” och den interkommunala ersättningen kan ju knappast Barn och utbildningsnämnden lastas för.

 10. S. Johansson

  Det är inte fler barn nu i förskolan än för ett par år sen, det är i snitt 100 barn/år och den siffran har varit kostant i flera år. Förvaltningen har årligen kontakt med bvc för att kolla hur många barn som föds varje år!
  Det som skapat det stora trycket på förskolan nu är att barn är på förskolan längre tider än förut.

 11. Camilla Andersson-Larson

  Att det ”plötsligt” blir en anhopning av förskolebarn, tyder på dålig insikt, i hur barn blir till.

  För det första tar det ca 9 månader. Sedan ett antal år, innan de blir förskolebarn.
  BUN, har alltså missat, inte förstått att så fungerar det i verkliga livet,(inte i det kommunala) Man har inte begripit den utveckling som barn helt naturligt har.

  Och så står man med en hög ungar ! ”Det var det jävligaste, det hade jag inte en aning om.” och
  så blir man helt desperat och så blir det som det blir.

 12. Jag blir chokad när jag läser denna insändare av Norapartiet som är full av felaktig sakinformation. Om Norapartiet hade diskuterat med sin representant i Barn-och utbildningsnämnden, Bertil Roden, hade ni kanske haft lite mer insikt om läget, istället för att slänga ur er felaktigheter.

  Här kommer lite Fakta:
  Förvaltningschefen för Bun, hade tagit fram tre förslag för lösning på kön till förskola nu i Januari, det ena var att köpa in myrstacken, vilket skulle ge en hyra på Max 55tkr/månad,ev billigare, beroende på hur mycket rust som behövs. De andra två förslagen var att ställa baracker antingen på Hagby eller vid lärkeskolan. Att hyra dessa baracker skulle kosta 94tkr/månad.Alltså betydligt dyrare månadshyra än myrstacken.
  Förskolerektorerna hade tittat på alternativen och gjorde bedömningen att huset myrstacken var det bättre alternativet för att bedriva verksamhet i, plus att det var den snabbaste lösningen eftersom för att ställa upp baracker behövs bygglov m.m. som försenar prossesen.

  Svanen diskuteradesunder mötet och förvaltningschefen informerade om att om Norafastigheter hade haft kvar byggnaden hade det krävt väldigt mycket rust för att kunna nyttja den som förskola, både ur arbetsmiljö synpunkt och för själva verksamhetens skull.

  Allt detta hade Norapartiet vetat om man deltagit på mötet, ni är ju trots allt det största oppositionspartiet och för faktiskt ut lön från Nora kommuns skattebetalare!

 13. Intressant att revisorerna TÖRS vara negativa. Då måste det ha gått långt över styr. Det har med andra ord ingen styrning alls. Eller styrning ned i de egna fickorna.

  Ledningen av BUN har drabbats av hybris, när de kommit i kontakt med pengar.
  Om man sätter igång och granskar kvitton, a lá Josefsson, så blir det säkert värre. Ingen bra julklapp för Noraborna.

  Sen om revisorerna tordes ge sig på bolagen och bryggeriet, skulle många skattekronor i framtiden bli sparade, om man orkade sparka ut penningförbrukarna och i stället skaffade folk, som har förmåga att tjäna pengar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.