Bedrövligt, tycker Norapartiet

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Norapartiet är duktiga på de formella reglerna inom Nora kommun och kritiserar här i en debattartikel bygglovshanteringen med tanke på kommunens företagsranking. Läs debattinlägget här.

Politiken måste sätta ned foten

Nora kommunstyrelses uppsiktsplikt gällande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som den 15 juni 2022 redovisat bland annat en viktig punkt nämligen:

·       Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen ser att de behöver fokusera på kommunikations- och utvecklingsarbete internt och externt.

Att detta är en viktig fråga för Nora kommun som har den näst sämsta placering nämligen 289 i företagsrankningen av alla 290 kommuner.

I detta fall förstår man företagarnas missnöje med agerandet gällande plan och bygglovshanteringen, här kan nämnas ett exempel som berör Nora stadskärna.

Det gäller en byggnation av bageri och glashytta vid kvarteret Residenset i förlängningen av Rådstugugatan ned till vagnverkstaden vid järnvägsområdet.

Området som är aktuellt ligger inom områdesbestämmelserna för Nora stadskärna antagen maj 2010.

Områdesbestämmelserna skall:

·         Säkerställa riksintresset för kulturmiljön K33 centrala Nora.

·         Underlätta hanteringen av bygglovfrågor.

·         Skydda kulturvärden och den unika helhetsmiljön som finns i Nora stadskärna.

·         Ge kommunen möjlighet att påverka bebyggelsen utvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär och särdrag.

·         Bidra till en god utformning av yttre miljöer för allmän mark och tomtmark.

·         Bevara och utveckla en måttfull blandning av olika verksamheter som handel, hantverk, kontor, boende m m inom Nora stadskärna.

·         Områdesbestämmelserna anger inte någon byggrätt, men det råder heller inte något byggnadsförbud.

·         Områdesbestämmelserna preciserar inte heller utformningen av ny bebyggelse och markanvändning.

·         I normala fall krävs inte någon detaljplan, utan områdesbestämmelserna täcker in detta. 

Vi inom Norapartiet tycker att det är bedrövlig hantering och förstår förtagarnas irritation över hur Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen är verkligen i behov av att fokusera på kommunikations- och utvecklingsarbete internt och externt.

Här i ovannämnda hantering av en företagares vilja till utveckling av Nora stadskärna med en verksamhet som bageri, glashytta är skrämmande och man tror inte det är sant. Här måste politiken sätta ned foten.

Norapartiet

Jan Rylander      

Lars-Erik Larsson

6 Comments

 1. En fundering. ”Områdesbestämmelserna skall: underlätta hanteringen av bygglovsfrågor”. Det borde ju lika gärna kunna betyda underlätta för ett Nej som för ett Ja.

 2. Att ta med möjligheten att överklaga i ett beslut är en av grunderna i en rättsstat. Eftersom det det är en myndighetsutövning så medföljer en bilaga där det står hur man överklagar. I bygglovsärenden har även grannar rätt att överklaga. Har man då fått ett bygglov godkänt utan ett tydligt lagstöd så kommer det att falla i nästa instans.
  Det går nog att svara i procent hur många överklaganden som blir ändrade, men siffran är irrelevant eftersom varje ärende i sig är unik. Varför ärendet inte blev godkänt eller återtaget av den sökande kan jag återkomma till när sökanden vill att jag ska göra det.

 3. Då kanske vi kan få veta av Tommy Kragh varför de inte fick bygglov? En småföretagare som vill öppna butik i Nora låter ju suveränt. Att liksom ta med möjligheten att överklaga redan i beslutet verkar inte särskilt tillmötesgående. Hur många som överklagar får beslutet ändrat? Svara gärna i procent.

 4. Ok, då gör vi ett nytt försök. Menar ni med er text att nämnden skulle ha varit tydligare mot sökanden varför den inte har fått sitt bygglov, eller mot allmänheten i allmänhet?
  Vet du om sökanden har gått vidare med sin ansökan efter att den; enligt er, inte har fått förklaring till varför den inte fått godkänt? Om inte vet ni varför sökanden inte gjort det?
  Vet inte hur det är i det här fallet, men allmänt är det så att man kan välja att gå vidare med sitt ärende om man känner att man vill pröva det trots förslag till avslag. Det är även så att eftersom det är en myndighetsutövning, så ska ärenden prövas mot tidigare prejudikat. Om det ser ut som att ett bygglov skull falla vid ett eventuellt överklagande ska handläggaren föreslå avslag.
  Sökanden är välkommen att höra av sig till mig om den vill prata vidare om ärendet.
  Jag håller för övrigt med om att det nog skulle vara passande i befintlig miljö, men det betyder inte per automatik att man för bygga.

 5. Tyvärr Samhällsbyggnadsnämndens Bergslagens ordförande, läser man texten lite noggrannare så börjar det med:
  Vi pratar inte om godkännande, hinder att bygga, eller att nämnden jävlas.
  Vi kan bara konstatera att det finns en viktig parameter nämligen texten
  Områdesbestämmelserna skall: underlätta hanteringen av bygglovsfrågor
  Det räcker med den propån och då kan man fråga om Ni har uppfyllt den texten.
  Men vi förstår er situation när man läser att ert behov av fokus på kommunikations- och utvecklingsarbete internt och externt är viktigt och att det är en del kvar att göra.
  Jan Rylander Norapartiet

 6. Insändaren börjar med ”Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen ser att de behöver fokusera på kommunikations- och utvecklingsarbete internt och externt.”
  Vilket är korrekt; Det är ett av våra viktigaste utvecklingsmål och vi jobbar på det. Men att godkänna allting bara för att sökanden vill det är inte rätt väg att gå.

  Att sedan kopiera en text från områdesbestämmelser är inte något större bevis på att man är duktiga på formella regler Tomas. Ser ingenting i texten som kan härleda till att det ärende som Jan och Lars-Erik skulle godkännas. Är andemeningen i texten att det inte finns något hinder att bygga och att nämnden endast jävlas med byggherrar som får avslag? Om det är så en del politiker pratar om myndighetsutövning som bygger på diverse lagkrav så kanske det också kan vara en liten parameter till placeringen.

  Tommy Kragh (S)
  Ordförande
  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.