Bengt Magnusson: Det finns brister

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Landsbygdspartiets Bengt Magnusson funderar i ett debattinlägg över hur verksamheten fungerar vid särskilt boende vid Hagby ängar i Nora kommun. Magnusson menar att man brister i information och insyn. Läs debattinlägget här.

Hur fungerar särskilt boende vid Hagby ängar i Nora?

2017 kunde vi i media ta del av information om allvarliga missförhållandena på Tullbackagården i Nora och det var försämring av omsorgen som berodde på hög personalomsättning och som i sin tur hade lett till att rutiner hade brustit. Senare har vi kunnat ta del av missförhållanden i andra kommuner, i Lindesberg vid Tallåsen och avslöjanden om hur människor på vård- och omsorgsboendet Berggården i Örebro inte fick den vård de hade rätt till.

Men hur fungerar det vid Hagby ängar i Nora? 

I slutet av augusti i år inkom skrivelser för kännedom och åtgärd rörande boende vid Hagby ängar till Nora kommun från anhörig. Skrivelserna var ställda till socialchef, kommunstyrelsens ordförande, medicinskt ansvarig sjuksköterska, biståndshandläggare, enhetschef, sjuksköterska vid boendet och till mig som ledamot i socialutskottet.

I skrivelsen beskrivs missförhållanden och allvarliga problem på ett boende vid Hagby ängar, vilket handlade om brister rörande matrutiner, att inte ordinationer följdes, att hjälpmedel inte användes, fall nattetid och brist på aktiviteter för de boende som gör deras dagar händelselösa.

Vid inflyttning rekommenderades anhöriga att inte besöka brukaren den första tiden på boendet, detta för att brukaren skulle vänja sig med boendet och besök skulle göra brukaren orolig. Denna idé torde väl vara lika befängd som när föräldrar för decennier sedan avråddes besöka sina barn på sjukhus, för att barnen inte skulle bli oroliga och ledsna. I dag vet vi att relationer och trygghet är av största vikt vid livsförändringar och boendet borde i stället erbjuda anhöriga att vara med och ge trygghet så mycket som möjligt vid inskolningen på boende. Särskilt med tankar på att många som flyttar till särskilt boende har demens och därmed olika kognitiva svårigheter.

Som ledamot i socialutskottet vill jag diskutera vad som beskrivits i den inkomna skrivelsen, få ställa frågor och få vetskap om situation på Hagby ängar, om förhållningssätt, hur det särskilda boendet fungerar, men har blivit tydligt avvisad av socialutskottets ordförande med hänvisning till rådande sekretessbestämmelser.

Visst är det så att sekretess gäller inom vården, för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslagen). Uppgifterna är ju redan röjda genom den inkomna skrivelsen och det är fullt möjligt att fråga anhöriga om lov att få prata om hur det varit.

De frågor som har ställts är: Har verksamhetsansvarig haft kontakt med anhörig och pratat om den inkomna kritiken? Hur kvalitetssäkras verksamheten vid de särskilda boendena i Nora kommun? Har en Lex Sarahanmälan gjorts?

På den första frågan, om kontakt med klagande, kan jag själv svara att Nora kommun har varken bekräftat att skrivelsen till de olika mottagarna har inkommit eller haft kontakt med anhörig som framfört synpunkter och klagomål på vården.

I Förvaltningslagen anges att frågor från enskilda, skall besvaras så snart som möjligt. Myndigheter som fått en förfrågan från en enskild måste alltid lämna svar.

Nora kommun har upparbetade rutiner för hur avvikelser skall hanteras, men nämner inte med ett ord, hur de skall fullfölja de regler som finns i Förvaltningslagen, vilket gäller för alla kommunala myndigheter.

För att kommunens verksamhet ska hålla god kvalitet borde det vara av stor betydelse att hantering av framförallt kritik hanteras snabbt. Alla synpunkter, idéer och klagomål bör kunna möjliggöra och uppfattas som möjligheter att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten?

I delårsberättelserna för Nora kommuns särskilda boende skrivs: ”Tillsammans med den enskilde ska vi göra skillnad och stärka möjligheterna till ett självständigt, meningsfullt och tryggt liv.”

Utifrån vad som framkommit i inkommen skrivelse är så inte fallet. Det finns brister i omvårdnaden och kommunen underlåter att fullgöra sin kommunikationsplikt.

Vi politiker har det yttersta ansvaret för att våra äldre har ett tryggt, säkert och bra boende, men då måste vi som politiker också få möjlighet till insyn i vad som händer. Därför blir det inte bra när kommunalrådet, som tillika är ordförande i socialutskottet, förhindrar insyn eller tiger om kända missförhållanden.

Bengt Magnusson

Landsbygdspartiet oberoende, Nora

4 Comments

 1. Man kan inte säga att (Det finns brister ) om man inte har varit på plats non gång eller tar en titt på våran svåra och fantastiska jobb vi gör och många utmaningar vi går igenom.
  Vårat jobb är personcentrerat och det betyder att den boendet är i centrum och vi gör allt möjligt att göra deras dagar bra .
  Vi gör inte mirakel här men vi gör hur mycket gåt vi kan .

 2. Vid inflyttning rekommenderades anhöriga att inte besöka brukaren den första tiden på boendet, detta för att brukaren skulle vänja sig med boendet och besök skulle göra brukaren orolig. Denna idé torde väl vara lika befängd som när föräldrar för decennier sedan avråddes besöka sina barn på sjukhus, för att barnen inte skulle bli oroliga och ledsna. I dag vet vi att relationer och trygghet är av största vikt vid livsförändringar och boendet borde i stället erbjuda anhöriga att vara med och ge trygghet så mycket som möjligt vid inskolningen på boende. Särskilt med tankar på att många som flyttar till särskilt boende har demens och därmed olika kognitiva svårigheter.

  Detta är väl snarare rutin ”överallt ” och inget speciellt för Nora kommun. Det är väl för att trygga brukaren och få en lugn start.

 3. Vi personal som jobbar på Hagby Ängar finns för att svara på allt till de som behöver veta hur fungerar på boendet.
  Jag känner till den situationen och jag kan säga att ingenting av de saker inte stämmer men vi har försökt att göra våran bästa med stor förståelse till att följa den anhörigas vilja att inte komma på besök så att den anhörig fick vila.
  För mer om att det är skrivet på den insändaren som sagt vi finns att förklara om allting.

 4. Ansvariga politiker
  Ta en dag för att följa med en dag med en personal på Habyängar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.