ETTAN - page 346

Skolfrågan blev återremitterad

i ETTAN/LINDESBERG
Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M), överst till höger, fick se sitt förslag bli skickat på återremiss. Den store segraren är Ulf Axelsson (V), överst till vänster. Övriga som argumenterade för en återremiss var Jonas Kleber (C), Per Söderlund (SD), Inger Griberg (MP), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD) och Anders Persson (LPo).

STORÅ. Som väntat fick Socialdemokraterna och Moderaterna inte igenom nedläggningen av byskolorna i Ramsberg och Rockhammar. Samtliga övriga partier yrkade på återremiss och kritiken var besvärande. Frågan var klar redan innan kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet…

Läs vidare

Gå till Toppen