INSÄNDARE/DEBATT - page 67

Placeholder
Posted on

Hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas

Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas. Detta överensstämmer också med den Utvecklingsstrategi som 2012 beslutades av kommunfullmäktige i Lindesberg. I strategin anges bl.a. att ”såväl stad som landsbygd ska… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Svar på Fransson och Hildings insändare

Jag förstår inte riktigt Er insändare men det är ju inget unikt, vi brukar ha olika uppfattningar om saker och ting då och då. Och det är ju helt i sin ordning, precis som det… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Svenskens kunskap om självhushåll sjunker

Det puttrar runt om i Europa och världen. Jag vill påstå att framtiden aldrig tidigare har varit så svår att förutsäga som i dag. Exempelvis räknar vi med att transporter, kommunikation system, energiförsörjning och så… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Ingen inbjudan till Reinfeldt!

Ljusnarsbergs Kommun med 4850 innevånare är en av de små kommuner på landbygden, som fått stå som mottagare för ett stort antal asylsökande under de senaste åren.  Migrationsverket har över huvudet på kommunen gjort upp… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Sluta slösa med medborgarnas pengar!

”Häng med på det som händer i Nora” skrev den nya majoriteten, Socialdemokrater och Moderater, försommaren 2013 i ett utskick till kommunens invånare. I utskicket lyfte de fram Glasstorget och Trängbo Camping. Vad har då… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Visst är det bra med valfrihet

Sverige har infört LOV som ett alternativ till upphandling:  Therese Hoikkala skriver  ”Om LOV införs så får kommunen som huvudman bara kontrollera att kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget följs, men däremot får de inte kontrollera frågor som… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Hoikkala svarar Vilhemsson

När detta skrivs är beslutet i socialnämnden redan fattat, det blev tyvärr ett beslut om att införa LOV i Nora. Slutgiltigt kommer detta beslut tas i kommunfullmäktige så småningom. Helena förfäras över socialdemoktaternas föråldrade synsätt… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Öppet brev till socialnämnden 6 februari 2014

Den sjätte februari ska socialnämnden i Nora fatta beslut gällande LOV (lagen om valfrihet). Efter den utredning som gjort visar det att det inte är ekonomiskt försvarbart att endast införa LOV gällande servicetjänster utan förslaget… Läs vidare

Placeholder
Posted on

Centerpartiet vill ha närodlad politik

Torsdagen den 6/2 ska socialnämnden i Nora besluta om formerna för införande av LOV. Socialförvaltningen föreslår, efter en gedigen utredning, att införa LOV, inte bara inom servicetjänsterna (som kommunfullmäktige beslutat) utan även inom omsorgstjänsterna. Vad… Läs vidare

Placeholder
Posted on

31 eller 21 i fullmäktige?

En lagändring gör det nu möjligt för mindre kommuner att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 ledamöter. Ljusnarsbergs Kommun har idag 31 ledamöter i fullmäktige och skulle kunna minska antalet till 21. Vid 2010… Läs vidare

Gå till Toppen