Centern väljer opposition i Nora

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Centerpartiet i Nora väljer att hoppa av de majoritetsförhandlingar som sker i Nora. Tanken var att den tidigare majoriteten skulle fortsätta sitt samarbete, men där Centern nu väljer att arbeta i opposition den kommande mandatperioden.

Centerpartiet går i opposition 2022-2026

Efter valet den 11 september så valde vi i Centerpartiet i Nora att inleda förhandlingar för fortsatt majoritetsstyre tillsammans med M, KD och S. Då de förhandlande parterna vill utveckla det politiska samarbetet åt ett annat håll än det vi förordar så har vi i Centerpartiet nu valt att kliva av förhandlingarna.

Vår ambition med att ingå i ett politiskt samarbete var och kommer alltid att vara för Noras bästa. Även om majoritetsstyret fungerade relativt smärtfritt under föregående mandatperiod hade vi gärna sett en utveckling av samarbetet. Vi anser att kommunikationen mellan de ingående partierna behövde förbättras. Samarbetet borde vara mer framåtsyftande och noga planerat för att skapa en tillräcklig framförhållning i de politiska frågorna; något som satte koalitionen i trångmål under förra mandatperioden.

Ett samarbete mellan flera partier av olika storlek bör präglas av ett arbete för gemensam nytta och inte störas av konkurrens för egennytta. Alla ingående parter måste få tillräcklig plats i ett samarbete för att kunna bidra efter bästa förmåga. Den ambitionen tycker vi har saknats i de pågående förhandlingarna.

Vi i Centerpartiet känner att vi i det framförhandlade förslaget kommer att sakna tillräckligt utrymme för att kunna få full insyn i kommunens angelägenheter. Det innebär att vi kommer att sakna förutsättning för att på ett bra sätt kunna bidra med vår kompetens och därmed sakna möjlighet till verklig påverkan.

Under förhandlingarna har det dessutom framkommit att S och M har för avsikt att även kommande mandatperiod inneha KSO posten vartannat år på samma sätt som under den föregående mandatperioden. Detta tycker vi är ineffektivt och bidrar till en onödig ryckighet i det politiska arbetet. Det bidrar även till en otydlighet för tjänstemannaorganisationen och för Noras invånare.

Därför väljer vi att avstå från att ingå i kommande majoritetsstyre och istället koncentrera oss på att i opposition tydliggöra för vår vision och ambition för ett väl fungerande och växande Nora.

Marita Simpson, (c) fullmäktigeledamot

Susanne Forserg (c) fullmäktigeledamot

Christer Gustafsson (c) kretsordförande

1 Comment

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.