De gamla socknarna blir kvar

LONNär regeringen nu landar i hur folkbokföringen ska fungera är det mycket glädjande att se att vi i Sverige även i fortsättningen kommer att ha kvar de gamla socknarna. På så sätt bevaras den lokala förankringen och en viktig del av vårt kulturarv.

Kristdemokraterna hade liksom många andra som engagerat sig i frågan invändningar mot de planer som fanns på att göra om folkbokföringen så att den bara skulle innehålla uppgifter om fastighet och kommun.

Vi ser nu att Kristdemokraterna än en gång gör skillnad och att vårt arbete har gett resultat.

Den nya lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om säger visserligen att vi i framtiden inte kommer att bli folkbokförda efter församlingar, som tidigare, men också att folkbokföringsdatabasen kommer att innehålla uppgifter om distrikt.

Dessa distrikt motsvarar den församlingsindelning som Svenska kyrkan hade vid millennieskiftet, det vill säga alldeles innan kyrkan skildes från staten.

Gränserna kommer enligt lagrådsremissen inte att ändras i framtiden.

Genom Alliansregeringens beslut kommer alltså församlingarna, som något förenklat motsvarar de tidigare socknarna, att finnas kvar.

Det här underlättar för släktforskare, för statistikinsamling och för annan forskning.

Det skapar en starkare identitet i den lokala myllan och ger bättre förutsättningar för attbevara kulturhistoriska värden.

Kyrka och stat är i Sverige skilda åt. Så ska det vara. Svenska kyrkan har gjort, och håller på med, ett omfattande arbete med att göra om sin organisation och gå ifrån den tidigare församlingsindelningen.

Det står kyrkan fritt att göra så. Statens och kyrkans gemensamma historiska betydelse för Sverige är däremot värd att föra vidare.

Inte heller minskar människors behov av lokalt identitetsskapande.

Jag har varit orolig för att det småskaliga och lokala skulle förlora i betydelse om sockenindelningen skulle försvinna från offentliga register.

För mig som kristdemokrat är det viktigt att i dagens globaliserade samhälle ha med det lokala perspektivet och att värna det arv som vi har till uppgift att föra vidare till kommande generationer.

Nu finns en lösning som gör att socknarna bevaras.

Jag och alla andra som vill värna det svenska kulturarvet gläder oss över regeringens tydliga besked.

Lars-Axel Nordell rikdagsledamot (KD)

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.