Debatt: 133 föräldrar protesterar mot besparingarna

INSÄNDARE/DEBATT. I ett öppet brev mot besparingarna inom barnomsorgen i Nora kommun har inte mindre än 133 föräldrar skrivit under. Föräldrarna har fyra kkrav till de styrande politikerna. Läs det öppna brevet här.

Vi föräldrar till barn inom förskoleverksamheten i Nora kommun har nu fått nog!

Öppet brev till Noras kommunalråd Tom Rymoen och Solveig Oscarsson, t f skolchef Karin Björkman, förskolerektorer Stina Myrén, Sophie Nylén och Ann-Kristin Andersson samt styrande politiker i S, M, KD, C och L

Som ett led i besparingar inom barnomsorg har ni i de styrande partierna beslutat att den pedagogiska omsorgen Solkatten från 1/7-21 inte längre ska bedrivas i kommunal regi. Den 24/2-21 beslutade ni dessutom om så låga ersättningsnivåer att föräldrarna inte har möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten i egen regi. Som nästa led i besparingarna föreslår ni nu att Soltunets förskola ska läggas ned. Detta trots att det finns ett konstaterat behov av fler förskolor framöver. Ni styrande politiker vill spara på Noras barn, men ni vill inte lyssna på Noras skattebetalande föräldrar.

Med anledning av att det är mycket svårt att få till en dialog med styrande politiker och skolledning skriver vi istället ett öppet brev med våra gemensamma synpunkter.

 1. Vi är emot nedskärningar inom förskoleverksamheten och barnomsorgen i stort. Vi vill se att möjligheterna till alternativa sparförslag helt har uttömts innan något beslut fattas om att göra besparingar på barnen. Vi vet att det har funnits alternativa budgetar från oppositionspartier där det istället gjorts andra besparingar.
 2. Vi kräver att ni börjar kommunicera med oss. Vi vill att ni svarar på våra mail och telefonsamtal, inte bara formella svar genom en kommunikatör.
 3. Vi kräver att ni tar Barnkonventionen, som är svensk lag sedan 1/1-2020, på allvar och säkerställer att barnets bästa blir vägledande i beslut som rör barn. Vi vill också se ordentliga barnkonsekvensanalyser vid alla förslag om beslut som negativt påverkar våra barn. Det är för sent att – som ni planerar gällande Soltunet – göra en barnkonsekvensanalys när beslut redan är fattat.
 4. Vi kräver att ni, inför beslut om eventuella nedskärningar inom förskoleverksamheten, först har riktiga medborgardialoger där samtliga föräldrar i kommunen och även andra kommuninvånare har möjlighet att delta och lämna synpunkter. Detta förutsätter också att vi får information i förväg och ges möjlighet att ta del av det underlag som ligger till grund för förslagen.

Dalkarlsbergs förskola:

Malin Elvin, Oscar Elvin, Julia Ericsson, Sofia Pettersson, Fredrik Skager och Josefin Wikström

Gyttorps förskola:

Anna Alfredéen, Anna Eriksson och Helena Karlsson

Hagbyängens förskola:

Elin Bergwall Hammarlund, Veronica Carlsson, Agnes Fodor, Jesper Hallor, Madelene Hallor, Viktor Hedén, Jonathan Jarl, Hanna Karlsson, Emma Norsell, Anna Saers, Johannes Saers, Linda Wright och Emelie Yourstone

Järnboås förskola:

Camilla Holm, Ida Larsson, Gustav Rosengren, Pernilla Rosengren, Zandra Rymal, Mateja Verhnjak Møller och Emma Weberg

Järntorgets förskola:

Elin Duberg, Isabella Holmqvist Lind, Sumia Idris och Robin Pettersson

Lingårdens förskola:

My Andersson, Johan Hagberg, Nathalie Hilmarth, Helena Jägerquist, Lisa Ståhl, Maria Thoreson, Nicklas Thoreson och Malin Vestberg

Marstrandshagens förskola:

Emelie B Johansson, Emma Karlsson, Andreas Löthgren, Emma Löthgren och Michaela Ndreca

Förskolan Sagoskatten:

Camilla Andersson Larsson, Kristina Bornedal, Emma Håkansson, Frida Härdell, Emma Jansson, Klas Kock, Emmelie Lagemyr, Therese Lindqvist, Oliver Nilsson, Victor Nilsson Martín, Jimmy Norelius, Amanda Pedersén, Ida Pettersson, Sanna Rauséus, Sabine Sundström, Marika Wahlström, Ulrika Westholm, Amanda Wikström och Karin Åhman

Soltunets förskola:

Daniel Björkdahl, Johanna Björkdahl, Ida Eriksson, Dan Flack, Karin Flack, Andreas Ghandi, Emma Gunnarsson, Oskar Gunnarsson, Jennie Johansson, Sara Kleist, Erika Lindahl, Alexandra Mathisen, Christer Mathisen, Erik Mathisen, Sebastian Mattson, Per-Åke Pettersson, Carolina Sköld, Fredrik Svensson, Kristoffer Vikström, Åsa Vikström, Johan Westring, Johanna Westring, Emil Åsling och Sandra Åsling

Södra Haga förskola:

Björn Andersson, Peter Axelsson, Jonas Bergström, Maria Bergström, Alice Bäckström, Helen Engberg, Frida Gustafsson, Jonatan Sandberg och Linda Sandberg

Förskolan Sparvugglan:

Ida Fransson, Jessica Gardtman, Andreas Johansson, Tom Larsson, Sanna Nilsson, Alf Rikner, Therese Rikner och Therese Wester

Solkatten, pedagogisk omsorg:

William Askerlund, Sandra Axelsson, Hampus Hagman Evensson, Maria Hagman Evensson, Isabella Hagos, MèHiel Högström, Maria Karlsson, Sandra Lind, Jörgen Persson, Michael Pettersson, Anneli Pinni, Patric Skager, Sanna Skager, Ulrika Skager, Emma Skoglund, Rickard Skoglund och Anders Wesström

Äventyret, Solberga förskola:

Fredrick Eriksson, Sanna Evaldsson, Lydia Gutsmann och Liselotte Lindqvist

Väntar på placering:

Josefin Andersson, Alexander Lönnström, Emma Lönnström, Per Montonen, Sabina Montonen och Cecilia Nordh

5 Comments

 1. Det David Stansvik också skriver är att Nora behöver fler som engagerar sig politiskt.
  Man får ofta höra att ett val närmare sig och att det är dags för en förändring.
  Tyvärr så är har vi ju inte så otroligt många alternativ att välja på.
  Det är inte direkt Reinfeldt och Borg som väntar.
  Hoppas på lite nya namn och personer med lite sunt förnuft i de
  politiska partierna i Nora.

 2. Är detta samma David Stansvik som ville att kommunen skulle bredda utredningen kring Karlsängsområdet att också omfatta landhockey? Där kan man prata om prioritering av kärnverksamhet…

 3. När man läser David Stansviks kloka och välformulerade inlägg känner jag stolthet över att tillhöra samma parti, Vänsterpartit!

 4. Värna välfärdens kärnområden

  Nora styrs sedan förra valet av socialdemokrater, moderater, liberaler och kristdemokrater. I december röstade de igenom sitt budgetförslag. I detta förslag aviserade de nedskärningar inom såväl förskola som individ- och familjeomsorg. De valde att beteckna sina neddragningar som ”kostnadseffektiviseringar” och ”besparingar” och utan att närmare precisera innehållet i och konsekvenserna av dessa. Syftet var att uppnå en kommunal budget i balans.
  Under en lång rad år har de flesta kommuner fått skära ner på sin verksamhet. Skatteintäkterna och de statliga bidragen har inte räckt till för att uppfylla de lagkrav som staten ställer på kommunernas budgetar och möta utmaningarna med en allt äldre befolkning.
  Vänsterpartiet, som är ett självständigt oppositionsparti, valde att lägga fram ett eget budgetförslag utan de nedskärningar som nu föreslås och att finansiera detta med en mindre skattehöjning motsvarande en knapp hundralapp i månaden för medelinkomsttagaren i Nora. Samtidigt föreslog vi sänkningar av barn- och äldreomsorgsavgifterna för de med låga inkomster. Vänsterpartiet reserverade sig mot kommunfullmäktiges budgetbeslut.
  En nedläggning av Soltunets förskola har nu aviserats och med konsekvens att barngruppernas storlek kan komma att öka på de övriga förskolorna. Den pedagogiska omsorgen som också förslås avvecklad kan också innebära att trycket ökar på andra delar av förskoleverksamheten. Med rätta reagerar de dåligt informerade föräldrarna.
  Det lagstadgade kravet på en budget i balans, dvs att intäkter och kostnader måste gå ihop, är Nora kommun tvungen att följa, liksom de många lagkrav som finns på såväl verksamhetens innehåll som nivå. Det kringskurna och begränsade utrymmet innebär att prioriteringar måste göras mellan kommunens samtliga verksamheter och vilken skattesats som Nora skall ha. Dvs. en avvägning mellan det privata konsumtionsutrymmet och vad vi som medborgare är beredda att betala i skatt och var vi vill att gränserna för vad kommunen skall sköta skall gå. Isbanor, turism, konstgräs, industriminnen, bihotell, rondellbyggen, fruktallé, medlemskap i länsorganisationer osv. osv.
  Vänsterpartiets politiska linje är att värna kärnområdena inom välfärden och att undvika nedskärningar inom dessa.
  Denna avvägning är en uppgift som vi har fått som förtroendevalda. Tyvärr lider det kommunala partiväsendet av att alltför få engagerar sig och att det oftast sker när man själv träffas av ett kommunalt beslut som man ogillar. Medborgardialoger, medborgarförslag och informationsmöten är givetvis av godo. Men en levande demokrati kräver också ett mer långsiktigt och tålmodigt engagemang i partierna av fler än idag. Detta är inte alltid spännande och roligt, men det krävs för att upprätthålla en kommunal demokrati på en rimlig nivå.

  David Stansvik
  ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet

 5. Tänk vad den styrande majoriteten ”rör om i grytan” utan att se resultatet.
  Man kan konstatera att de styrande har dålig färdriktning på sina förslag.
  Det värsta är ju att se hur centern har lotsat igenom Solkatten, som de var med i uppstarten.
  Makten förblindar verkligen, men man ser också hur en rörelse växer fram när man gått för långt.
  Föräldrarna har en stark position, framförallt där de ser direkta felaktigheter som de styrande gör.
  Barnkonventionen, dialogen, krypa bakom beslut och inte våga stiga fram.
  Vi i Norapartiet har hela tiden protesterat mot hanteringen av Solkatten och Soltunet.
  Vi uppmanar de styrande att dra tillbaka båda förslagen så att det blir lugnt inom förskolan.
  Den stora risken som annars uppkommer är att man står vid vägs ende, skampålen.
  Låt Solkatten flytta upp till Esstorp i nuvarande form och det blir en lokal ledig på Hagby.
  Samtidigt kan Soltunet bevaras som det är nu.
  Det finns andra besparingar som vi tillsammans med Landsbygdspartiet har redovisat i budget 2021
  som möjliggör ovannämnda förändring/återställning.

  Jan Rylander
  Norapartiet

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.