Engstrand och Jilke ger sig aldrig

INSÄNDARE/DEBATT. Att läkarna Ingemar Engstrand och Peter Jilke slåss för att återöppna de delar av akuten på Lindesbergs lasarett som politikerna har stängt, har inte undgått någon. Inför torsdagens möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden påvisar man bristerna i den utredning som gjorts.

Kommentarer till utredningen ”Uppföljning av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett”

Syftet med förändrade jourlinjer är det uppdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden fick 2019, att upprätta en handlingsplan för en ekonomi i balans. Till utvärderingen bör föras den önskan vi erfarit från befolkning, pensionärsorganisationer och företagare, nämligen att vården ska var enkel, trygg och säker. Den nu gjorda utredningen ska behandlas vid möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden den 10 juni.

Primärjouren i kirurgi ska gå hem klockan 22.00. Av utredningen framgår att läkarna fått arbeta över i 54 % av fallen och fått avsluta passet så sent som 04.00. Den tänkta vinsten äts till stor del upp av detta.

För patienterna är det osäkert. Om man klockan 5 på morgonen vaknar med ont i magen. Ska man vänta till dess de öppnar i Lindesberg klockan 7? Eller ska man åka till Karlskoga, en tur som kan ta två timmar? Eller ska man åka till USÖ där väntetiden på akuten kan vara åtskilliga timmar. Samma osäkerhet uppstår om man insjuknar på kvällen.

Privat taxi i Bergslagen är vardagar stängt från 17.00 till 07.00. Informationen att man kan ringa Sjukresor i Örebro län, 0771-92 00 00, även på natten är inte allmänt känd.  Kontakt med 1177 kan vara svårt att få och många följer inte givna råd. Man får ringa efter ambulans även om tillståndet i och för sig skulle klaras med en enklare transport.

Vi har fått varierande uppgifter gällande ambulansverksamheten. Har behovet av ambulans ökat sedan primärjouren i kirurgi vid lasarettet minskades?  Endast i en tredjedel av fallen når en ambulans i Lindesberg fram inom fastslagna 20 minuter.

Lidandet för den som upplever smärta eller illamående ökar om vederbörande ska transporteras runt på vägar.

Regionledningen har anslutit sig till ett projekt att minska mängden avgaser. Vi måste minska bilåkandet.

En tanke i utredningen är att underläkarens arbete tillsammans med en specialist alltid är bäst för vederbörandes utbildning. I verkligheten har en AT-läkare eller ST-läkare kommit så långt i sin utbildning att det är utvecklande att få arbeta själv för att sedan vid behov diskutera med en specialist. Det är inte en slump att Lindesbergs lasarett har varit rankat högt av AT-läkare.

Vi ser positivt på utbildningsinsatser för sjuksköterskor för att de än bättre ska kunna kommunicera med bakjourer gällande såväl inneliggande patienter som patienter på akuten. I bägge fallen menar vi emellertid att det kan gå fortare och vara väl så tryggt och säkert om det finns en primärjour att konferera med.

Vi har sedan början av 1960-talet erfarenhet av verksamhet på en akutmottagning. Det har alltid hävdats att folk i alltför hög grad söker på akutmottagningar. Ofta i onödan sägs det. Det har gjorts mängder av försök att få folk att i stället söka primärvårdsmottagningar. Distriktsläkarmottagningar och akutmottagningar har flyttats fram och tillbaka för att underlätta den processen. Det har gjorts skriftliga överenskommelser mellan allmänläkare och andra specialister. Inget har i grunden ändrats. Men ständigt kommer det nya generationer av politiker och administratörer som tycker sig ha idéer som är mer klipska än företrädarnas. Hela tiden varianter på vad som kallas närsjukvård. Men den nya generationen är inte klokare i detta avseende. Nu senast hävdas att det, som ett trolleri, blir närmare för Lindesbergaren att åka förbi sitt eget sjukhus och åka fem mil extra till Örebro eller Karlskoga.

Det har gjorts undersökningar med enkäter för bedömning av hur läkare och sjuksköterskor på sjukhuset upplever arbetet. Svarsfrekvensen har varit dålig. Svaren kan ha påverkats av tystnadskulturen på arbetsplatsen.

Vi kan inte se att utredningen visat att nedläggningen av kirurgdelen på Akutmottagningen vid Lasarettet i Lindesberg gjort några besparingar i Regionens budget.

Nedläggningen har inte gjort vården enklare, tryggare eller säkrare. Snarare tvärt om.

Ingemar Engstrand, Öron- näs- och halsläkare.

Peter Jilke, Kirurg. Med stöd av.

Ett flertal läkare i Norra länsdelen.

1 247 företagare.

Medborgare med 13 000 namnunderskrifter.

PRO genom Reidar Johansson och Jerry Elvin SPF genom Lars Idstam

2 Comments

  1. Göran Nils-Gunnar Keijser
    Det primära för sjukvården torde vara att ombesörja att de människor som är i behov av vård, får den vård som krävs så fort som möjligt. Nu under pandemin har vårdköerna ökat och de som behöver vård får vänta än längre. Vilket borde få de beslutande personerna att tänka till, och inse att. När det finns påstådd ledig kapacitet på Lindesbergs Lasarett, utnyttja då den lediga tiden och kör upp patienter från USÖ till Lindesbergs Lasarett och se till att leva upp till de löften som avgivits inför de senaste valet. Eljest vet vi ånyo att Socialdemokraterna och edra vallöften säger en sak och verkställer en helt annan. Vi som genomskådar bluffen glömmer inte sveket inför valet 2022

  2. Jag blir både arg och upprörd när jag läser detta! Funderar på om Sundin/Svan möjligen kan lyssna på en erfaren distriktssköterskas erfarenheter av att själv hamna i ett behov av akut vård! Tre besök på akutmottagningen kunde ha varit ett! Om det hade funnits en kirurg på kvällstid i Lindesberg! Två resor med ambulans till akuten i Lindesberg, sjukresor hem! Ytterligare fyra resor till USÖ för att träffa kirurg och narkosläkare inför operation. Ingen som körde sjukresor hade visir eller munskydd i dessa Coronatider! Jag hade sluppit mycket resor och lidande om det hade funnits en kirurg på akuten i Lindesberg på kvällstid!! Tänk om och tänk rätt Sundin/Svan!! Syster Eva i Nora

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.