Göran Skoglund om de höga energipriserna

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Debattören Göran Skoglund tar ut svängarna och ger sig i ett nytt debattinlägg in i debatten om våra höga elpriser. Skoglund är rädd för att de nuvarande priserna på el och drivmedel kan få stora konsekvenser. Läs debattinlägget här.

Många måste kanske lämna hus och hem

I NA 11 januari skriver Erna Jansson, Nora, en insändare rubricerad ”Klaga inte på drivmedelspris” och som börjar med ”Jag vore tacksam om jag detta år slapp se och höra en massa gny och gnäll om Sveriges höga bensinpris”. Insändaren fortsätter onyanserat och det är fullt uppenbart att inte skribenten har full insikt om vad höga drivmedelspriser innebär.

Med världens högsta drivmedelspriser måste man väl få klaga, drivmedelspriser som till största del avser punktskatter och moms. Omställning till miljövänligare liv är nödvändigt och det måste ske snabbt men vår påverkan i Sverige på miljön är så marginell att vår omställning i stort sett saknar praktisk inverkan på världsmiljön. Vi kan vara med att driva utveckling och där ligga i framkant.  Vi kan t ex ta fram fossilfri stålframställning men med de priser som dessa produkter får kommer vi inte vara konkurrenskraftiga mot de länder som även fortsättningsvis framställer stål med kol. Det blir inte som insändaren skriver en omställning ”kostsam för många människor” – det kommer att drabba alla när Sverige fortsätter tappa konkurrenskraft på industrisidan.

Miljökämparna vill ersätta fossila bränslen med el som inte finns. För närvarande eldar vi oljekraftverket i Karlshamn för fullt (observera oljeåtgång 140.000 liter i timmen) och vi importerar el framställt av kol och rysk naturgas bl a där för att vindkraftverken står stilla i brist på vind.  Dessutom framställer vi batterier som säkert sker ganska miljövänligt i Sverige men inte i de länderna som mineralerna till batterierna bryts i och vi har ingen teknik för att ta hand om återvunna batterier. Elpriserna och i viss mån bränslepriserna är höga av marknadsekonomiska skäl, det vill säga att efterfrågan är högre än tillgången.

Batteridrivna fordon och vinter hör inte ihop. Det är väl känt att effekten på batterier i kyla är låg. Vidare är ett batteri instabilt, d v s det tar lätt eld vid minsta skada.  Att släcka en brinnande batteribil är komplicerat för räddningstjänsten.

Det är alltså en komplicerad omställning vi talar om och som kommer att ta tid. Staten är den stora ekonomiska vinnaren genom att skatteintäkterna ökar kraftigt både från drivmedel och el. Inte tror jag staten kommer att ge mera generösa bilavdrag vid resor till och från arbetet. Och vad hjälper det alla andra som behöver ta sig från en plats till en annan utanför storstadsregionernas kollektivtrafik.

Låt de moderna bilarna med förbränningsmotorer vara kvar för de smutsar inte ner vår natur så mycket med sina väl utvecklade partikelfilter. Utfasa äldre bilar som är de stora miljöbovarna och se till att gräsklippare, snöslungor, utombordsmotorer med flera som släpper ut avgaserna utan rening försvinner.

Med dagens priser på drivmedel och el kommer många i vårt land få ekonomiska svårigheter och många kanske måste lämna hus och hem inte bara på grund av bränsle- och elpriser utan även på ökade varupriser som blir en följd.

Göran Skoglund

Nora

19 Comments

 1. Idag, måndag dag, har drivmedelspriserna stigit igen.
  De hinner säkert att förändras fler gånger innan veckan är slut och då är ju det troliga att de stiger igen. Det påverkar ju så mycket i vårt samhälle, precis som både Ari K och Göran S skriver. Man undrar ju om det inte finns något hopp om att det lugnar ner sig. Som C sa så borde det ju inte bara bli dyrare och dyrare att försöka vara mer miljövänlig. Jag tar gärna emot lägre pris, valfläsk eller inte..
  Tack o lov har elspotpriset legat lägre
  några dagar nu. Alltid nåt.

 2. Jag tycker nog att Ari Kainulainen ganska väl beskriver ”de ekonomiska sambanden”. Höga drivmedelspriser drabbar inte enbart de som tankar sin privatbil utan det drabbar hela vårt samhälle genom höjda matvarupriser, kapitalvarupriser mm och ökade transportkostnader samt inte minst ökade elpriser. Kostnaden drabbar även många entreprenörer som byggt upp sina företag som livsverk som nu riskerar att raseras. Det är väl känt att våra lantbrukare, men sina stora investeringskostnader, har små ekonomiska marginaler och ofta får kompensera höjda priser med mer egenarbete. Våra lastbilsåkerier lever med små marginaler och hård konkurrens från utländska åkerier med billigare arbetskraft och ofta sämre bilar både ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt samt dålig arbetsmiljö för sina anställda. Många av våra åkerier lever med fasta avtal utan prisklausul som gör att man inte kan priskompensera sig. Inflationen har ökat långt över vad som tillåts av våra centralbanker och kommer att fortsätta öka. Våra centralbanker i världen, för vår del Sveriges Riksbank, har aviserat höjd styrränta för att motverka inflationen, vilket i sin tur kommer att drabba vårt näringsliv i form av ökade räntekostnader, som man måste kompensera sig för ut mot konsument om företaget inte helt slås ut av konkurrensskäl. Höjd styrränta drabbar konjunkturen negativt och drabbar naturligtvis även de privata kreditkonsumenterna dels i form av ökade räntekostnader och dels i form av ökad arbetslöshet.

  Tyvärr har Sverige under lång tid ”styrts” av Miljöpartiets samhällsfarliga politik och det är ju lätt att förstå varför detta parti nu ligger under riksdagsspärren trots att miljötänkandet kraftigt ökar i vårt land.

  Jag vill nog instämma med Ari Kainulainen att man lugnt kan konstatera att det blir lite bistert längre fram. Jag skulle nog till och med vilja säga att det blir mycket bistert längre fram.

  Vänta och se!

  Göran Skoglund
  Nora

 3. Hej. Pseudonymen
  Nej skrivet från helt egen erfarenhet och verkligeheten. Kall fakta faktiskt. Ryssland har strypt all export av ammoniumnitrat samt stypt leveranserna av gas till andra länder vilket kommer att påverka hela EU området. Om Ryssland stryper exporten under en längre tid så kommer det att vara brist och följden kommer att vara sämre skördar och högre priser. Men i ett valår så kommer väll riksdagspartierna att komma med valfläsk till landsbygden såsom de brukar men sen händer det inte mycket mer. Men du kunde ju läsa det bevisligen och t.o.m. dra en slutsats som får stå för dig själv. En sak är dock säker att jag står för det jag skriver och behöver inte gömma mig. Ha en bra helg.

 4. Det var bland det snurrigaste och mest osammanhängande inlägg jag läst på länge Ari Kainulainen. Man skulle nästan kunna tro att det är skrivet av en landsbygdspartist.

 5. Det som påverkar var och en är höga drivmedelspriser. De är dock inte beroende på höga olje priser då kostanderna är ungefär den samma som före pandemin. Nej de är beroende på reduceringsplikten. Gas priserna är rekordhöga i Europa då Putin har strypt kranarna. Generellt så är energi priserna rekordhöga då Sverige är knutna till EU. Gaspriserna kommer att påverka oss alla då gasen är en drivande faktor vid framställande av ammoniak. Ammoniaken behövs när man producerar Ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat (kväve) använder våra bönder som gödsel. Då bönderna inte kommer at ha råd att gödsla beronde på höga drivmedelspriser samt höga priser på kväve så kommer sådden att bli minre. Detta innebär högre priser på grödorna och maten. Inte nog med det nu har Putin också stoppat all export från Ryssland av nitrater så bristen kommer att vara ännu större till våren. Så vi får säkert ojja oss över höga livsmedelspriser lite längre fram också. Inflationen stiger och vi får allt mindre för våra pengar. Man kan lugnt konstatera att det blir lite bistert längre fram.

 6. Drivmedelspriserna steg idag, måndag, igen. De steg även i fredags.
  Det har sagts att dieselpriset ska vara uppe i 30 kr/l till år 2030. Med den här takten, med flera höjningar i veckan, är vi snart där. Hade det varit i Frankrike, t ex., hade det nog varit fullt med traktorer i hela Paris . Här muttrar vi bara och oj,oj oj. Hur ska det bli?
  Ska bränslet blandas ut med mer miljövänligt måste man ju, innan man hittar på sånt här, säkerställa att det finns att tillgå och till ett vettigt pris.

  Spotpriserna på el har varit skapligt låga under ett par dagar här, utom i dag då det låg på 181,49 öre/kWh.
  Tisdag ligger det ”sensationellt”högt i norr, 84,02. (149,76 här) Kanske finns hopp där, i alla fall.

  Men vi kan väl i alla fall slå oss för bröstet och skryta med attt vi har världens högsta dieselpris. För nu har vi väl gott om Hongkong för länge sedan?

 7. Ja du Moa det finns för och nackdelar med det mesta….Hjärntvättad eller ej.
  När du skriver ”Dra igång något mer kärnkraftverk” så missförstod jag väl tidsplanen (10 år?) eftersom vi i forumet diskuterade nuläget.

 8. ”Obaronne” klart som korvspad att det inte går på ”en pisskvart” att dra igång ett kärnkraftverk! Problemet är väl att dom stängdes från början innan det fanns något vettigt alternativ, och då menar jag inte vindkraft som enbart funkar när det blåser, och inte blåser för mycket, eller är för kallt osv :/. Och vem vid sina sinnens fulla bruk vill ha vindsnurror i närheten av sina hem, har du ens sett dom klipp som finns att hitta relativt lätt med oljud, blinkande lysen, skuggningar och ett konstans susande ljud, vem som helst skulle ju bli totalt hjärntvättad av att behöva ha det så.

 9. Det är inte lätt att begripa sig på elprissättningen.
  Onsdagen låg elspotpriset i norr på 17,86 öre/kWh och i vårt område på 96,73. Idag, torsdag, i norr på 29,87 och här på 34,87. En helt acceptabel skillnad, eller hur? I morgon, är vi tillbaka igen till den knäppa skillnaden, 16,19 mot 105,45.
  Man undrar ju vad det var för speciellt som styrde torsdagens pris.

 10. ”Dra igång något mer kärnkraftverk”
  Det lär inte vara gjort på en ”pisskvart” precis…
  Det som, tydligen, går snabbast är vindkraftverk. Ett problem är ju att alla vill ha elen men absolut inga vindkraftverk i närheten där man själv bor. Nu börjar man tala om att använda gamla gruvor och pumpa vatten för elektricitet.(på lokala nyheterna, igår?) Men det är ju också en lång transportsträcka innan vi är där..

 11. Bort med skatten på el nu under vintern och skippa det mystiska ”bidraget” som bara luktar vidbränt fläsk! Sänk priset på drivmedel och dra igång nått mer kärnkraftverk! Sen håller jag totalt med ”Trött på allt trams”, politiker kan, allt som oftast, ses som ren samhällsfara!

 12. N.M den stora frågan är väl varför allt fler vill spekulera i oljebranschen. Kan det vara för att den är extremt lönsam och det finns inget som säger att oljeanvändningen kommer att minska nämnvärt.
  Sverige fuleldar 140000 liter olja i
  timmen på karlshamnsverket. Det är resultatet av de miljöidioter som sett till att kärnkraften utfasas innan några bra alternativ som kan leverera den elen vi behöver finns. Tidvis har vi brist på el här i Sverige, det gör oss extremt sårbara på flera sätt. Ingen el, ingen utveckling.
  Politiker är ibland så korkade att dom ska ses som en samhällsfara.

 13. Ökade råoljepriser är inte orsaken till våra höga drivmedelspriser. Råoljepriset i går var 85,84 USD/fat, omräknat till svensk valuta 784 kr/fat, vilket gör ungefär 4,93 kr/litern. Den främsta orsaken till att drivmedelspriserna ökar är reduceringsplikten som infördes 1 juli 2018 av S+MP-regeringen och som ökade ytterligare senaste årsskiftet. Bensin- och dieselskatten, som är samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms ökade också och momsen räknas dessutom även på utgående skatterna i likhet med elskatten.

  Produktionskostnaden brutto för bensin är ungefär 42 % av priset vid pump inkl reduceringsplikten och resterande 58 % är skatt.

  Fram till 2012 rådde full skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatteuttaget på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 % till 64 %. Efter 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt.

  Råvarupriset jämte förädlingskostnaden är så liten jämfört med försäljningspriset vid pump att fluktrationer i råvarupriset får låg påverkan på försäljningspriset – i allmänhet räknas dessa fluktrationer i ören.

  Göran Skoglund
  Nora

 14. Att regeringen beslutat att kompensera för elförbrukning är ett, i mitt tycke, konstigt tänk. Det vore rimligare att kompensera för det höga priset som blev i södra delen av landet, om man nu ska kompensera alls.

 15. till NM.

  Hur har kapitalet på aktiemarknaden nått med oljepriset att göra? sen har oljeaktier inte gått specieltt bra under en längre tid, pga den gröna omställningen. så jag förstår inte hur du drar paralellen mellan oljeaktier och oljepris tyvärr.

  Sen är inte oljepriset på nån ”rekord” nivå.

  2011-04 pris per fat 111 dollar
  2012-02 pris per fat 108 dollar
  2014-06 pris per fat 108 dollar

  idag kostar ett fat olja 85 dollar.

  sen är det bara kolla själv drivmedelspriserna under dessa tidpunkter, och resten kan man räkna ut själv 🙂

 16. Prishöjningarna kan inte ha något att göra med ökat råvarupris? Jag ser att herr Skoglund lägger in en mindre rad om ”högre efterfrågan än tillgång”. Det är däremot bara en del av höjda priser. Det finns mer kapital på aktiemarknaden än någon gång tidigare i historien. Många investerar i just olja. Och kraven på ökade aktiekurser och utdelningar är enorma. Gissa hur alla som prospekterar efter och utvinner olja levererar resultat till sina aktieägare? Och det är ju just det som står för ökad prissättning just nu… I tillägg till det, med tanka på alla som bor i Nora innerstad och tar bilen till ICA istället för att gå till Konsum/Willys, så skulle jag säga att drivmedel just nu kostar för lite.

  Du pratar om att vara onyanserad men är själv en dinosaurie i frågan.

 17. Jag reagerade också när jag såg Erna Janssons insändare. Tror det är bäst hon införskaffar både svarta glasögon och skygglappar. Aldrig någonsin jag kommer låta bli att reagera, säg gny och gnäll den som vill, på de höga energi- o drivmedelspriserna.
  Förra veckan steg dieselprisrt tre gånger och det lär vara dags nu igen. De flesta transporter, våra matvaror t,ex., sker med dieseldrivna fordon. Sannolikt kommer det påverka oss alla. Många orter i vårt land lever av turismen hur hur blir påverkan där?
  Sen har vi alla våra fordon, en del kanske bara några år gamla, ska vi skrota dem? Ingen vill väl köpa dem ..
  Sen har vi elen. Hur i hela världen kan man ens tillåta så stor prisskillnad mellan de olika regionerna. Elspotpriset
  för norr är tisdagen den 25/1: 15,96 öre/kWh. För vårt område är det 154,53. Är det rimligt.!?.. Det finns mycket mer att tillägga men det får räcka för nu

 18. Var kommer egentligen de här gubbarna ifrån som har åsikter och tycker sig kunna precis allt?

 19. Med en elräkning för dec på 1877,27 så känner jag mig nöjd när jag vet att jag får 2000 i bidrag.
  Men grannen var värre hans räkning var på 1170,27 och han får också 2000 i bidrag dvs ännu mer betalt för att han haft en lägre kostnad. Vi har haft nästan samma förbrukning men olika elavtal.
  Man får tacka sossarna för valfläsket.
  Ett valfläsk som kommer att kosta skattebetalarna 6- 7 miljarder.

  Nu inväntar vi nästa stora valfläsksatsning för den kommer , det är valår i år då kommer vi att kunna förvänta oss det oförväntade.

  Tillsvidare fortsätter vi att elda fulolja, betala ut bidrag till kriminella och låtsas om som om ingenting har hänt.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.