Göran Skoglund om företagsklimatet

i ETTAN/HÄLLEFORS/INSÄNDARE/DEBATT/LINDESBERG/LJUSNARSBERG/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Förre bankchefen Göran Skoglund vet vad han pratar om när han kommer till kommunernas företagsklimat. Här får Nora en snyting som även gäller Hällefors och Lindesberg. Lär av Ljusnarsberg, skriver Skoglund. Läs debattinlägget här.

Lär er av kommuner som kan

Jag minns från min yrkesverksamma tid i banken de olika kundnöjdhetsmätningarna som gjordes under många år. Det är klart att det är svårt att göra en kundnöjdhetsmätning som passar alla banker på alla orter i Sverige. Men man fick i alla fall en kraftig fingervisning vad man var bra på, vad man kunde göra bättre och vad man var dåliga på. Det är vanligt att delar av personalen skakar av sig det som är dåligt eller mindre bra. ”Så är det inte”, ”det är mätningen som är fel” och ”felställda frågor” etc, sades det. Som chef fick man börja arbetet efter kundnöjdhets-mätningarna med att få all personal att acceptera att även om vi inte tyckte att vi gjort ett dåligt jobb så tycker kunderna det. Sedan började en process där personalen arbetade fram en handlingsplan. Man tittade på sina svaga sidor och funderade över hur man skulle kunna ändra sig för att på ett bättre sätt uppnå kundnöjdheten. Det här var en process som pågick i alla svenska banker och på de flesta bankkontoren. Genom att de flesta banker förbättrade sig lite varje år var det svårt att förbättra sig mer än snittet. I Nora gjorde vi dock det. Vi blev lite, lite bättre än våra kollegor uti landet för nästan varje mätning. (Det här var på den tiden som bankerna önskade besök av sina kunder)

På samma sätt mäter Svenskt näringsliv företagsklimatet i våra kommuner.  Det är klart att även denna mätning har sina brister.  Det går liksom inte heller att fullt ut fråga våra företagare i alla Sveriges kommuner exakt samma sak.  Men mätningarna är tillräckligt bra för att ge en fingervisning om vad som är bra och dåligt i kommunen.

Tre av våra kommuner inom KNÖL (Kommunerna i norra Örebro län) ligger i bottenklass med Nora allra sist.  Den kommun som sticker ut och är riktigt bra är Ljusnarsberg. Det är inte nog med att Nora, Hällefors och Lindesberg har dåliga mätresultat – de är sämst i Sverige och man kan säga att de är uthålliga också för så har det varit under många år.

I vår kommun, Nora kommun, har företagsklimatet alltid varit milt sagt tveksamt. Redan på 80-talet talade en känd politiker i Nora om för mig ”att vill företagen till Nora så kommer de i alla fall”. Jag tror att lite av den andan lever kvar fortfarande i Nora och det är därför Nora inte har utvecklats nämnvärt på företagssidan vad det gäller nyetableringar och flera av våra större företag har försvunnit eller avsevärt minskats.

Vårt kommunalråd Rymoen tror i NA 5 oktober att det framför allt är bygg- och plankontorets fel och att de inte är tillräckligt lyhörda. Jag har själv fått erfara diktaturfasoner hos bygg- och plankontoret och skulle kunna skriva en mindre bok om detta men det konstiga är ju att det kontoret är ju gemensamt för samtliga KNÖL-kommuner och varför får det inte genomslag i Ljusnarsbergs kommun? Nej, Rymoen får nog söka andra orsaker.

Om man tittar på undersökningens fråga om ”Kommunpolitikernas attityder” får man i Nora 2,4, Hällefors 2,6, Lindesberg 2,9 och Ljusnarsberg 3,7. ”Tjänstemännens attityder” Nora 2,4, Hällefors 2,8, Lindesberg 2,7 och Ljusnarsberg 3,6, ”Dialog med kommunens beslutsfattare” Nora 2,5, Hällefors 2,8, Lindesberg 2,6 och Ljusnarsberg 3,7. Jag kan sluta här för fortsättningen följer samma mönster.

Genomgående ger Noras politiker kommunen ett avsevärt högre betyg än vad företagen gör medan det i Ljusnarsberg är så att företagen ger kommunen högre betyg än vad deras politiker gör. Det verkar finnas en betydligt större ödmjukhet bland Ljusnarsbergs politiker än bland Noras politiker.

Nej, Tom Rymoen och Solveig Oskarsson, sluta att undervärdera mätningen och erkänn att Ni inte har haft kompetens att klara av företagssektorn som är A och O för att vi ska få en blomstrande kommun. Utan arbetstillfällen och skatteintäkter klarar vi oss inte långt som kommun. Ja, jag vet ju att det är inte bara Ni som gjort ett dåligt jobb, det finns ju tjänstemän också.  Jag fick som ung chef tidigt lära mig att ”som chefen gör så gör också personalen”.

Det är bara att gratulera Ljusnarsbergs kommun med dess kommunalråd Ewa-Leena Johansson i spetsen. Jag känner henne och vet hur duglig hon varit i Ljusnarsberg under många år. Till skillnad för flertalet politiker jag känner är hon en lyssnande person. Ljusnarsberg är ju dessutom en kommun som inte fått något gratis utan i många år fått kämpa mot sitt läge och den negativa samhällsutvecklingen…

Rymoen och Oskarsson – ta mätningen på allvar trots smärre brister (som alla mätningar av den här typen har). Mätningen visar i vilket fall mer rätt än fel. Lär Er av kommuner som kan!

Göran Skoglund

Nora

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.