Göran Skoglund svarar de som svarat

i ETTAN/INSÄNDARE/DEBATT/NORA

INSÄNDARE/DEBATT. Förre bankchefen Göran Skoglund verkar småförbannad när han i ett nytt debattinlägg svarar Anna K och Björn Eckerot, sedan dessa båda svarat och reagerat på Skoglunds senaste inlägg. Läs Göran Skoglunds nya inlägg här.

Tiden har nog runnit ut

Jag brukar inte svara insändare som skriver under pseudonym för jag tycker det är ohederligt att framföra åsikter som man inte törs stå för.  Ännu värre är det när kommunpolitiker skriver svar på insändare under pseudonym.  Men jag ska göra ett undantag för jag anser att Anna K:s kommentarer börjar bli väl vidlyftiga.

Du citerar mig fel och blandar in helt ovidkommande saker.  Jag förstår inte vad bankernas kostnad för staten 1991 har att göra med en avskedad organist 2021.  Därtill är påståendena gravt felaktiga.  Googla på ”Bankstödsnämnden” så får Du de rätta uppgifterna och slipper sprida felaktiga uppgifter.

Du tycker jag raljerar och kör med halvsanningar på burk.  Jag förstår inte vad Du menar.  Jag har läst avskedet för organisten, hela Arbetsmiljöverkets utredning och nidskriften.  Jag tror inte Du läst något men har ändå mycket synpunkter på det jag skriver och Du är inte ens medlem i Svenska Kyrkan.  Jag tror mig veta att Du är god (parti-)vän med ordföranden i kyrkorådet och sitter i några kommunala nämnder/styrelser gemensamt med henne. Uppenbart är att Ditt deltagande i diskussionerna tyder på att partiets makt och väl går före och är mycket viktigare än kyrkans välbefinnande.

Något uthängande av ”berörda” människor bedömer jag inte har skett.  De som omnämnts med namn eller befattning har själva deltagit i diskussionerna genom insändare mm.

Du skriver att jag hänvisar till andrahandsuppgifter.  Ja, visst gör jag det – ibland beroende på att det är andrahandsuppgifter och ibland för att skydda uppgiftslämnarna.  Men vad gör Du? Din argumentation bygger ju mycket på andrahandsuppgifter eftersom Du rimligen inte kan veta, då Du varken tillhör gruppen kyrkopolitiker eller läst tidigare nämnda material.

Jag skrev ”Det är lätt att vara flott med andras pengar” och nämnde också att man stundom kan se tendensen hos kommunpolitiker och vissa tjänstemän. För att ta ett exempel: Det helt vansinniga hyresavtalet av Windahls tidigare bilhall.

Jag står för uppmaningen ”Gör om och gör rätt”.  I flertalet domar från AD förklaras uppsägningen/avskedandet ogiltigt. Då är vi tillbaka på ruta 1.  Hur tycker Anna K att församlingen skall hantera det?  Dessutom innebär det ett stort skadestånd till den avskedade och även ett stort skadestånd till dennes fackförbund.  Är det då inte bättre att man försöker göra om och rätta till de felaktigheter som begåtts vid avskedet (Det är ju bara att läsa innantill på avskedsgrunderna).  Tyvärr har nu ordförandes handlingsoförmåga och långsamhet inneburit att den tiden nog har runnit ut.

Anna K skriver vidare att EPOK har förtalat människor och att de skriver insändare under pseudonymer. Fullkomligt löjeväckande men det påminner också om den politiska argumentationen som förekommer på riksplanet. Att felaktigt utan bevis beskylla någon för förtal är åtalbart.

Anna K beskyller också EPOK att ha två, kanske tre personer som  har deltagit i hot.

Anna K. har påpekat för mig att det är polisen som utreder brott i Sverige. Hoten som hon anklagar personer för är avskrivna av polis/åklagare  Hon skriver vidare att även om polis/åklagare lagt ned förundersökningen så försvinner inte händelsen.  Mycket märkligt! Var det inte polisen som utreder brott?  Att fortsätta anklaga personer för brott som är avskrivna av polis/åklagare på grund av bristande rekvisit och uppsåt är en åtalbar handling.

Jag är själv polisanmäld 3-4 gånger för hot. Vid flertalet gånger har det varit repressalier i samband med obeståndshantering,  Polis/åklagare skrev så gott som omgående av anmälan. Skulle någon anklaga mig för dessa händelser skulle jag omedelbart göra en polisanmälan för förtal.

Nej Björn Eckerot, jag bedriver ingen häxjakt på Nora Bergslagsförsamling. Däremot har jag tagit på mig ansvaret som högt betalande medlem vad det gäller kyrkoavgift, för att ge våra församlingsmedlemmar information (utifrån faktum i Arbetsmiljöverkets handlingar, avskedandet av organisten och nidskriften) om vad som händer i församlingen. Utan mig och några till hade detta vanstyre av församlingen inte kommit till församlingsmedlemmarnas kännedom. Det enda jag skrivit om Dig är, bortsett bemötande av debattartiklar Du själv skrivit, att jag erfarit att högläsning ur nidskriften förekommit.  Detta förnekas av Din fru. Det är bra att det inte skett men faktum kvarstår att andra i personalgruppen hävdar att så skett. Du frågar varför jag har så mycket åsikter om Din arbetsplats och det tyder på att Du inte förstått att det är Du som är till för församlingen och inte tvärtom. Du skriver slutligen att Du aldrig träffat mig men samtidigt kan Du i samma andetag beskylla mig för att inte gå till Kyrkan.  Vad vet Du om det? Eftersom Din insändare är undertecknad med Ditt namn med tillägg av ”kyrkomusiker” förmodar jag att Du skriver i tjänsten för församlingens räkning. I så fall förväntar jag mig en ursäkt av kyrkoherde Britta Landin.

Jag tillhör två ordenssällskap varav det ena är ett kristet ordenssällskap.  Eftersom jag betraktar mig som kristen måste jag söka ett annat samfund i Nora om jag till slut väljer att lämna Svenska kyrkan.

Jag kommer inte att fortsätta denna diskussion utan återgå till vad det egentligen handlar om, d v s arbetsmiljön, avskedande av organisten och nidskriften.  Den ledande majoriteten försöker med alla medel föra fokus från just dessa tre saker.

Det som hänt i kyrkan den senaste tiden är bl a:

  1. Trasslig arbetsmiljö med Arbetsmiljöverket inblandat i många år. Trots detta har den ansvarige chefen, kyrkoherden, fått sitta kvar med stöd av kyrkorådets majoritet.

2. Anlitande av Sundhetsbolaget som konsult i organisations- och ledarskapsfrågor, något som de har mycket liten erfarenhet av. Finns ett antal bättre aktörer i länet.

3. Avskedande av organisten.  Avskedsinstrumentet är arbetsmarknadens kraftfullaste sätt att avlägsna en anställd från sin tjänst och används i näringslivet bara vid brottsliga händelser typ förskingring eller bestickning.

Alla som utbildar sig inom HR får lära sig att uppsägningar aldrig får ske inför en semester eller en helg och inte ens på en fredag.  Detta avskedande skedde omedelbart före jul.  Jag har förundrat mig över en sak.  Vid varje vigsel säger kyrkoherden bl a ”Störst av allt är kärleken” (1:a korinthierbrevet 13:4 13). Är det bara något hon säger för att det står i ritualen eller är det något hon försöker leva efter?

4. Avskaffandet av den 100 år gamla Nora kyrkokör.

5. Felaktig information i Kyrkorådet om körens kostnad förmodligen medvetet (protokoll KR 2021-06-28 § 50). Ansvarig för informationen är kyrkoherden och för kvalitetssäkring av handling som skall dras i kyrkorådet dess ordförande.

6. Kyrkoherdens försök att komma över namnet Nora kyrkokör från bolagsverket, trots att kyrkokören är egen juridisk person med registreringsnummer och styrelse.                 

7. Nidskriften som flertalet kyrkorådsmedlemmar tagit avstånd till men ej kyrkoherden. (se protokoll KR 2021-06-28 § 48)

Man kan länge fundera över hur det kunde gå så tokigt. Det duger inte att skylla på oss som gräver efter sanningen.  Sanningen är de sju punkterna jag räknat upp och man kunde göra listan mycket längre.

Det som kännetecknar vuxna människor till skillnad från barn är att hos de vuxna finns oftast ett konsekvenstänk. Kunde inte kyrkorådet men framför allt det dåvarande arbetsutskottet (Bärnövall, Wildhammar, Andersson-Vedberg och kyrkoherden) förutse att det skulle bli ett ramaskri i församlingen? Var det konsekvenstänket som saknades, eller var det rent oförstånd eller det kanske var vilsna själar som gick i herdens spår.

Dopet i Svenska Kyrkan, som är inkörsporten till medlemskap, har mer än halverats på 10 år.  Därtill begär många utträde ur Svenska Kyrkan, i Nora mellan 80 -100 personer årligen.  I år blir det säkert fler efter valet. Men felet är fortfarande inte vårt, vi som gräver i handlingar och skriver.  Nej, felet ligger hos kyrkans ledning och kyrkoråd och det är en skandal att Arbetsmiljöverket har arbetat med Nora Bergsförsamling i snart fem år.

Den nya ordföranden i kyrkorådet tillika dess au, Ulla Bergström, skriver i insändare 24.i 2021-05-29 bl a att hon vill ha ett kyrkoråd som är ”stabilt och modigt” och i insändare i samma medium 2021-08-07, skriver hon ” Låt oss tillsammans värna om varandra, vår fina församling, rätta till det som behöver åtgärdas, se till att personalen tycker det är kul att gå till jobbet”. Vackra ord och jag tror ärligt att Ulla Bergström menar det, men vad hjälper det när inte förmågan finns.

Svenska kyrkan är landets 5:e största skogsägare och man kan på hemsidan läsa bl a följande skrivet av skogens förvaltare: ”Skogen ska skötas enligt kristna värderingar, med respekt för skapelsen”. Detta gäller skogen men tydligen inte de anställda.

Göran Skoglund

Nora

1 Comment

  1. Det är, med inte så liiite glädje som jag tar imot den första positiva nyheten om Nora Bergslagsförsamling på länge.
    Muren börjar falla, och kanske kan svensk arbetsrätt och lag börja gälla även på kansliet i Nora.
    Kyrkoherden tar tjänstledigt, och hänvisar till att arbetsmiljön är oacceptabel! Bra, äntligen är vi överens!

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.