Samhällsbyggnad Bergslagens förvaltningschef Martin Lindström under arbetet med att spärra av det område som har höga blyhalter.

Höga halter av bly stänger område i Lindesberg

LINDESBERG. Under förberedelsearbetet med att göra om nuvarande Stadsskogsskolan i Lindesberg efter flytten till nya Lindbackaskolan till bostäder har Samhällsbyggnad Bergslagen upptäckt att området bakom Stadsskogsskolan är förorenat av bly.

-Vi har spärrat av ett mindre område bakom Stadsskogsskolan där vi mätt upp höga halter av bly, berättar Martin Lindström, förvaltningschef på Samhällsbyggnad Bergslagen.

När ett nytt bostadsområde ska byggas föregås själv byggandet av en rad åtgärder för att en ny detaljplan ska bli verklighet. Bland annat görs en markundersökning och det är denna som nu konstaterat rejält förhöjda halter av bly precis bakom skolan.

-Vi kommer nu att fortsätta göra fler mätningar för att säkerställa hur stort området är, säger Martin Lindström.

Anledningen till de höga blyhalterna tros bero på att området tidigare användes som skjutbana, en verksamhet som avvecklades på 1920- eller 30-talet. Bly från de kulor som användes har legat kvar i marken har med tiden skapat höga föroreningar.

– Nuförtiden gör vi mer grundliga undersökningar med helt andra mätningar när vi planerar för att bygga i ett område. Det är olyckligt att det här inte har upptäckts tidigare men samtidigt är det inget vi tidigare har haft anledning att leta efter, säger Martin Lindström.

Bly är hälsofarligt, men utgör ingen egentlig risk om exponeringen är liten. Att däremot få i sig bly via damm eller via förtäring av bär eller direkt kan vara skadligt.

– Att befinna sig på platsen är inte farligt i sig. Du behöver på något vis förtära eller andas in den förorenade jorden för att utsättas för en hälsorisk. Men nu när vi vet att marken är förorenad behöver vi självklart minska riskerna för att det ska ske genom att spärra av området, säger Martin Lindström.

Stadsskogsskolan kommer att finnas kvar i nuvarande lokaler ytterligare ett år och under den tiden kommer ingenting att göras – annat än att området spärras av. Däärefter väntar en kostsam sanering innan nya bostäder kan bli verklighet.

Samhällsbyggnad Bergslagen delade på tisdagen ut ett informationsblad till de boende på närliggande Högstadieplan samt till skolans personal.

-Vi sätter upp 340 meter staket kring området och de som rör sig på stigarna bakom Stadsskogsskolan kommer på något ställe att tvingas ta en annan stig, säger kommundirektören Henrik Arenvang.

3 Comments

  1. Gert Lindmark är inte ensam, det finns fler födda på 40-talet som nyttjat skjutbanan i detta livet!

  2. Konstigt att jag som är född 1943 kunnat skjuta på skjutbanan om den lades ner på 20- eller 30-talet. För oss som sköt där på 50-talet är det ingen överraskning att det finns bly kvar.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.